Образац бр. 3

_____________________________________ у _________________________

(назив школе) (место)

д о д е љ у је

Д И П Л О М У   З А

(наставна област – стручни предмети)

 

(подручје рада)

 

(презиме, средње слово и име ученика)

 

(образовни профил)

За постигнут одличан успех из ове наставне области, за освојено ________ место на такмичењу из ____________ и ________________ општи успех и примеран успех из владања у свим разредима.

Деловодни број: _______________

У ______________ * ____ године

(место)

(М. П.)

Директор школе,

___________________

*Службени гласник РС, број 43/2015