Прилог 1.

ВРСТЕ ПОШИЉКИ КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНОЈ КОНТРОЛИ

Врсте пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли наведене су у складу са номенклатуром роба која је прописана законом којим се уређује царинска тарифа.

Напомене:

1) Колона 1 представља тарифне ознаке Царинске тарифе (у даљем тексту: ЦТ).

Када је наведена четвороцифрена ознака, ако није другачије одређено, сви производи који имају префикс или су одређени са та четири знака подлежу ветеринарско-санитарној контроли.

Ако се ветеринарско-санитарна контрола спроводи само за одређене производе који су наведени под било којом ознаком и ако у номенклатури роба не постоји даља подела у оквиру те ознаке, ознака је означена као Еx (нпр. Еx 3002: ветеринарско-санитарна контрола се захтева само за производе животињског порекла, а не за цео тарифни број).

Цифре стављене у заграду не треба да буду унесене у TRACES систем (TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM – Контрола трговине и стручни систем) који се успоставља у складу са посебним прописом о увођењу овог система у Републику Србију.

2) Колона 2 представља опис робе у складу са законом којим се уређује царинска тарифа.

Детаљне информације о роби која је обухваћена у појединим главама и тарифним ознакама дате су у објашњењу хармонизованог система Светске царинске организације или се могу наћи у објашњењу Комбиноване номенклатуре Европске уније, које ће се примењивати на сврставање производа у ЦТ.

Без обзира на тумачење Комбиноване номенклатуре Европске уније, текст описа производа у колони 2 треба сматрати само индикативним, с обзиром на то да обухвата утврђено у оквиру овог прилога и обухвата шифре ЦТ – тарифне ознаке која постоји на дан доношења овог правилника, ради прегледнијег увида у врсте пошиљака које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и прегледу и царињењу после обављања овог прегледа.

3) Колона 3 представља квалификацију и објашњења о појединој роби.

Код увоза животиња (као што су гмизавци, водоземци, инсекти, црви или други бескичмењаци) или производа животињског порекла који подлежу ветеринарско-санитарном прегледу, а за које нису утврђени ветеринарски услови за увоз, односно не постоји усклађени увозни сертификат, услови се усклађују између надлежних органа земаља увозница и извозница и тако усклађен билатерални сертификат прати пошиљку у међународном промету.

Када је реч о споредним производима животињског порекла који нису намењени за исхрану људи, без обзира на степен обраде или прераде, исти подлежу ветеринарско-санитарној контроли у складу са посебним прописом Републике Србије, што је наведено у колони 3.

ТАБЕЛА

Када се у овој табели позива на шифре ЦТ, обухватају се пошиљке наведене и утврђене применом шифре ЦТ и одговарајућег описа узетих заједно.

Глава 1: Живе животиње

Напомена 1. уз Главу 1

Ова глава обухвата све живе животиње осим:

(а) риба, љускара, мекушаца и осталих водених бескичмењака из тар. бр. 0301, 0306, 0307 или 0308;

(б) култура микроорганизама и осталих производа из тарифног броја 3002; и
(в) животиња из тарифног броја 9508.

Изводи из Коментара Хармонизованог система

Тарифни број 0106 укључује, између осталог, следеће домаће или дивље животиње:

А) Сисаре:

(1) Примати,

(2) Китови, делфини и плискавице (сисари реда Cetacea); морске краве и дугонг (сисари реда Sirenia); фоке, морски лавови и моржеви (сисари реда Pinnipedia),

(3) Остало (као што су ирваси, мачке, пси, лавови, тигрови, медведи, слонови, камиле (укључујући дромедаре), зебре, кунићи, зечеви, јелени, антилопе (осим оних из потфамилије Bovinae), дивокозе, лисице, нерчеви и остале животиње намењене узгоју због свог крзна);

Б) Рептиле (укључујући змије и корњаче);

В) Птице:

(1) Птице грабљивице,

(2) Папагаји (укључујући обичне папагаје, мале дугорепе папагаје, макое и какадуе),

(3) Остало (као што су јаребице, фазани, препелице, шљуке, шумске шљуке, голубови, тетреби, виноградске стрнадице, дивље патке, дивље гуске, дроздови, косови, шеве, зебе, сенице, колибри, пауни, лабудови и остале птице које нису наведене у тарифном броју 0105);

Г) Инсекте, као што су пчеле (било да се преносе или не преносе у кутијама, кошарама или кошницама);

Д) Остало, нпр. жабе.

Овај тарифни број искључује животиње које су део путујућих циркуса, путујућих менажерија и других сличних путујућих представа са животињама (тарифни број 9508).

ЦТ
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

0101

Коњи, магарци, муле и мазге, живи

Сви.

0102

Живе животиње врсте говеда

Све.

0103

Свиње, живе

Све.

0104 10

Овце, живе

Све.

0104 20

Козе, живе

Све.

0105

Живина домаћа, жива (кокошке врсте Gallus domesticus, патке, гуске, ћурке и бисерке)

Сва.

0106

Остале животиње, живе

Све, обухвата све животиње из следећих тарифних ознака:

0106 11 00 00 Примати

0106 12 00 00 Китови, делфини и плискавице (сисари реда Cetacea); морске краве и дугонг (сисари реда Sirenia); фоке, морски лавови и моржеви (сисари реда Pinnipedia)

0106 13 00 00 Камиле и остале камелиде (Camelidae)

0106 14 Кунићи и зечеви

0106 19 00 00 Остало: Сисари, осим оних који се сврставају у тар. бр. 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13, 0106 14; Обухвата псе и мачке.

0106 20 00 00 Рептили (укључујући змије и корњаче)

0106 31 00 00 Птице: птице грабљивице

0106 32 00 00 Птице: папагаји (укључујући обичне папагаје, мале дугорепе папагаје, макое и какадуе)

0106 33 00 00 Нојеви; емуи (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 Остало: обухвата птице, осим оних које се сврставају у тар. бр. 0105, 0106 31, 0106 32 и 0106 33, укључујући голубове

0106 41 00 00 Пчеле

0106 49 00 00 Остали инсекти, осим пчела

0106 90 00 Остало: све остале живе животиње које на другом месту необухваћене, осим сисара, рептила, птица и инсеката. Живе жабе, било да се живе држе у виварију, или да се убију за људску исхрану, обухваћене су овим тарифним бројем.

Глава 2: Месо и остали јестиви кланични производи

Напомена 2. уз Главу 2

Ова глава не обухвата:

(а) производе врста описаних у тар. бр. 0201 до 0208 или 0210, неупотребљиве за људску исхрану;

(б) црева, бешике или желуце животиња (тарифни број 0504) и животињску крв (тарифни број 0511 или 3002); или

(в) масноће животињског порекла, осим производа из тарифног броја 0209 (Глава 15).

ЦТ
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

0201

Месо говеђе, свеже или расхлађено

Све. Међутим сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

0202

Месо говеђе, смрзнуто

Све. Међутим сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

0203

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто

Све. Међутим сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

0204

Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто

Све. Међутим сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

0205 00

Месо коњско, магареће, од мула или од мазги, свеже, расхлађено или смрзнуто

Све. Међутим сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

0206

Остали јестиви кланични производи од меса, говеђег, свињског, овчјег, козјег, коњског, магарећег, од мула или од мазги, свежи, расхлађени или смрзнути

Све. Међутим сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

0207

Месо и остали јестиви кланични производи од живине из тарифног броја 0105, свежи, расхлађени или смрзнути

Све. Међутим сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

0208

Остало месо и остали јестиви кланични производи, свежи, расхлађени или смрзнути

Све. Међутим сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

Ово обухвата остале сировине за производњу желатина или колагена за људску исхрану. Обухвата сва меса и јестиве кланичне производе из следећих ознака:

0208 10 Од кунића или зечева

0208 30 00 00 Од примата: од китова, делфина и плискавица (сисари реда Cetacea); од морских крава и дугонога (сисари реда Sirenia); од фока, морских лавова и моржева (сисари реда Pinnipedia)

0208 50 00 00 Од рептила (укључујући змије и корњаче)

0208 60 00 00 Oд камила и осталих камелида (Camelidae)

0208 90 Остало: од домаћих голубова, од дивљачи, осим кунића или зечева, итд. Обухвата месо препелица, ирваса или било које друге врсте сисара. Обухвата жабље батаке из тарифне ознаке 0208 90 70 00.

0209

Свињска масноћа без месне кртине и живинско сало, неистопљена нити другачије екстраховани, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у саламури, сушени или димљени

Све, обухвата и маст и прерађену маст, наведене у колони 2, иако су погодне само за индустријску употребу (непогодне за људску исхрану).

0210

Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури, сушени или димљени; Јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних производа

Све, обухвата месо, производе од меса и остале производе животињског порекла.

Међутим, сировине које нису намењене или подобне за људску исхрану нису обухваћене овом ознаком.

Обухвата прерађене животињске беланчевине и сушене свињске уши за људску исхрану. Чак и када се такве свињске употребљавају као храна за животиње, Анекс Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1125/20061 потврђује да су оне обухваћене у 0210 99 49. Међутим, сушени кланични производи и свињске уши, непогодни за људску исхрану су у 0511 99 85 00.

Кости за људску исхрану обухваћене су тарифним бројем 0506.

Кобасице су обухваћене тарифним бројем 1601.

Екстракти и сокови од меса су обухваћени тарифним бројем 1603.

Чварци су обухваћени тарифним бројем 2301.

