На основу чл. 9. и 11. Закона о стандардизацији (“Службени лист СРЈ”, бр. 30/96, 59/98, 70/2001 и 8/2003) и члана 2. став 3. Уредбе о начину израде и доношења техничких прописа и вођења регистра тих прописа (“Службени лист СРЈ”, бр. 4/97), министар за унутрашње економске односе доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ОЗНАЧАВАЊУ УПАКОВАНИХ НАМИРНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА ИСХРАНУ ОДОЈЧАДИ И МАЛЕ ДЕЦЕ

"Службени лист СЦГ", број 4 од 28. јануара 2005.

 

Члан 1.

            Овим правилником прописује се означавање упакованих намирница намењених за исхрану одојчади и мале деце, које су без даље прераде намењене потрошачима или објектима јавне исхране, као и предмета опште употребе који служе за паковање, транспорт, сервирање и употребу хране намењене за исхрану одојчади и мале деце.

 

Члан 2.

            Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

            одојче је дете до навршених дванаест месеци старости;

            млађе одојче је дете до навршених шест месеци старости;

            старије одојче је дете од шест до навршених дванаест месеци старости;

            мала деца су деца од дванаест до навршених тридесет и шест месеци старости;

            искључиво дојење је исхрана детета само мајчиним млеком непосредним сисањем, без додавања друге хране или течности, осим витамина, минералних додатака исхрани или лекова који се не дају на флашицу;

            замена за мајчино млеко је свака намирница намењена за исхрану одојчади и мале деце која се у промет ставља као потпуна или делимична замена за мајчино млеко;

            формула млеко за млађу одојчад (infant formulae) је дијететска намирница специјално формулисана за одојчад тако да у потпуности задовољи њихове нутриционе потребе у првих шест месеци старости;

            формула млеко за старију одојчад (follow on formulae) је дијететска намирница специјално формулисана за одојчад старију од шест месеци, као потпуна или делимична замена за мајчино млеко, тако да може бити потпуни или делимичан течан оброк њихове исхране у периоду постепеног преласка на породичну исхрану;

            допунска храна је свака намирница или зготовљена храна од више намирница, која је намењена за старију одојчад и малу децу као допуна мајчином млеку или формула млеку;

            допунска храна од житарица за старију одојчад и малу децу је дијететска намирница на бази житарица намењена за исхрану старије одојчади и мале деце;

            обогаћена допунска храна за одојчад и малу децу је посебно формулисана дијететска намирница која садржи састојке који могу да недостају у уобичајеној исхрани становништва, тако да је погодна за исхрану одређених категорија одојчади и мале деце;

            посебне формуле за одојчад су специјално формулисане дијететске намирнице на бази млека или соје намењене за исхрану одојчади са посебним захтевима, као што су превремено рођена деца, деца са малом телесном масом, деца са алергијама и сл., које се привремено или трајно примењују уместо мајчиног млека;

            формула и храна за посебну медицинску намену за одојчад и малу децу су посебно прерађене и формулисане дијететске намирнице, намењене за потпуну или делимичну исхрану одојчади и мале деце под медицинским надзором, са ограниченом, смањеном или поремећеном способношћу уноса, варења, апсорпције, метаболизма или излучивања намирница или појединих њихових састојака, или са другим медицински одређеним нутриционим захтевима који не могу да се задовоље модификацијом нормалне исхране, употребом других дијететских намирница или њиховом комбинацијом;

            предмети опште употребе су: флашице, цуцле, чаше, кашичице, чиније, тањири и слично, као и амбалажа за паковање, транспорт, складиштење и дистрибуцију намирница намењених за исхрану одојчади и мале деце;

            информације за мајке и друге заинтересоване потрошаче, установе и организације које се односе на намирнице су: информације намењене за информисање грађана путем оглашавања и других видова промоције, укључујући писане материјале, као што су брошуре, леци, новине, електронски медији и усмена обавештавања путем семинара, телевизијских емисија, образовних програма за мајке, будуће мајке, установе и организације;

            стручне информације су информације које су засноване на научно доказаним сазнањима, признатим од домаће и међународне стручне јавности и које стручни тимови произвођача и дистрибутера или друга правна и физичка лица, израђују за произвођаче и дистрибутере намирница са намером да здравствене раднике и здравствене установе информишу о саставу и технолошким поступцима примењеним у производњи намирница.

 

Члан 3.

            Ознаку “формула млеко за млађу одојчад” може имати дијететска намирница која испуњава захтеве прописане правилником о условима у погледу здравствене исправности дијететских намирница које се могу стављати у промет.

            Формула млеко за млађу одојчад мора на декларацији испод назива намирнице имати ознаку “формула млека погодна за исхрану одојчади до шест месеци старости”. Величина слова не може бити мања од 3 mm.

 

Члан 4.

            Намирнице које се стављају у промет са ознаком “формула млеко за млађу одојчад” иза речи “важне напомене”, у истом видном пољу у коме се налази назив намирнице, нето-количина и рок употребе, садрже следеће наводе словима чија величина не може бити мања од 2 mm:

            1) дојење (без додавања воде или других намирница) је најбољи начин исхране за децу до шест месеци старости;

            2) одлука мајке да не доји своје новорођенче је штетна по његово здравље, а једном донета одлука тешко се мења;

            3) ниједна намирница, укључујући и посебно формулисане производе, не може да обезбеди све састојке које има мајчино млеко и који се на прави начин могу обезбедити само дојењем;

            4) намирница се може користити само уз савет здравствених радника који су квалификовани да се брину о здрављу одојчета и који су независни од произвођача хране за одојчад и малу децу;

            5) дојење, уз употребу допунских намирница, треба наставити и после шест месеци до краја друге године старости детета.

