Прилог 2

 

 

МИНИМАЛНЕ И МАКСИМАЛНЕ КОЛИЧИНЕ РОБЕ КОЈА СЕ УЗИМА КАО УЗОРАК

 

Минималне и максималне количине робе која се узима као узорак за лабораторијско испитивање на здравствено-хигијенску и квалитативну исправност дате су у следећој табели:

 

ТАБЕЛА

 

НАЗИВ НАМИРНИЦЕ

МИНИМАЛНА КОЛИЧИНА УЗОРКА

МАКСИМАЛНА КОЛИЧИНА УЗОРКА

Месо у четвртима и већим комадима, као и месо крупне дивљачи – 500 gr

500 gr -у једном комаду који је заштићен припадајућим везивним и масним ткивом, у облику коцке, дужине страна око 10 cm

1000 gr

Месо откоштено – упаковано

500 gr

 

Месо конфекционирано паковање до 500 gr

Оригинално паковање тежине до 500 gr

1000 gr

Месо конфекционирано паковање преко 500 gr

Половина оригиналног паковања тежине

преко 500 gr

1000 gr

Месо млевено и производи – упаковано ( до 250 gr )

Оригинално паковање

1000 gr

Месо млевено и производи – неупаковано

200 gr

1000 gr

Месо живине у труповима

Цео труп сa унутрашњим органима или оригинално паковање

Цео труп сa унутрашњим органима или оригинално паковање

Месо живине конфекционирано

1 комад од сваке расечене регије (груди, леђа,

батак и сл.)

1000 gr

Месо ситне дивљачи

1 труп са кожом или перјем

1000 gr

 

Маст

Оригинално паковање или најмање 200 gr

1000 gr

Производи од меса, херметички затворени (конзерве и полуконзерве)

2 до 3 комада.

1000 gr

Производи од меса у природним или вештачким омотачима (кобасице, роладе и сл.):

У паровима ужег дијаметра – 2 пара

1000 gr

Кобасице тежине до 1000 gr – 1 комад

1000 gr

Ширег дијаметра преко 1000 gr – 1 kg

1000 gr

Производи од меса у комадима, димљени, сушени или термички третирани:

Тежине до 100 gr – цео тај производ

1000 gr

Тежине до 3000 gr – пола тог производа

1000 gr

Тежине преко 3000 gr – 1 комад тежине 500 gr (са припадајућим везивним и масним ткивом)

1000 gr

Млеко у цистерни

200 ml

1000 ml

Млеко паковано

Оригинално паковање или најмање 500 ml

1000 ml

Млеко у праху

Оригинално паковање или најмање 100 gr

1000 gr

Сурутка

Оригинално паковање или најмање 100 gr

1000 gr

Јогурт

Оригинално паковање или најмање 500 ml

1000 ml

Маслац (бутер)

Оригинално паковање или најмање 200 gr

1000 gr

Сиреви

Оригинално паковање до 500 gr – или 1 комад

од 500 gr

1000 gr

Сладолед и млечни производи остали

Оригинално паковање или најмање 250 gr

1000 gr

 

Риба свежа

200 gr, а за мање рибе – цела риба

1000 gr

Рибљи производи

3 до 5 кутија или 200 gr

1000 gr

Риба, херметички затворена (конзерве и полуконзерве)

10–15 конзерви

3000 gr

Јаја у љусци

Најмање 500 gr

1000 gr

Јаја у праху и смрзнути производи од јаја

Најмање 100 gr

1000 gr

Тестенине

Оригинално паковање или најмање 250 gr

1000 gr

Мед и производи од меда

Оригинално паковање или најмање 150 gr

1000 gr

Сточна храна

Оригинално паковање или најмање 500 gr

1000 gr

*Ако се захтева и испитивање радиоактивности количина узетог узорка се увећава за 1000 gr/ml.