Глава 3: Рибе и љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци

Опште одредбе

Ова глава обухвата и живу рибу за узгој и за репродукцију, живе украсне рибе и живе рибе или живе љускаре који се живи транспортују, а увозе се за људску исхрану.

Сви производи из ове главе су предмет ветеринарско-санитарне контроле.

Напомене уз Главу 3

Ова глава не обухвата:

(а) сисаре из тарифног броја 0106;

(б) месо од сисара из тарифног броја 0106 (тарифни број 0208 или 0210);

(в) рибе (укључујући њихове џигерице, икру и млеч) или љускаре, мекушце или остале водене бескичмењаке, мртве и неподобне или неупотребљиве за људску исхрану, било због њихове врсте или њиховог стања (Глава 5); брашно, гриз и пелете од риба, љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака неподобне за људску исхрану (тарифни број 2301); или

(г) кавијар или замене кавијара припремљене од рибљих јаја (тарифни број 1604).

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

0301

Риба, жива

Све, обухвата пастрмке, јегуље, шаране или било коју другу врсту или било коју рибу увезену за узгој или репродукцију.

Живе рибе увезене за непосредну људску исхрану за сврхе ветеринарско-санитарне контроле третирају се као производи.

Обухвата украсне рибе из тар. ознака 0301 11 00 00 и 0301 19 00 00.

0302

Риба, свежа или расхлађена, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из тарифног броја 0304

Све, обухвата џигерице, икру и млеч, свеже или расхлађене, из тарифне ознаке 0302 91 00 00.

0303

Риба, смрзнута, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из тарифног броја 0304

Све, обухвата џигерице, икру и млеч, свеже или расхлађене, из тарифне ознаке 0303 91 00 00.

0304

Рибљи филети и остало рибље месо (немлевено или млевено), свеже, расхлађено или смрзнуто

Све.

0305

Риба, сушена, сољена или у саламури; Димљена риба, термички обрађена или необрађена пре или у току процеса димљења; Прах, брашно и пелети од рибе, подобни за људску исхрану

Све, обухвата остале рибље производе, као што су прах, брашно и пелете, подобне за људску исхрану, произведени од рибе; обухвата рибље главе, репове и мехурове и остале рибље производе.

0306

Љускари, у љуштури или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, осушени, сољени или у саламури;

Димљени љускари, у љуштури или без љуштуре, термички обрађени или необрађени пре или током процеса димљења; Љускари, у љуштури, кувани у пари или кувани у води, расхлађени или нерасхлађени, смрзнути или несмрзнути, сушени или несушени, сољени или несољени, у саламури или не; Прах, брашно и пелети од љускара, погодни за људску исхрану

Све:

Живи љускари увезени за непосредну људску исхрану за сврхе ветеринарско-санитарне контроле сматрају се и третирају као производи.

Обухвата украсне артемие и њихове цисте (јаја) који се користе као кућни љубимци и све живе украсне љускаре.

0307

Мекушци, у љуштури или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у саламури;

Димљени мекушци, термички обрађени или необрађени пре или током процеса димљења; Прах, брашно и пелети од мекушаца подобни за исхрану људи

Ово обухвата мекушце који могу бити термички обрађени, а потом димљени. Остали термички обрађени мекушци су обухваћени тарифним бројем 1605.

Живи мекушци увезени за непосредну људску исхрану за сврхе ветеринарско-санитарне контроле сматрају се и третирају као производи.

Обухвата све из тар. подбр. 0307 11 до 0307 99, као што су следећи примери:

0307 60 00 00 Пужеви, осим морских пужева: обухвата копнене гастроподе врста Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum и врсте из фамилије Achatinidae. Обухвата живе пужеве (укључујући слатководне пужеве) за непосредну људску исхрану, као и месо од пужева за људску исхрану. Обухвата бланширане или претходно обрађене пужеве. Даље обрађени производи обухваћени су тарифним бројем 1605.

0307 91 00 00 Живи свежи или расхлађени остали мекушци, тј. остали осим каменица (остриге), капица, дагњи (Mytilus spp., Perna spp.), сипа, лигњи, хоботница, морских пужева, клапавица, срчанки, куњки, пузлатки (Haliotis spp.) и стромбоид пужева (Strombus spp.). Обухвата месо од врста морских пужева, у љуштури или без љуштуре.

0307 99 Остали мекушци, живих, свежих или расхлађених, тј. осим каменица (остриге), капица, дагњи (Mytilus spp., Perna spp.), сипа, лигњи, хоботница, морских пужева, клапавица, срчанки, куњки, пузлатки (Haliotis spp.) и стромбоид пужева (Strombus spp.). Такође обухвата прах, брашно и пелете од њих, погодне за људску исхрану.

0308

Водени бескичмењаци, осим љускара и мекушаца, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у саламури;

Димљени водени бескичмењаци, осим љускара и мекушаца, термички обрађени или необрађени пре или током процеса димљења; Прах, брашно и пелети од водених бескичмењака, осим љускара и мекушаца, погодни за људску исхрану

Све.

Глава 4: Млеко и производи од млека; Живинска и птичја јаја; Природни мед; јестиви производи животињског порекла, непоменути нити обухваћени на другом месту

Напомене уз Главу 4

1. Под појмом „млеко” подразумева се пуномасно млеко или делимично или потпуно обрано млеко.

2. У смислу тарифног броја 0405:

a) под појмом „маслац” подразумевају се природни маслац, маслац од сурутке и рекомбиновани маслац (свеж, сољен или ужегли, укључујући маслац у конзервама) добијен искључиво од млека, са садржајем млечне масноће од 80% или више, али не преко 95% по маси, са максималним садржајем чврстих материја осим масноће 2% по маси и максималним садржајем воде 16% по маси. Маслац не садржи додате емулгаторе, али може да садржи кухињску со, боје за намирнице, соли за неутрализацију и културе безопасних бактерија које стварају млечну киселину;

б) израз „млечни намази” односи се на емулзију типа вода у масноћи која се може мазати, садржи млечну масноћу као једину масноћу у том производу, и то у количини од 39% или више, али мање од 80% по маси.

3. Производи добијени концентрацијом сурутке уз додавање млека или млечних масноћа сврставају се као сир у тарифни број 0406 под условом да испуњавају следеће три карактеристике:

a) да имају садржај млечне масноће 5% или више по маси, рачунато на суву материју;

б) да имају садржај суве материје од најмање 70% али не преко 85% по маси; и

в) да су обликовани или да се могу обликовати.

4. Ова глава не обухвата:

a) производе добијене од сурутке, који садрже више од 95% по маси лактозе, изражене као безводна лактоза, рачунато на суву материју (тарифни број 1702);

б) производе добијене од млека заменом једног или више његових природних састојака (на пример, масти бутерне киселине) другим супстанцама (на пример, масти олеинске киселине) (тарифни број 1901 или 2106); или

в) албумине (укључујући концентрате од две или више беланчевина из сурутке, који садрже више од 80% беланчевина из сурутке по маси, рачунато на суву материју) (тарифни број 3502) и глобулине (тарифни број 3504).

Извод из Коментара Хармонизованог система

Тарифни број 0408 обухвата цела јаја без љуске и жуманца од јаја свих птица. Производи из овог тарифног броја могу бити свежи, сушени, кувани на пари или у води, обликовани (на пример, тзв. „дуга јаја” цилиндричног облика), смрзнути или на други начин конзервисани. Све ово спада у тарифни овај било да садржи или не садржи додати шећер или друге материје за заслађивање, било да се употребљава као храна или за индустријске сврхе (нпр. за штављење).

Овај тарифни број не обухвата:

(a) уље од жуманаца (тарифни број 1506);

(б) производе припремљене од јаја који садрже средства за зачињавање, зачине, или друге адитиве (тарифни број 2106);

(в) лецитин (тарифни број 2923);

(г) одвојено беланце (албумин од јаја) (тарифни број 3502).

...

Тарифни број 0409 обухвата мед од пчела (Apis mellifera) или од осталих инсеката, центрифугиран или у саћу, или који садржи комаде саћа, под условом да нису додати нити шећер ни друге материје. Такав мед може бити назван према извору, пореклу или боји цвета.

Тарифни број 0409 не обухвата вештачки мед и мешавине природног и вештачког меда (тарифни број 1702).

....

Тарифни број 0410 обухвата производе животињског порекла подобне за људску исхрану, на другом месту непоменуте нити обухваћене у ЦТ. Он обухвата:

(а) Јаја од корњача. То су јаја која полажу речне или морске корњаче; могу бити свеже, сушене или конзервисане на други начин;

Уље из јаја од корњаче искључује се (тарифни број 1506).

(б) Ластина гнезда („птичја гнездаˮ). Она се састоје од материје коју лучи птица, која брзо очврсне када се изложи ваздуху.

Ова гнезда могу бити необрађена или могу бити очишћена од перја, паперја, прашине и других нечистоћа како би била погодна за исхрану. Обично су у облику беличастих трака или нити.

Ластина гнезда имају висок садржај беланчевина и користе се готово искључиво за припрему супа или других прехрамбених производа.

Тарифни број 0410 искључује животињску крв, јестиву или нејестиву, течну или сушену (тарифни број 0511 или 3002).

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

0401

Млеко и павлака, неконцентровани и без садржаја додатог шећера или других материја за заслађивање

Све.

Млеко за исхрану животиња обухваћено је овим тарифним бројем, док је храна за животиње која садржи млеко обухваћена у тарифном броју 2309.