 

Члан 5.

            Формуле млека за одојчад не могу имати у називу ознаку “хуманизовано”, “слично мајчином” или сличну ознаку.

            Ознаке “адаптирано формула млеко за одојчад” и “формула млеко за одојчад” могу имати дијететске намирнице које испуњавају захтеве прописане Правилником о условима у погледу здравствене исправности дијететских намирница које се могу стављати у промет.

 

Члан 6.

            Намирнице које се стављају у промет са ознаком “Формула млеко за одојчад старију од шест месеци и малу децу, допунска храна од житарица за старију одојчад и малу децу, обогаћена допунска храна за старију одојчад и малу децу” иза речи “важне напомене”, у истом видном пољу у коме се налази назив намирнице, нето-количина и рок употребе, садрже следеће наводе словима чија величина не може бити мања од 2 mm:

            1) дојење треба наставити и после навршених шест месеци до краја друге године старости детета;

            2) уз мајчино млеко постепено треба уводити намирнице које се уобичајено користе у породичној исхрани. Увођење појединих намирница у исхрану одојчета старијег од шест месеци треба да препоручи здравствени радник који је квалификован да се брине о здрављу одојчета и малог детета и који је независан од произвођача хране за одојчад и малу децу.

 

Члан 7.

            Ознаку “храна за бебе”, “храна за одојчад” или сличне ознаке могу имати само намирнице: “формула млеко за млађу одојчад”, “формула млеко за старију одојчад”, “допунска храна од житарица за старију одојчад и малу децу” и “обогаћена допунска храна за одојчад и малу децу”.

 

Члан 8.

            На декларацији намирнице не могу бити наведена својства која нису заснована на стручним и научним информацијама, која би мајке и друге заинтересоване потрошаче могла да доведу у заблуду.

            Намирнице које се користе у уобичајеној исхрани, као што су конзумно млеко, минерална вода, сокови, чајеви и слично, не могу на декларацији имати ознаке: “погодно за исхрану одојчета”, “погодно за исхрану беба”, “погодно за исхрану мајки које доје” и сл.

 

Члан 9.

            Намирнице намењене за исхрану одојчади и мале деце морају имати упутство о начину припреме оброка на српском језику и једноставно за разумевање, као и цртеж, односно скицу која ближе објашњава текст упутства. Упутство садржи упозорење: “ако се оброк не припрема у складу са упутством, ризикујете да оштетите здравље детета”.

 

Члан 10.

            Није дозвољено истицање слике одојчета, мајке и детета и других слика и цртежа на намирници “замена за мајчино млеко”, које мајку или заинтересованог потрошача могу довести у заблуду.

 

Члан 11.

            Флашице за храњење одојчади и мале деце морају имати иза речи “важне напомене”, у истом видном пољу у коме се налази назив производа, словима чија величина не може бити мања од 2 mm, следеће наводе:

            1) искључиво дојење је најбољи начин исхране за децу од рођења до навршених шест месеци старости. Дојење, уз употребу допунске хране, треба наставити и после шест месеци до краја друге године старости детета. Дојење штити дете од пролива и других болести;

            2) храњење флашицом може негативно утицати на дојење детета;

            3) строго придржавање упутства за чишћење и стерилизацију је веома важно за здравље детета;

            4) опасно је оставити дете да се само храни флашицом;

            5) храњење флашицом и продужени контакт са заслађеним течностима, формулама и храном може проузроковати тежа оштећења зуба детета.

            Флашице за храњење одојчади и мале деце морају имати упутство о начину чишћења и стерилизације, које мора бити на српском језику, једноставно за разумевање, као и цртеж, односно скицу која ближе објашњава текст упутства.

 

Члан 12.

            Цуцле за умиривање одојчади и мале деце – “цуцле варалице” морају имати иза речи “важне напомене”, у истом видном пољу у коме се налази назив производа, словима чија величина не може бити мања од 2 mm, следеће наводе:

            1) коришћење цуцле – “цуцле варалице” може негативно утицати на дојење детета;

            2) строго придржавање упутства за чишћење и стерилизацију је веома важно за здравље детета.

            Цуцле за умиривање морају имати упутство о начину чишћења и стерилизације, које мора бити на српском језику, једноставно за разумевање, као и цртеж, односно скицу која ближе објашњава текст упутства.

 

Члан 13.

            Писани, аудио и визуелни информативни и едукативни материјали који се баве исхраном одојчади и који су намењени трудницама и мајкама одојчади и мале деце или члановима њихових породица, треба да дају јасна обавештења о следећем:

            1) предностима дојења;

            2) исхрани мајки и припремама за дојење и његово одржавање;

            3) негативним ефектима делимичне исхране флашицом за храњење одојчади и мале деце;

            4) тешкоћама да се једном донета одлука да се не доји промени;

            5) правилној употреби формуле, када је употреба формуле неопходна за исхрану.

            Информативни материјал који садржи обавештења о употреби “формуле”, треба да има наводе који се односе на социјалне и финансијске импликације њене употребе, здравствене ризике неодговарајуће хране или начина исхране и посебно, здравствене ризике неодговарајуће употребе “формуле” и осталих “замена за мајчино млеко”. Овакви материјали не могу да садрже слике, текстове, називе и заштитне знакове производа “замена за мајчино млеко” и предмета опште употребе, који би мајку или заинтересованог потрошача могли довести у заблуду.

 

Члан 14.

            Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци од дана објављивања у “Службеном листу СЦГ”.

 

Бр. 4/002-047/2004-001

24. јануара 2005. године

Београд

Министар за унутрашње

економске односе

Амир Нурковић, с. р.