На основу члана 133. став 3. Устава Републике Србије и члана 25. Закона о референдуму и народној иницијативи ("Службени гласник РС", бр. 48/94 и 11/98), Народна скупштина Републике Србије, на Другој посебној седници Народне скупштине Републике Србије у 2006. години, одржаној 8. новембра 2006. године, донела је

 

ОДЛУКУ

о проглашењу Устава Републике Србије

„Службени гласник РС“,  број 98 од 10. новембра 2006.

 

Проглашава се Устав Републике Србије, који је усвојила Народна скупштина Републике Србије на Првој посебној седници Народне скупштине Републике Србије у 2006. години, одржаној 30. септембра 2006. године и који је коначно усвојен на републичком референдуму одржаном 28. и 29. октобра 2006. године.

 

РС број 37

У Београду,  8. новембра 2006. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Предраг Марковић, с.р.