ПРИЛОГ 23

ОБАВЕШТЕЊЕ ГАРАНТУ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ДУГ У НАЦИОНАЛНОМ ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА

Обавештење садржи следеће податке:

1) назив и адресу царинског органа надлежног за место у коме је настао царински дуг;

2) име или назив и адресу гаранта;

3) референтни број обезбеђења;

4) MRN и датум декларације;

5) назив полазне царинарнице;

6) име или назив носиоца поступка;

7) износ о коме је дужник обавештен.