Млеко за терапијску / профилактичку употребу сврстава се у тарифни број 3001.

0402

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог шећера или других материја за заслађивање

Све.

0403

Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака, јогурт, кефир и остало ферментисано или закисељено млеко и павлака, концентровани или неконцентровани, са садржајем додатог шећера или друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање, ароматизовани или неароматизовани, са садржајем додатог воћа, језграстог воћа или какаоа или без садржаја додатог воћа, језграстог воћа или какаоа

Све, обухвата павлаку, ароматизовану или са садржајем воћа, смрзнуто и ферментисано млеко, за људску исхрану. Сладолед је обухваћен тарифним бројем 2105.

Пића која садрже млеко ароматизованом какаом или другим материјама обухваћена су тарифним бројем 2202.

0404

Сурутка, концентрована или неконцентрована, са садржајем додатог шећера или других материја за заслађивање или без садржаја додатог шећера или других материја за заслађивање; Производи који се састоје од природних састојака млека са садржајем додатог шећера или друге материје за заслађивање или без садржаја додатог шећера или друге материје за заслађивање, на другом месту непоменути нити обухваћени

Све, обухвата млечне производе за бебе.

Обухвата тарифну ознаку 0404 10 48 00 говеђи колострум, у течном облику, одмашћен и без казеина, за људску исхрану, и тарифну ознаку 0404 90 21 00 колострум у праху, сушен распршивањем, са смањеним садржајем масноће, из којег није уклоњен казеин, за људсу исхрану.

0405

Маслац и остале масноће и уља добијени од млека; Млечни намази

Све.

0406

Сир и урда

Све.

0407

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или кувана

Све: обухвата јаја за насад или јаја слободна од специфичних патогена (СПФ), оплођена јаја за инкубацију (0407 11 и 0407 19).

Обухвата свежа јаја (0407 21 до 0407 29) и остала јаја (0407 90), непогодна и погодна за исхрану људи.

Обухвата „стогодишња јаја”.

Албумин из јаја непогодан и погодан за људску исхрану обухваћен је тарифним бројем 3502.

0408

Живинска и птичја јаја без љуске, и жуманца од јаја, свежа, сушена, кувана у води или пари, обликована, смрзнута или на други начин конзервисана, са садржајем додатог шећера или других материја за заслађивање или без садржаја додатог шећера или других материја за заслађивање

Све: овај тарифни број обухвата производе од јаја термички обрађене или необрађене и производе непогодне за људску исхрану.

0409

Мед природни

Сав.

0410

Јестиви производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени

Сви.

Овај тарифни број обухвата пчелињи млеч и прополис (који се употребљава у производњи фармацеутских производа и додатака исхрани) и остале материјале добијене од животиња за људску исхрану, осим костију (које су обухваћене у 0506).

Инсекти и јаја инсеката за људску исхрану су обухваћени овом ознаком.

Глава 5: Производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени

Опште одредбе

Додатни захтеви за селекцију одређених производа у овој глави одређени су посебним прописима који утврђују критеријуме и начин поступања са споредним производима животињског порекла који нису за људску исхрану, односе се на свињске чекиње, необрађену вуну и длаку од животиња које нису свиње, обрађено перје, делове пера и паперје.

Напомена 1. уз Главу 5

1. Ова глава не обухвата:

(а) јестиве производе (осим црева, бешика и желудаца од животиња, целих или у комадима и животињске крви, течне или осушене);

(б) крупну или ситну кожу, са длаком или без длаке (укључујући крзна), осим производа из тарифног броја 0505 и одрезака и сличних отпадака од сирове крупне или ситне коже из тарифног броја 0511 (Глава 41 или 43);

(в) текстилне материјале животињског порекла, осим коњске длаке и отпадака од коњске длаке (Одељак XI);

(г) припремљене везице или снопиће за израду метли и четки (тарифни број 9603).

...

3. У целој номенклатури под појмом „слонова кост”, подразумевају се кљове слона, нилског коња, морског коња, нарвала и дивљег вепра, рогови носорога и зуби свих животиња.

4. У целој номенклатури, под појмом „коњска длака” подразумева се длака из гриве или репа копитара и говеда. Тарифни број 0511 обухвата inter alia коњску длаку и отпатке од коњске длаке, неприпремљене или припремљене у слојевима, са подлогом од материјала или без ње.

Извод из Коментара Хармонизованог система

Тарифни број 0505 обухвата:

коже и остале делове птица (нпр. главе, крила) са њиховим перјем или паперјем, и

перје и делове пера (са подсеченим или неподсеченим ивицама) и паперје,

под условом да су или необрађени, или само очишћени, дезинфиковани или обрађени ради конзервисања, али другачије необрађени нити састављени.

Тарифни број 0505 такође обухвата прах, брашно и отпаке од перја или делова пера.

Ветеринарско-санитарна контрола примењује се за перје које се користи за пуњење и паперје, сирово и остало, независно од начина његове обраде.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

0502 10 00 00

Чекиње и длака од питомих или дивљих свиња и њихови отпаци

Све, обрађено и необрађено.

0504 00 00 00

Црева, бешике и желуци од животиња (осим од риба), цели или у комадима, свежи, расхлађени, смрзнути, усољени, у саламури, сушени или димљени

Све, обухвата желуце, бешике и црева, опране, усољене, сушене или термички обрађене, пореклом од говеда, свиња, оваца, коза или живине.

Еx 0505

Коже и остали делови птица, са њиховим перјем или паперјем, перје и делови пера (са подсеченим или неподсеченим ивицама) и паперје, даље необрађивани, осим чишћењем, дезинфиковањем или третирањем ради конзервисања; Прах и отпаци од перја или делови пера

Све, укључујући трофеје птица, али искључујући обрађено украсно перје, обрађено перје које носе путници за личну употребу или пошиљке обрађеног перја послате приватним лицима за неиндустријску употребу.

0506

Кости и срж од рогова, сирови, одмашћени, просто припремљени (али не и сечени у облике), третирани киселином или дежелатинисани; Прах и отпаци тих производа

Обухвата кости намењене да их жваћу пси и кости за производњу желатина или колагена, уколико су добијени од трупова животиња закланих ради људску исхрану.

Коштано брашно за људслу исхрану обухваћено је тарифним бројем 0410.

Специфични захтеви су утврђени посебним прописом који се односи на споредне производе (кости и производи од костију итд).

0507

Слонова кост, корњачевина, кост кита, длаке китове кости, рогови, парошци, копита, нокти, канџе и кљунови, сирови или просто припремљени, али неисечени у облике; Прах и отпаци тих производа

Обухвата обрађене трофеје птица, копитара и папкара, који се састоје искључиво од костију, рогова, копита, канџи, парошака, сирове коже и зуби.

Специфични захтеви за трофеје дивљачи утврђени су посебним прописом.

Еx 0508 00

Корали и слични материјали, сирови или просто припремљени, али другачије необрађени; Љуштуре мекушаца, љускара или бодљокожаца, кости сипе, сирови или просто припремљени, али неисечени у облике; Прах и отпаци од тих производа

Празне шкољке за употребу као храна и као сировина за глукозамин.

Поред тога, шкољке, укључујући кисти сипе, које садрже меко ткиво и месо, су обухваћене.

Еx 0510 00 00 00

Амбра сива, кастореум, цивет и мошус; Кантариде; Жуч, сушена или несушена;

Жлезде и остале животињске материје, свеже, расхлађене, смрзнуте или другачије привремено конзервисане, које се употребљавају у производњи фармацеутских производа

Специфични захтеви утврђени су посебним прописом који се односи на споредне производе намењене за производњу хране за животиње, укључујући храну за кућне љубимце, и за производњу фармацеутских и других техничких производа.

Жлезде, остали животињски производи и жуч обухваћени су у овом тарифном броју.

Сушене жлезде и производи од њих обухваћени су у тарифном броју 3501.

0511

Производи животињског порекла на другом месту непоменути нити обухваћени; Мртве животиње из Глава 1 или 3, непогодне за љуску исхрану

Све.

Обухвата генетски материјал (семе и ембриони животињског порекла, као што су говеда, овце, козе, копитари и свиње) и споредне производе животињског порекла, Категорија 1 и 2. Примери производа животињског порекла из тар. подбр. 0511 10 до 0511 99, су следећи;

0511 10 00 00 Семе бикова

0511 91 Производи од риба или љускара, мекушаца или других водених бескичмењака: све, обухвата рибља јаја за мрешћење, мртве животиње, споредне производе животињског порекла за производњу хране за кућне љубимце и за фармацеутске и друге техничке производе. Обухвата мртве животиње из Главе 3, нејестиве или класификоване као непогодне за људску исхрану, на пример дафније, познате као водене буве и друге остракоде и филоподе, сушене, за храњење акваријумских риба; обухвата мамце за рибе.

0511 99 10 00 Жиле и тетиве; одсечци и остали отпаци од сирове коже и крзна.

Еx 0511 99 31 00 Сирови природи сунђери животињског порекла: све, ако су за људску исхрану; ако нису за људску исхрану, само они намењени за храну за кућне љубимце.

Ex 05 11 99 39 00 Остало, осим сирових природних сунђера животињског порекла: све, ако су за људску исхрану; ако нису за људску исхрану, само они намењени за храну за кућне љубимце.

Ex 0511 99 85 00 Остали производи животињског порекла, непоменути нити обухваћени на другом месту; Мртве животиње из Главе 1, непогодне за људску исхрану: обухвата ембрионе, јајне ћелије, сперме и генетски материјал необухваћен у 0511 10, осим од говеда. Обухвата споредне производе животињског порекла за производњу хране за кућне љубимце или остале техничке производе.

