ПРИЛОГ 24

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ ОД УДРУЖЕЊА ГАРАНТА ЗА ДУГ У ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА НА ОСНОВУ ATA/e-ATA КАРНЕТА

Захтев садржи следеће податке:

1) назив и адресу царинског органа надлежног за место у коме је настао царински дуг;

2) име или назив и адресу удружења гаранта;

3) референтни број обезбеђења;

4) број и датум карнета;

5) назив полазне царинарнице;

6) име или назив носиоца поступка;

7) износ о коме је обавештен дужник.