ПРИЛОГ 29

СПИСАК ДОЗВОЉЕНИХ УОБИЧАЈЕНИХ ОБЛИКА ПОСТУПАЊА

Ако није другачије наведено, ниједан од следећих облика поступања не сме да доведе до промене осмоцифрене тарифне ознаке.

(1) проветравање, распростирање, сушење, уклањање прашине, једноставне радње чишћења, поправке паковања, елементарне поправке оштећења која су настала у току превоза или складиштења ако су у питању једноставне радње, стављање и уклањање заштитног слоја за превоз;

(2) реконструкција робе након превоза;

(3) попис, узорковање, сортирање, просејавање, механичко филтрирање и вагање робе;

(4) уклањање оштећених или заражених компоненти;

(5) конзервисање путем пастеризације, стерилизације, зрачења или додавањем конзерванса;

(6) заштита од паразита;

(7) заштита од рђе;

(8) заштита:

– једноставним подизањем температуре, без даљег третмана или процеса дестилације, или

– једноставним снижавањем температуре;

чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке;

(9) електростатичка заштита, исправљање или пеглање текстила;

(10) третман који се састоји од:

– уклањање петељки и/или коштица воћа, сечења и ломљења сушеног воћа или поврћа, рехидратације воћа, или

– дехидрације воћа чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке;

(11) десалинизација, чишћење и опсецање кожа;

(12) додавање робе или додавање или замена допунских компоненти ако су ти додаци или замене релативно ограничени или намењени да се обезбеди усаглашеност са техничким стандардима и не мењају природу нити побољшавају учинак првобитне робе, чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке за додату или замењену робу;

(13) разблаживање или концентрисање течности, без даљег третирања или дестилације, чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке;

(14) мешање исте врсте робе различитог квалитета, како би се добио уједначен квалитет или квалитет који захтева купац, без промене природе робе;

(15) дељење или сечење робе, ако су укључене само једноставне радње;

(16) паковање, распакивање, промена амбалаже, пресипање и једноставно смештање у контејнере, чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке, причвршћивање, уклањање или измена ознака, пломби, налепница, етикета са ценом или сличних знакова за разликовање;

(17) тестирање, подешавање, регулисање и довођење у радно стање машина, апарата и возила, нарочито ради контролисања усклађености са техничким стандардима, ако су у питању само једноставне радње;

(18) матирање прибора за цеви како би се роба припремила за одређена тржишта;

(19) денатурисање, чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке;

(20) било који уобичајени облик поступања, осим горенаведених, намењен да се побољша изглед или тржишни квалитет увезене робе или да се она припреми за дистрибуцију или препродају, под условом да се тим радњама не мења природа нити побољшава учинак оригиналне робе.

Уз то, ниједан од следећих облика поступања не сме довести до неоправдане предности у погледу увозне дажбине.*

За потребе става 2. овог прилога сматра се да било који од дозвољених уобичајених облика поступања наведених у наставку који узрокују промену осмоцифрене тарифне ознаке или порекла стране робе доводи до неоправдане предности у погледу увозне дажбине ако би роба у тренутку започињања дозвољених уобичајених облика поступања подлегла привременој или трајној антидампишкој дажбини, компензаторној дажбини, заштитној мери или додатној дажбини због суспензије концесија у случају пријављивања робе за стављање у слободан промет.*

*Службени гласник РС, број 132/2021