Обухвата необрађену коњску длаку, производе од пчела осим воскова за употребу у пчеларству или техничку употребу, спермацете за техничку употробу, мртве животиње наведене у Глави 1 које су нејестиве или нису за људску исхрану (на пример: пси, мачке, инсекти), материје животињског порекла код којих битан карактер није промењен, и јестиву животињуску крв која није добијена од риба, за људску исхрану.

Глава 6: Живо дрвеће и друге биљке; Луковице, корење и слично; Сечено цвеће и украсно лишће

Опште одредбе

Ова глава укључује мицелијум за печурке у компосту од стерилизованог стајњака животињског порекла.

Извод из Допунског коментара Комбиноване номенклатуре

Мицелијум за печурке је израз који означава мрежу танких влакана (Thallus или Mycelium), који се често налазе под земљом, живи и расте на површини декомпостираних материја животињског или биљног порекла, а развија се у самим ткивима и производи печурке.

Овај тарифни подброј такође укључује производ који се састоји од мицелијума за печурке, који није у потпуности развијен, постављеног у микроскопским количинама на слој од зрна житарица смештен у компост од стерилизованог коњског стајњака (мешавина сламе и коњске балеге).

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 06 02 90 10 00

Мицелијум за печурке

Само ако садрже прерађени стајњак животињског порекла.

Глава 12: Уљано семење и плодови; Разно зрневље, семе и плодови; Индустријско и лековито биље; Слама и сточна храна

Само неки биљни производи су предмет ветеринарско-санитарне контроле.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 12 12 99 95

Остали биљни производи врсте које се употребљавају за људску исхрану људи, непоменути нити обухваћени на другом месту

Полен пчела.

Еx 12 13 00 00 00

Слама и плева од житарица, неприпремљене, сечене или несечене, млевене или немлевене, пресоване или непресоване, било да јесу или нису у облику пелета

Само слама.

Еx 12 14 90

Бросква, сточна репа, корењача за сточну храну, сено, луцерка (alfalfa), детелина, еспарзета, сточни кељ, вучика, грахорица и слични производи за сточну храну, било да јесу или нису у облику пелета: осим брашна и пелета од луцерке (alfalfa)

Само сено.

Глава 15: Масноће и уља животињског или биљног порекла и производи њиховог разлагања; Прерађене јестиве масноће; Воскови животињског или биљног порекла

Напомене уз Главу 15 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата:

(a) свињску масноћу и живинско сало из тарифног броја 0209;

(б) какао маслац, чврсте и уљасте конзистенције, из тарифног број 1804;

(в) производе за исхрану који садрже више од 15% по маси производа из тарифног броја 0405 (обично Глава 21);

(г) чварке из тарифног броја 2301 или остатке из тар. бр. 2304 до 2306....

3. Тарифни број 1518 не обухвата масти или уља или њихове фракције који су само денатурисани и сврставају се у одговарајући тарифни број предвиђен за неденатурисане масноће и уља и њихове фракције.

4. Сапунски талози, уљни талози, стеаринска смола, глицеролска смола и остаци масноће из вуне сврставају се у тарифни број 1522.

Извод из Коментара Хармонизованог система

Тарифни број 1516 обухвата масти и уља животињског и биљног порекла, које су подвргнуте специјалној хемијској трансформацији врсте која се помиње у даљем тексту, али нису даље прерађивани.

Овај тарифни број такође обухвата слично третиране фракције масти и уља животињског или биљног порекла.

Хидрогенизација која се остварује довођењем производа у контакт са чистим водоником на одговарајућој температури и притиску уз присуство катализатора (обично каталитички никл), подижући тачке топљења масти и повећавајући конзистенцију уља путем трансформације незасићених глицерида (нпр. олеинска, линолна, итд. киселина) у засићене глицериде више тачке топљења (нпр. палмитинска, стеаринска, итд. киселина).

Тарифни број 1518 обухвата нејестиве мешавина или препарате од масти и уља животињског или биљног порека или фракције разлитих масти или уља из ове обе главе, на другом месту непоменути нити обухваћени.

Овај део обухвата, inter alia, коришћено уље за дубоко пржење које садржи, на пример, уље од репице, сојино уље и мале количине масти животињског порекле, за употребу у припреми хране за животиње.

Тарифни број такође обухвата хидрогенизоване, интерестерификоване, реестерификоване или елаидинизоване масти и уља или њихове фракције, где модификација подразумева више од једне масти или уља.

Сва уља животињског порекла

У складу са посебним прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови:

– за топљене масти и рибље уље;

– за топљене масти добијене од материја Категорије 2 и намењене за даљу прераду која не улази у ланац исхране животиња;

– за деривате топљене масти.

Деривати топљене масти обухватају производе примарне прераде добијене из масноћа и уља у чистом стању који су произведени применом посебних метода прераде.

Деривати помешани са другим материјама подлежу ветеринарско-санитарној контроли.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

1501

Свињска масноћа (укључујући јестиву маст) и живинска масноћа, осим оних из тарифног броја 0209 или 1503

Све.

1502

Масноћа од животиња врсте говеда, оваца или коза, осим оних из тарифног броја 1503

Сва.

1503 00

Стеарин из јестиве свињске масти, уља из јестиве свињске масти, олеостеарин, олео-уље и уље из лоја, неемулговани, немешани нити на други начин припремљени

Све.

1504

Масноће и уља и њихове фракције, од риба или морских сисара, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификковани

Све, рибља уља и уља од рибљих производа и морских сисара.

Разни јестиви препарати обухваћени су углавном у тарифном броју 1517 или у Глави 21.

1505 00

Масноће од вуне и масне материје добијене из тих масноћа (укључујући ланолин)

Све.

1506 00 00 00

Остале масти и уља животињског порекла и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани

Све. Нефракционисане масти и уља, као и њихове почетне фракције произведене по методу утврђеном у посебном пропису о споредним производима животињског порекла.

1516 10

Масти и уља животињског порекла и њихове фракције, делимично или потпуно хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или олеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени

Све масти и уља животињског порекла.

За ветеринарске сврхе деривати масноћа обухватају производе прве фазе прераде добијене из масноћа и уља животињског порекла, када су у чистом стању произведене по методу утврђеном прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови прераде.

Еx 15 17

Маргарин, јестиве мешавине или препарати од масти или уља животињског или биљног порекла или од фракција различитих масти или уља из главе, осим јестивих масти или уља или њихових фракција из тарифног броја 1516

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 1518 00 91 00

Масти и уља животињског или биљног порекла и њихове фракције, кувани, оксидисани, дехидрисани, сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем у вакууму или у инертном гасу или на други начин хемијски модификовани, осим оних из тарифног броја 1516

Само ако садрже масти и уља животињског порекла.

Специфични захтеви утврђени су у посебном пропису о споредним производима животињског порекла за истопљене масноће из Категорије 2 намењене за олео-хемијске сврхе.

Еx 1518 00 95 00

Нејестиве мешавине или препарати од масти и уља животињског порекла или од животињског и биљног порекла и њихове фракције

Само препарати од масти и уља, топљена маст и други деривати добијени од животиња.

Еx 15 18 00 99 00

Остало

Само ако садрже масти животињског порекла.

Еx 15 20 00 00 00

Глицерол, сиров; Глицеролске воде и лужине

Само ако садрже производе животињског порекла.

1521 90 91 00

Сиров восак од пчела и воскови од осталих инсеката

Све, обухвата восак у природном саћу, сирови пчелињи восак за пчеларство и за техничке сврхе.

Специфични захтеви утврђени су у посебном пропису о пчеларским споредним производима животињског порекла. Производи пчеларства.

1521 90 99 00

Восак од пчела и воскови од осталих инсеката, рафинисани или нерафинисани, обојени или необојени, осим сирових

Све, обухвата воскове, прерађене или рафинисане, бељени или небељени, обојени или необојени, за пчеларство или техничке сврхе.

Специфични захтеви утврђени су у прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови. Производи пчеларства.

Споредни производи пчеларства, осим пчелињег воска предмет су ветеринарско-санитарне контроле из тарифне ознаке 0511 99 85 00 „Осталоˮ.

Еx 15 22 00 00

Дегра; Остаци добијени прерадом масних материја или воскова животињског или биљног порекла

Само ако садрже производе животињског порекла.

Глава 16: Прерађевине од меса, риба, љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака

Напомене уз Главу 16 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата месо, остале кланичне производе, рибу, љускаре, мекушце или остале водене бескичмењаке, припремљене или конзервисане поступцима наведеним у Глави 2 или 3 или у тарифном броју 0504.

2. Прехрамбени производи сврставају се у ову главу под условом да садрже више од 20% по маси кобасичарских производа, меса, осталих кланичних производа, крви, риба, или љускара, мекушаца или других водених бескичмењака или било које комбинације тих производа. Ако производ садржи два или више претходно поменутих производа сврстава се у одговарајући тарифни број Главе 16 према компоненти или компонентама које преовлађују по маси. Ове одредбе се не примењују на пуњене производе из тарифног броја 1902 или на прерађевине из тар. бр. 2103 и 2104.

За прерађевине које садрже џигерицу, одредб друге реченице не примењују се за одређивање тарифних подбројева у оквиру тарифног броја 1601 или 1602.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

1601 00

Кабасичарски и слични производи, од меса, осталих кланичних производа или крви; Сложени прехрамбени производи на бази тих производа

Све, обухвата конзервисано месо у различитим облицима.

