Прилог 5.

 

H листа


Карактеристике отпада које га чине опасним

 

H1

„Експлозиван”: супстанце и препарати који могу експлодирати под дејством пламена или који су више осетљиви на ударе или трење од динитробензена

H2

„Оксидирајући”: супстанце и препарати који изазивају високо егзотермне реакције у контакту са другим супстанцама, посебно са запаљивим супстанцама

H3 – А

„Високо запаљив”:

 

– 0 течне супстанце и препарати који имају тачку паљења испод 21°C укључујући веома запаљиве течности, или

 

– 1 супстанце и препарати који се могу загревати и коначно запалити у контакту са ваздухом на температури околине без било каквог извора енергије, или

 

– 2 чврсте супстанце и препарати који се могу лако запалити после кратког контакта са извором паљења и који настављају да горе или буду истрошени након уклањања извора паљења, или

 

– 3 гасовите супстанце и препарати који су запаљиви на ваздуху при нормалном притиску, или

 

– 4 супстанце и препарати који у контакту са водом или влажним ваздухом, развијају високо запаљиве гасове у опасним количинама

H3-В

„Запаљив”: течне супстанце и препарати који имају тачку паљења једнаку или већу од 21°C и мању или једнаку 55°C

H4

„Надражујући (иритантан)”: супстанце и препарати који нису корозивни и који кроз непосредан, одложен или поновљен контакт са кожом или слузокожом, могу проузроковати запаљење

H5

„Штетан (опасан)”: супстанце и препарати који, ако се удишу или гутају или ако продиру кроз кожу, могу укључити ограничене ризике по здравље

H6

„Отрован”: супстанце и препарати (укључујући веома токсичне супстанце и препарате) који, ако се удишу или гутају или ако продиру кроз кожу, могу укључити озбиљне, акутне или хроничне ризике по здравље, и чак смрт

H7

„Карциноген”: супстанце и препарати који, ако се удишу или гутају или ако продиру кроз кожу, могу изазвати рак или његов пораст

H8

„Корозиван”: супстанце и препарати који могу уништити живо ткиво при контакту

H9

„Инфективан”: супстанце и препарати које садрже микроорганизме или њихове токсине, који су познати или се сумња да изазивају обољење код човека или других живих организама

H10

„Токсичан за репродукцију (тератоген)”: супстанце и препарати који, ако се удишу или гутају или ако продиру кроз кожу, могу изазвати ненаследне урођене неправилности или њихов пораст

H11

„Мутаген”: супстанце и препарати који, ако се удишу или гутају или ако продиру кроз кожу, могу изазвати наследне генетске недостатке или њихов пораст

H12

Отпад који ослобађа токсичне или веома токсичне гасове у контакту са водом, ваздухом или киселином

H13*

„Изазива преосетљивост”: супстанце и препарати који, ако се удишу или ако продиру кроз кожу, имају способност изазивања реакције преосетљивости, тако да се даљим излагањем производе карактеристични негативни ефекти

H14

„Екотоксичан”: отпад који представља или може представљати непосредне или одложене ризике за један или више сектора животне средине.

Н15

Отпад који има својство да на било који начин, након одлагања, производи друге супстанце, нпр. излужевине, које поседују било коју наведену карактеристику (Н1-Н14)

* у зависности од расположивих метода тестирања