Прилог 3.

Табела о учесталости физичких прегледа пошиљака одређених производа који подлежу ветеринарско-санитарном прегледу и контроли при увозу у Републику Србију, ради лабораторијске анализе

Категорија производа

Број физичких прегледа у процентима који се мора спровести по производима

Категорија I

Висок ризик

1. Производи од меса за исхрану људи

2. Месо живине за исхрану људи

3. Месо зечева, месо дивљачи (дивље/узгојене) и њихови производи за исхрану људи

4. Јаја за исхрану људи

5. Производи од јаја за исхрану људи који се чувају смрзнути или расхлађени

6. Млеко за исхрану људи

7. Млечни производи и колострум за исхрану људи који се чувају смрзнути или расхлађени

8. Рибљи производи из аквакултуре и шкољке за исхрану људи који нису запаковани на начин који омогућава да буду стабилни на собној температури

9. Споредни производи животињског порекла и храна за животиње

30%

Провера документације и идентификације

100%

Категорија II

Средњи ризик

1. Месо и производи од меса за исхрану људи који нису наведени у Категорији I

2. Топљена животињска маст и чварци за исхрану људи

3. Производи од меса живине за исхрану људи

4. Производи од јаја за исхрану људи који нису наведени у Категорији I

5. Млечни и производи са колострумом за исхрану људи који нису наведени у Категорији I

6. Рибљи производи који нису наведени у Категорији I

7. Мед и други пчелињи производи за исхрану људи

8. Мешовити производ који није стабилан на собној температури

9. Јаја за насад

10. Органска ђубрива и средства за оплемењивање земљишта добијена од споредних производа животињског порекла

20%

Провера документације и идентификације

100%

Категорија III

Низак ризик

1. Желатин и колаген за исхрану људи

2. Жабљи батаци и пужеви за исхрану људи

3. Омотачи (овојнице) животињског порекла

4. Мешовити производ стабилан на собној температури

5. Семе и ембриони

6. Споредни производи животињског порекла и производи добијени од њих који нису наведени у Категорији I и II

7. Инсекти намењени за исхрану људи

10%

Провера документације и идентификације

100%

Категорија IV

Веома низак ризик

1. Рафинисани производи за исхрану људи

2. Сено и слама

3. Остали производи који нису наведени у Категорији I, II и III

1%

Провера документације и идентификације

100%