1602

Остали прерађени или конзервисани производи од меса, осталих кланичних производа или крви

Све, обухвата конзервисано месо у различитим облицима.

1603 00

Екстракти и сокови од меса, рибе или љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака

Све, обухвата месне екстракте и концентрате од меса, рибље беланчевине у облику желеа, расхлађене или смрзнуте, а такође хрскавицу морског пса.

1604

Припремљена или конзервисана риба; Кавијар и замене кавијара, припремљени од рибљих јаја

Све, куване или претходно термички обрђене кулинарске препарате који садрже или су помешани са рибом или производима рибарства.

Обухвата припремљени сурими из тарифне ознаке 1604 20 05 00.

Обухвата рибу и кавијар, у конзервама у херметички затвореним контејнерима, а такође и суши (под условом да се не сврстава у тарифну ознаку из Главе19).

Такозвани рибљи ражњићи (сирово рибље месо или сирови шкампи са поврћем на дрвеном штапићу) сврставају се у тарифну ознаку 1604 19 97 00.

1605

Љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци, прерађени или конзервисани

Сви, укључујући потпуно или делимично прерађене пужеве, љускаре у конзерви, или остале водене бескичмењаке, као и прах шкољки.

Глава 17: Шећер и производи од шећера

Напомене уз Главу 17 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата:

(а) производе од шећера који садрже какао (тарифни број 1806);

(б) хемијски чисте шећере (осим сахарозе, лактозе, малтозе, глукозе и фруктозе), или остале производе из тарифног броја 2940.

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 17 02

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу и фруктозу, у чврстом стању; Шећерни сирупи без садржаја додати средстава за ароматизацију или материја за бојење; Вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом

Само ако садрже производе животињског порекла.

Шећери и вештачки мед, када су помешани са природним медом.

Еx 17 04

Производи од шећера (укључујући белу чоколаду), који не садрже какао

Само ако садрже производе животињског порекла.

Глава 18: Какао и производи од какаоа

Напомене уз Главу 18 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата производе наведене у тар. бр. 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208,

3003 или 3004;

2. Тарифни број 1806 укључује производе од шећера који садрже какао, а сходно Напомени 1. уз ову главу и остале прехрамбене производе који садрже какао.

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 1806

Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао

Само ако садрже производе животињског порекла.

Глава 19: Производи на бази житарица, брашна, скроба или млека; Посластичарски производи

Напомене уз Главу 19 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата:

(а) сложене прехрамбене производе који садрже више од 20% по маси кобасичарских производа, меса, осталих кланичних производа, крви, рибе или љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака, или било које комбинације тих производа (Глава 16), осим у случају пуњених производа из тарифног броја 1902.

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 1901

Прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта слада, које не садрже какао или садрже мање од 40% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени; Прехрамбени производи од робе из тар. бр. 0401 до 0404, који не садрже какао или садрже мање од 5% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени

Само ако садрже производе животињског порекла.

Обухвата некуване производе за исхрану (нпр. пице) који садрже производе животињског порекла.

Кулинарски производи обухваћени су Главама 16 и 21.

Еx 19 02 11 00 00

Тестенине, некуване, без надева нити другачије припремљене, које садрже јаја

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 19 02 20 10 00

Тестенине са надевом, куване или некуване или другачије припремљене, које садрже са садржајем више од 20% по маси рибе, љускара, мекушаца или других водених бескичмењака

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 19 02 20 30 00

Тестенине са надевом, куване или некуване или друкчије припремљене, са садржајем више од 20% по маси кабасичарских производа и сличних, од меса и осталих кланичних производа, било које врсте, укључујући масноће било које врсте или порекла

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 1902 20 9100

Куване тестенине са надевом

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 1902 20 99 00

Остало (остале тестенине са надевом, некуване)

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 1902 30

Остале тестенине, осим оне из тар. подбр. 1902 11, 1902 19 и 1902 20

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 1902 40

Кус-кус

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 1904 10 10 00

Припремљена храна добијена бубрењем или пржењем кукуруза

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 1904 90 10 00

Припремљена храна добијена од пиринча

Само ако садрже производе животињског порекла.

На пример суши (под условом да се не сврстава у Главу 16).

Еx 1905

Пекарски производи

Само ако садрже производе животињског порекла.

Глава 20: Производи од поврћа, воћа, језграстог воћа или осталих делова биља

Напомене уз Главу 20 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата:

...

(б) прехрамбене производе који садрже више од 20% по маси кобасичарских производа, меса, осталих кланичних производа, крви, рибе или љускара, мекушаца и других водених бескичмењака, или било које комбинације тих производа (Глава 16).

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 20 01

Поврће, воће, језграсто воће и остали јестиви делови биља, припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 20 04

Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин, осим у сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 20 05

Остало поврће припремљено или конзервисано на други начин, осим у сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006

Само ако садрже производе животињског порекла.

Глава 21: Разни производи за исхрану

Напомене уз Главу 21 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата:

...

(д) прехрамбене производе, осим прехрамбених производа из тарифног броја 2103 или 2104, који садрже више од 20% по маси кобасичарских производа, меса, осталих кланичних производа, крви, рибе или љускара, мекушаца или других водених бескичмењака, или било које комбинације тих производа (Глава 16);

...

3. За сврхе тарифног броја 2104, под појмом „хомогенизовани сложени прехрамбени производи” подразумевају се производи који се састоје од фино хомогенизоване мешавине од два или више основних састојака као што су: месо, риба, поврће или воће, припремљени за продају на мало као храна погодна за бебе или малу децу или за дијететске сврхе, у судовима не преко 250 g нето-масе. За примену ове дефиниције не узимају се у обзир мале количине било којих састојака који се додају мешавини ради зачињавања, конзервисања или за остале сврхе. Ови производи могу да садрже малу количину видљивих комадића састојака.

Додатне Напомене

...

5. Остали прехрамбени производи паковани у одмерене дозе као што су капсуле, таблете, пастиле и пилуле, који су намењени за употребу као додаци исхрани, сврставају се у тарифни број 2106, осим поменутих или обухваћених на другом месту.

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 21 01

Екстракти, есенције и концентрати кафе, чаја или мате-чаја и препарати на бази тих производа или на бази кафе, чаја или мате-чаја; Пржена цикорија и друге остале пржене замене кафе и екстракти, есенције и концентрати тих производа

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 21 03

Сосови и њихови препарати; Мешани зачини и мешана зачинска средства; Брашно и гриз од слачице и припремљена слачица (сенф)

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2104

Супе и чорбе и препарати за те производе; Хомогенизовани сложени прехрамбени производи

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2105 00

Сладолед и остали слични производи („edible iceˮ), који садрже или не садрже какао

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2106 10

Концентрати беланчевина и текстуриране беланчевинасте материје

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2106 90 51 00

Лактозни сируп

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2106 90 92

Остали прехрамбени производи, на другом месту непоменути нити обухваћени, без млечних масноћа, сахарозе, изоглукозе, глукозе или скроба или са садржајем, по маси, мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2106 90 98

Остали прехрамбени производи, на другом месту непоменути нити обухваћени

Само ако садрже производе животињског порекла.

Глава 22: Пића, алкохоли и сирће

Напомене уз Главу 22 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

...

3. За сврхе тарифног броја 2202, под појмом „безалкохолна пићаˮ подразумевају се пића чија запреминска алкохолна јачина није већа од 0,5% vol. Алкохолна пића се сврставају у тар. бр. 2203 до 2206 или у тарифни број 2208, зависно од случаја.

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 2202 99 91 00

Остала безалкохолна пића, не укључујући сокове од воћа или поврћа из тарифног броја 2009 и која садрже по маси мање од 0,2% масноће добијене из производа из тар. бр. 0401 до 0404

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2202 99 95 00

Остала безалкохолна пића, не укључујући сокове од воћа или поврћа из тарифног броја 2009 и која садрже по маси 0,2% или више, али мањи од 2% масноће добијене из производа из тар. бр. 0401 до 0404

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2202 99 99 00

Остала безалкохолна пића, не укључујући сокове од воћа или поврћа из тарифног броја 2009 и која садрже по маси 2% или више масноће добијене из производа из тар. бр. 0401 до 0404

Само ако садрже производе животињског порекла.

Еx 2208 70

Ликери, укључујући „cordials”

Само ако садрже производе животињског порекла.

Глава 23: Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; припремљена храна за животиње

Напомене уз Главу 23 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Тарифни број 2309 укључује препарате врсте која се употребљава за исхрану животиња, на другом месту непоменуте нити обухваћене, добијене прерадом биљних или животињски материјала до такве мере да су изгубили битне карактеристике оригиналног материјала, осим биљних отпадака, биљних остатака и споредних производа такве прераде.

...

Извод из Коментара Хармонизованог система

Чварци, опнаста ткива, која остају након топљења свињске или других животињских масноћа. Углавном се употребљавају за припремање хране за животиње (нпр. бисквита за псе), али они остају у тарифном броју 2301, чак и ако су погодни за исхрану.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

2301

Брашно, прах и пелете од меса или од осталих кланичних производа, од рибе или љускара, мекушаца или осталих водених бескичмењака, непогодни за људску исхрану; Чварци

Све, обухвата прерађене животињске беланчевине које нису за људску исхрану; брашно од меса које није за људску исхрану и чварке за људску исхрану или чварке који нису за људску исхрану.

Брашно од перја обухваћено је тарифним бројем 0505.

Специфични захтеви за прерађене животињске беланчевине утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Еx 2309

Препарати врсте која се употребљава за исхрану животиња

Све, ако садрже производе животињског порекла, осим тар. ознака 2309 90 20 00 и 2309 90 91 00.

Обухвата, између осталог, храну за псе и мачке, припремљене за продају на мало (тарифни подброј 2309 10), која садржи производе животињског порекла и растворљиве материјe од рибе или морских сисара („solublesˮ) (тарифна ознака 2309 90 10 00). Производи животињског порекла за сточну храну, укључујући мешавину гриза (попут папака и рогова).

Овај тарифни број обухвата течно млеко, колострум и производе који садрже производе од млека, колострум, или угљене хидрате, који сви нису подобни за људску исхрану, већ за исхрану животиња.

Обухвата храну за кућне љубимце, жвакалице за псе и мешавине брашна, мешавине могу да укључују мртве инсекте.

Специфични захтеви за храну за кућне љубимце, укључујући жвакалице за псе, утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Обухвата производе од јаја који нису за људску исхрану и остале прерађене производе животињског порекла који нису за људску исхрану.

Специфични захтеви за производе од јаја, утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Глава 28: Неоргански хемијски производи; Органска или неорганска једињења племенитих метала, метала ретке земље, радиоактивних елемената или изотопа

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 2835 25 00 00

Калцијум хидрогенортофосфат (дикалцијум фосфат)

Само животињског порекла.

Специфични захтеви за дикалцијум фосфат утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Еx 2835 26 00 00

Остали фосфати калцијума

Трикалцијум фосфат само животињског порекла.

Специфични захтеви за трикалцијум фосфат утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Глава 29: Органски хемијски производи

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 2922 41 00 00

Лизин и његови естри; Њихове соли

Само животињског порекла.

Ex 2922 42 00 00

Глутаминска киселина и њене соли

Само животињског порекла.

Ex 2922 43 00 00

Антранилна киселина и њене соли

Само животињског порекла.

Ex 2922 49

Остале аминокиселине, осим оних које садрже више од једне врсте кисеоничне функције, и њихови естри; њихове соли

Само животињског порекла.

Ex 2925 29 00 00

Остали имини и њихови деривати, осим хлордимеформа (ISO); њихове соли

Креатин животињског порекла.

Ex 2930

Органско сумпорна једињења

Аминокиселине животињског порекла, као што су:

Ex 2930 90 13 00 Цистеин и цистин;

Ex2930 90 16 00 Деривати цистеина или цистина.

Ex 2932 99 00 00

Остала хетероциклична једињења само са хетеро-атомом или са хетеро-атомима кисеоника

Само животињског порекла, нпр. глукозамин, глукозамин-6-фосфат и њихови сулфати.

Ex 2942 00 00 00

Остала органска једињења

Само животињског порекла.

Глава 30: Фармацеутски производи

Опште одредбе

Готови медицински производи нису обухваћени ветеринарским прописима који се односе на увоз. Обухваћени су полупроизводи добијени из материја Категорије 3 и намењени за техничку употребу у медицинским уређајима, за дијагностику Invitro, лабораторијске реагенсе и за козметику.

У тарифном броју 3001 (жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, било да јесу или нису у праху; Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета за органотерапеутске сврхе; Хепарин и његове соли; Остале људске или животињске материје припремљене за терапеутске или профилактичке сврхе, непоменуте нити обухваћене на другом месту) само производи добијени од животиња из тар. подбројева 3001 20 и 3001 90 су релевантни за ветеринарско-санитарну контролу.

У тарифном броју 3002 (људска крв; животињска крв припремљена за употребу у терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе; антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, модификовани или немодификовани, било да јесу или нису добијени путем биотехнолошких поступака; вакцине, токсини, културе микроорганизама (осим квасца) и слични производи) само тар. подбр. 3002 12 и 3002 90 су релевантни за ветеринарско-санитарну контролу.

Људска крв из тарифног броја 3002 90 10 00 и вакцине из тар. подбр. 3002 20 и 3002 30 не подлежу ветеринарско-санитарној контроли.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

3001 20 90 00

Екстракти од жлезда или осталих органа и њихових секрета, осим који су људског порекла

Све, обухвата производ који делује као замена за мајчин колострум и користи се за исхрану телади.

Еx 3001 90 91 00

Животињске материје припремљене за терапеутску или профилактичку употребу: хепарин и његове соли

Сви производи животињског порекла намењени за даљу прераду.

3001 90 98

Остале животињске материје, осим хепарина и његових соли припремљене за терапеутску или профилактичку употребу, непоменуте нити обухваћене на другом месту

Све.

Поред жлезда и других органа поменутих у Коментару Хармонизованог система уз тарифни број 3001, ова тарифна ознака обухвата хипофизу, надбубрежне жлезде и штитну жлезду.

Еx 3002 12 00 00

Антисеруми и остале фракције крви

Само производи добијени од животиња.

Не обухвата готове медицинске производе намењене крајњем потрошачу.

Не обухвата антитела и ДНК.

Специфични захтеви који се примењују на тарифни број 3002 исти су као они који се односе на животињске споредне производе обухваћене прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови:

– за производе од крви, осим од фамилије Equidae;

– за крв и производе од крви од фамилије Equidae.

Еx 3002 90 30 00

Животињска крв припремљена за терапеутску, профилактичку или дијагностичку употребу

Све.

Еx 3002 90 50 00

Културе микроорганизама

Само патогени и културе патогена за животиње.

Еx 3002 90 90 00

Остало

Само патогени и културе патогена за животиње.

Еx 3006 92 00 00

Фармацеутски отпад

Само производи добијени од животиња.

Фармацеутски отпад, фармацеутски производи непогодни за првобитну намену.

Глава 31: Ђубрива

Напомене уз Главу 31 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата:

а) животињску крв из тарифног броја 0511;

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 3101 00 00

Ђубрива животињског или биљног порекла, непомешана или међусобно помешана или хемијски обрађена; Ђубрива добијена мешањем или хемијском обрадом производа животињског или биљног порекла

Само производи добијени од животиња у непромењеном облику.

Обухвата гуано, осим минерализовани гуано.

Обухвата стајњак помешан са прерађеним животињским беланчевинама, ако се користи као ђубриво; али искључене су мешавине стајњака и хемијских производа које се користе као ђубриво (видети тарифни број 3105, који обухвата само минерална или хемијска ђубрива).

Ex 3105 10 00 00

Производи из ове главе у облику таблета или сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 kg

Само ђубрива која садрже производе добијене од животиња.

Глава 32: Екстракти за штављење или бојење; Танини и њихови деривати; Боје, пигменти и остале материје за бојење; Боје и лакови; китови и друга заптивна средства; Мастила

Напомене уз Главу 32 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

3. Тар. бр. 3203, 3204, 3205 и 3206 односе се, такође, на препарате на бази материје за бојење (укључујући, у случају тарифног броја 3206, пигментне материје за бојење из тарифног броја 2530 или Главе 28, металне љуспице и метални прах), који се употребљавају за бојење било ког материјала или као додаци у производњи препарата за бојење. Међутим, ови тарифни бројеви се не односе на пигменте дисперговане у неводеном медију, у облику течности или пасте, који се користе у производњи боја, укључујући и емајле (тарифни број 3212) или друге препарате из тарифног броја 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 или 3215.

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 3203 00

Материје за бојење животињског порекла (укључујући екстракте за бојење, али искључујући животињско црнило), хемијски одређене или неодређене, препарати на бази материја за бојење животињског порекла, наведени у Напомени 3. уз ову главу

Само дисперзије боја на бази млечне масти мастоће које се употребљавају у производњи хране или хране за животиње.

Ex 3204

Синтетичке органске материје за бојење, хемијски одређене или неодређене; Препарати на бази синтетичких органских материја за бојење наведени у Напомени 3. уз ову главу; Синтетички органски производи врсте која се употребљава као средство за повећање интензитета флуоресценције или као луминофори, хемијски одређени или неодређени

Само дисперзије боја на бази млечне масноће које се употребљавају у производњи хране или хране за животиње.

Глава 33: Етерична уља и резиноиди; Парфимеријски, козметички или тоалетни производи

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 3302

Мешавине мирисних материја и мешавине (укључујући алкохолне растворе) на бази једне или више тих материја, врсте која се употребљава као сировина у индустрији; Остали препарати на бази мирисних материја врсте која се употребљава у производњи пића

Само средства за ароматизацију на бази млечне масноће која се употребљавају у производњи хране или храна за животиње.

Глава 35: Беланчевинасте материје; Модификовани скробови; Лепкови; Ензими

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 3501

Казеин, казеинати и остали деривати казеина; Лепкови од казеина

Казеин за људску исхрану, сточну храну или техничку употребу.

Специфични захтеви за млеко, производе на бази млека и колострум који нису за људску исхрану утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла којима се утврђују хигијенски услови.

Еx 3502

Албумини (укључујући концентрате од две или више беланчевине из сурутке који садрже, по маси, више од 80% беланчевина из сурутке, рачунато на суву материју), албуминати и остали деривати албумина

Обухвата производе добијене из јаја и добијене из млека било да су за људску исхрану или нису за људску исхрану (укључујући оне за сврхе сточне хране).

Специфични захтеви за млеко, производе на бази млека и колострум, који нису за људску исхрану, и за јаја која нису за људску исхрану, утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла.

3503 00

Желатин (укључујући желатин у правоугаоним (укључујући квадратни) листовима, обрађени или необрађени по површини, обојени или необојени) и деривати желатина; Рибљи желатин; Остали лепкови животињског порекла, искључујући казеинске лепкове из тарифног броја 3501

Обухвата желатин за људску исхрану, за сточну храну и техничку употребу.

Желатин који се сврстава у тарифни број 3913 (очврснуте беланчевине) и у 9602 (обрађени, неотврднути желатин и производи од неотврднутог желатина), на пример, празне капсуле уколико нису за храну или сточну храну, није обухваћен ветеринарско-санитарном контролом.

Специфични услови за желатин и хидролизоване беланчевине које нису за људску исхрану утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла.

Еx 3504 00

Пептони и њихови деривати; Остале беланчевинске материје и њихови деривати, на другом месту непоменути нити обухваћени; Прах од коже, било да јесте или није хромно штављена

Обухвата колаген и хидролизоване беланчевине за људску исхрану, за сточну храну или техничку употребу.

Специфични захтеви за колаген, желатин и хидролозоване беланчевине утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла.

Обухвата производе од колагена на бази беланчевина добијене из животињских крупних кожа, ситних кожа и тетива, укључујући кости у случају свиња, живине и рибе.

Обухвата хидролизоване беланчевине које се састоје од полипептида, пептида или амино-киселина, као и њихове мешавине добијене хидролизом од споредних производа животињског порекла. Изузети су из ветеринарско-санитарне контроле када се користе као адитиви у прехрамбеним производима (тарифни број 2106).

Укључује било које споредне производе млека за људску исхрану, у случају да нису обухваћени тарифним бројем 0404.

Еx 3507 10 00 00

Сириште и његови концентрати

Сириште и концентрати за људску исхрану, добијени само од производа животињског порекла.

Еx 3507 90 90 00

Остали ензими, осим сиришта и његових концентрата или липопротеинске липазе или аспергилус алкалне протеазе

Само животињског порекла.

Глава 38: Разни хемијски производи

Напомене уз Главу 38 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

...

4. У целој номенклатури, појам „градски отпадˮ односи се на ону врсту отпада сакупљеног из домаћинстава, хотела, ресторана, болница, продавница, канцеларија итд., отпад настао са улица или плочника, као и грађевински отпад и отпад од рушења објеката. Градски отпад углавном садржи веома различите врсте материјала као што су пластика, гума, дрво, хартија, текстил, стакло, метали, отпаци од хране, поломљен намештај и друге оштећене или одбачене производе....

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 3822 00 00 00

Дијагностички или лабораторијски реагенси на подлози, припремљени дијагностички или лабораторијски реагенси било да јесу или нису на подлози, осим из тарифног броја 3002 или 3006; Оверени референтни материјали

Само производи добијени од животиња.

Ex 3825 10 00 00

Градски отпад

Само отпад из угоститељских објеката који садржи производе животињског порекла, осим угоститељског отпада који потиче директно из превозних средстава у међународном саобраћају.

Коришћено уље за кување намењено за даљу употребу, на пример за органска ђубрива, биогас, биодизел или гориво могу бити обухваћени овом тарифном ознаком.

Глава 39: Пластичне масе и производи од пластичних маса

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 3913 90 00 00

Остали природни полимери (осим алгинске киселине, њених соли и естара) и модификовани природни полимери (на пример, отврднуте беланчевине, хемијски деривати природног каучука), на другом месту непоменути нити обухваћени, у примарним облицима

Само производи добијени од животиња, на пример хондроитин сулфат, цитосан, отврднути желатин.

Ex 3917 10 10 00

Вештачка црева (омоти за кобасичарске производе од отврднутих беланчевина или целулозних материјала

Само производи добијени од животиња.

Ex39 26 90 97

Остали производи од пластичних маса и производи од осталих материјала из тар. бр. 3901 до 3914, осим оних израђених од листова

Празне капсуле од отврднутог желатина за људску исхрану или исхрану животиња.

Глава 41: Сирова крупна и ситна кожа (осим крзна) и штављена кожа

Опште одредбе

Само коже копитара и папкара обухваћених тар. бр. 4101, 4102 и 4103 подлежу ветеринарско-санитарним контролама.

Специфични захтеви за сирове крупне и ситне коже копитара и папкара утврђени су прописом о споредним производима животињског порекла.

Напомене уз Главу 41 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. Ова глава не обухвата:

(а) одреске или сличне отпатке, од сирове крупне или ситне коже (тарифни број 0511);

(б) птичије коже или делове птичијих кожа, са њиховим перјем или паперјем, из тарифног броја 0505 или 6701; или

(в) крупне или ситне коже, са длаком или вуном, сирове, штављене или дорађене (Глава 43); међутим, у Главу 41 сврставају се следеће сирове крупне и ситне коже, са длаком или са вуном, од говеда (укључујући буфало), од копитара, од оваца и јагњади (осим астраханских, јагњади са дебелим репом из Мале Азије, каракул, персијских или сличних јагњади, индијских, кинеских, монголских или тибетанских јагњади), од коза или јарића (осим јеменских, монголских и тибетанских коза или јарића), свиња (укључујући „пекариˮ), од дивокоза, газела, камила (укључујући дромедаре), јелена, лосови (северних ирваса), срдаћа или од паса.

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 4101

Сирове крупне и ситне говеђе коже (укључујући буфало) или коже копитара (свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије конзервисане, али нештављене нити пергаментно обрађене нити даље обрађиване), са длаком или без длаке, цепане или нецепане

Ветеринарско-санитарна контрола примењује се само на свеже, расхлађене или обрађиване крупне и ситне коже,

укључујући сушене, суво сољене, мокро сољене или конзервисане поступком осим штављењем или еквивалентним поступком.

Ex 4102

Сирове овчије или јагњеће коже (свеже, или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије конзервисане, али нештављене нити пергаментно обрађене нити даље обрађиване), са вуном или без вуне, цепане или нецепане, осим оних искључених Напоменом 1. под (в) уз ову главу

Ветеринарско-санитарна контрола примењује се само на свеже, расхлађене или обрађиване крупне и ситне коже,

укључујући сушене, суво сољене, мокро сољене или конзервисане поступком осим штављењем или еквивалентним поступком.

Ex 4103

Остале крупне и ситне сирове коже (свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије конзервисане, али нештављене, пергаментно необрађене нити даље обрађиване), са длаком или без длаке, цепане или нецепане, осим оних искључених Напоменом 1. под (б) или (в) уз ову главу

Ветеринарско-санитарна контрола примењује се само на свеже, расхлађене или обрађиване крупне и ситне коже,

укључујући сушене, суво сољене, мокро сољене или конзервисане поступком осим штављењем или еквивалентним поступком.

Глава 42: Производи од коже; Седларски и сарачки производи; Производи за путовање, ручне торбе и слични контејнери; Производи од животињских црева (осим свиленог кетгута)

Напомене уз Главу 42 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

…2. Овa глава не обухвата:

(а) стерилни хируршки кетгут или сличне стерилне материјале за хируршко ушивање (тарифни број 3006);

...

(з) жице за музичке инструменте, кожу за добоше или слично, или остале делове за музичке инструменте (тарифни број 9209).

...

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 4205 00 90

Остали производи од коже или од вештачке коже

Обухвата жвакалице за псе и материјал за производњу жвакалица за псе.

Ex 4206 00 00

Производи израђени од црева (осим свиленог кетгута), од цревних поткожица, од бешика или од тетива

Обухвата жвакалице за псе и материјал за производњу жвакалица за псе.

Глава 43: Природно и вештачко крзно; Производи од њих

Напомене уз Главу 43 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. У целој номенклатури, под појмом „крзно”, осим сировог крзна, из тарифног броја 4301, подразумевају се крупне и ситне коже свих животиња штављене или обрађене са длаком или вуном.

2. Ова глава не обухвата:

(a) птичије коже или делове тих кожа, са перјем или паперјем (тарифни број 0505 или 6701);

(б) сирове крупне и ситне коже, са длаком или вуном, из Главе 41 (видети Напомену 1. под (в) уз ту главу).

...

Извод из Коментара Хармонизованог система

Тарифни број 4301: Крзна се сматрају као сирова и спадају у овај тарифни број не само када су у природном стању, већ такође ако су очишћена и конзервисана од пропадања, нпр. сушењем или сољењем (мокро или суво). Крзно може такође бити „чупаноˮ или „стриженоˮ, тј. грубе длаке извађене или скраћене, или површина коже може имати „отиске ткиваˮ или је састругана.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 4301

Сирово крзно (укључујући главе, репове, шапе и остале комаде или исечке подесне за крзнарску употребу), осим сирових крупних и ситних кожа које се сврставају у тар. бр. 4101, 4102 или 4103

Све, осим крзна обрађеног.

Обухвата следеће тарифне подбројеве:

Еx 4301 10 00 00 (од нерца, цело, са или без главе, репа или шапа): специфичним захтевима утврђени су критеријуми за споредне производе животињског порекла.

Еx 4301 30 00 00 (следећих врста јагњади: астраганских, јагњади са широким репом, каракул, персијских и сличних јагњади, индијских, кинеских, монголских или тибетанских јагњади, цела, са или без главе, репа или шапа): специфичним захтевима за крупне и ситне коже од копитара утврђени су критеријуми за споредне производе животињског порекла.

Еx 4301 60 00 00 (од лисице, цело, са или без главе, репа или шапа): специфичним захтевима утврђени су критеријуми за споредне производе животињског порекла.

Еx 4301 80 00 00 (остала крзна, цела, са или без главе, репа или шапа), осим од папкара или копитара, на пример дивље мачке, фоке, нутрије: специфичним захтевима утврђени су критеријуми за споредне производе животињског порекла.

Еx 4301 90 00 (главе, репови, шапе и остали комади или исечци подесни за крзнарску употребу): специфичним захтевима утврђени су критеријуми за споредне производе животињског порекла.

Глава 51: Вуна, фина или груба животињска длака; Предиво и ткани материјали од коњске длаке

Опште одредбе

За тар. бр. 5101 до 5103 утврђени су специфични захтеви за необрађену вуну и длаку.

Напомене уз Главу 51 (извод из напомена уз ову главу ЦТ)

1. У целој номенклатури:

(a) „вуна” подразумева природно влакно од оваца или јагњади;

(б) „фина животињска длака” подразумева длаку алпаке, ламе, викуње, камиле (укључујући дромедаре), јака, ангорских, тибетских, кашмирских и сличних коза (али не од обичних коза), кунића (укључујући ангорске куниће), зеца, дабра, нутрије или бизамског пацова;

(в) „груба животињска длака” подразумева длаку од животиња које нису горе поменуте, искључујући длаке и чекиње за израду четака (тарифни број 0502) и коњску длаке (тарифни број 0511) (Видети Напомену 1 под (в)).

Извод из Коментара Хармонизованог система:

У целој номенклатури под појмом „груба животињска длакаˮ подразумева се сва остала животињска длака, осим „фине животињске длакеˮ, осим вуне (тарифни број 5101), длаке из гриве или репа копитара или говеда (сврстава се као „коњске длака” из тарифног броја 0511), чекиња свиња, питомихили дивљих или длаке јазавца или остале длаке за израду четки (тарифни број 0502) (видети Напомену 1. под (в)).

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 5101

Вуна, невлачена нити чешљана

Необрађена вуна.

Еx 5102

Фина или груба животињска длака, невлачена нити чешљана

Необрађена длака, укључујући грубу длаку са бокова говеда или копитара.

Еx 5103

Отпаци од вуне или фине или грубе животињске длаке, укључујући отпатке предива, али искључујући рашчупане текстилне материјале

Необрађена вуна или длака.

Глава 67: Припремљено перје и паперје и производи израђени од перја или паперја; Вештачко цвеће; Производи од људске косе

Извод из Коментара Хармонизованог система

Тарифни број 6701 обухвата:

А) Кожу и друге делове птица, са њиховим перјем или паперјем, перје и паперје, и делове перја који још увек не чине готове производе, који су обрађени поступцима осим поступка једноставног чишћења, дезинфекције или конзервисања (видети Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 0505); роба из овог тарифног броја може бити, на пример, бељена, обојена, уковрџана или таласаста;

В) Производе израђене од коже или других делова птица са њиховим перјем или паперјем, производи израђени од перја, од паперја или од делови перја, чак и ако су перје или паперје нпр., необрађени или само очишћени, али не укључујући производе од обрађених бадрљица и пера. Тарифни број према томе укључује:

1. Појединачна пера чије су бадрљице ожичене или спојена да се употребљавају као, на пример, пера за шешире, а такође и појединачна композитна пера састављена од разлитих елемената.

2. Перје састављено у облику букета и перје или паперје састављено лепљењем или причвршћивањем на текстилни материјал или другу подлогу.

3. Украси израђени од птица, делова птица, од перја или паперја, за шешире, „змијеˮ од перја, оковратнике, пелерине или друге одевне предметни или прибор за одећу.

4. Лепезе израђене од украсног перја, са оквирима од било ког материјала. Међутим, лепезе са оквирима од племенитог метала сврставају се у тарифни број 7113.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 6701 00 0000

Коже и други делови птица, са њиховим перјем или паперјем, перје, деловима перја, паперје и производи од њих (осим производа из тарифног броја 0505 и обрађених бадрљица и пера)

Само коже и остали делови птица са њиховим перјем или паперјем, перје и паперје и делови перја.

Производи од необрађене или само очишћене коже, перја или паперја и делови перја.

Искључује се обрађено украсног перје, обрађено перје које путници носе за личну употребу или пошиљке обрађеног перја послате приватним лицима које нису за индустријску употребу.

Глава 71: Природни или култивисани бисери, драго или полудраго камење, племенити метали, метали платирани племенитим металима, и производи од њих; Имитације накита; Метални новац

Класификационо мишљење Хармонизованог система 7101 21/1

„Остриге непогодне за људску исхрану, које садрже један или више култивисаних бисера, конзервисане у саламури и припремљене у херметички метални контејнер.ˮ

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Ex 7101 21 00 00

Необрађени култивисани бисери

Обухвата остриге непогодне за људску исхрану, које садрже један или више култивираних бисера, конзервисане у саламури или другим методама, упаковане у херметичке контејнере.

Глава 95: Играчке, реквизити за друштвене игре и спорт; њихови делови и прибор

Извод из Коментара Хармонизованог система:

„Забавни паркови, путујући циркуси, путујуће менажерије и путујућа позоришта спадају у тарифни број 9508, под условом да се састоје од свих основних јединица неопходних за њихов нормалан рад. Овај тарифни број такође укључује производе помоћне опреме, под условом да су испоручени са том опремом, а као компоненте ових различитих вашарских разонада, без обзира на то што, када се испоручују одвојено, такви производи (нпр. шатори, животиње, музички инструменти, постројења за напајање, мотори, опрема за осветљење, седишта и оружје и муниција) спадају у друге тарифне бројеве Номенклатуреˮ.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 9508 10 00 00

Путујући циркуси и путујуће менажерије

Само живе животиње.

Еx 9508 90 00

Остало: опрема за вашарске разоноде, путујућа позоришта

Само живе животиње.

Глава 96: Разни готови производи

Извод из Коментара Хармонизованог система

За потребе овог тарифног броја, израз „обрађенˮ односи се на материјале обрађене поступцима који превазилазе једноставну обраду дозвољену у тарифном броју за сировине о којој је реч (видети Коментар Хармонизованог система уз тарифне бројеве 05.05 до 05.08). Тарифни број, према томе, обухвата комаде слонове кости, шипке итд., исечене у облик (укључујући квадратни или правоугаони) или полиране или обрађене на било који начин брушењем, бушењем, глодањем, обрадом на стругу итд. Међутим, делови који се могу препознати као делови производа из су искључени из овог тарифног броја ако су такви делови обухваћени другим тарифним бројем ЦТ. Отуда, плоче за клавирске дирке и плоче за уметања у кундаке ватреног оружја спада у тар. бр 9209 и 9305, респективно. Међутим, обрађени материјали који се не могу идентификовати као делови производа остају сврстани у овај тарифни број (на пример, једноставни дискови, плоче или траке за постављање итд. или за накнадну употребу у производњи клавирских дирки).

Тарифни број 9602 укључује листове нестврднутог желатина исеченот у облике осим квадратног или правоугаоног. Листови исечени у правоугаони (укључујући квадратни), облик, без обзира да ли су површински обрађени или необрађени, спадају у тарифни број 35.03 или у Главу 49 (на пример, дописнице) (погледати Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 35.03). Производи од неотврднутог желатина, укључују, на пример:

(i) мале дискове за лепљење на врхове билијарских штапове;

(ii) капсуле за фармацеутске производе и за гориво за механичке упаљаче.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 9602 00 0000

Обрађени, неотврднути желатин (осим желатине који се сврстава у тарифни број 3503) и производи од неотврднутог желатина

Празне желатинске капсуле за храну или храну за животиње.

Глава 97: Предмети уметности, колекција и старина

Извод из Коментара Хармонизованог система

А) Овај тарифни број обухвата колекције и примерке од зоолошког, ботаничког, минеролошког или анатомског интереса, као што су:

(1) Мртве животиње било које врсте, суво конзервисане или конзервисане у течности; пуњене животиње за колекције;

(2) Издувана или исисана јаја; инсекти у кутијама, рамовима итд. (осим уграђених производа који представљају имитацију накита или украсне предмете); празне љуске, осим оних врста погодних за индустријску употребу;

(3) Семе или биље, сушено или конзервисано у течности; хербаријуми;

(4) Узорци минерала (који нису драго или полудраго камење које спада у Главу 71); окамењени узорци;

(5) Остеолошки узорци (скелети, лобање, кости);

(6) Анатомски и патолошки узорци.

ЦТ 
(тарифна ознака)

Опис

Квалификација и објашњења

Еx 9705 00 0000

Колекције и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролошког, анатомског, историјског, археолошког, палеонтолошког, етнографског или нумизматичког интереса

Само производи добијени од животиња.

Искључују се трофеји дивљачи и други припремљени производи било које животињске врсте који су подвргнути поступку потпуног препарирања које обезбеђује њихово конзервисање на температури спољашње средине.

Искључују се трофеји дивљачи и други припремљени производи од других врста осим копитара или папкара и птица (обрађени или необрађени).

Специфични захтеви за трофеје дивљачи утврђени су прописом који се односи на споредне производе животињског порекла.

1 Објављено у „Службеном листу ЕУˮ број L 200 од 22. јула 2006. године, стр. 3 и „Службеном гласнику РСˮ, број 20/10 од 31. марта 2010. године, стр. 73