ПРИЛОГ 1

УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА ФИНОЋЕ ПРОБОМ НА КАМЕНУ

1. Пробом на камену утврђује се III и IV степен финоће предмета од злата, као и сви прописани степени финоће предмета од сребра.

2. Поступак

Испитивање се врши на пробном камену који је пре испитивања очишћен и премазан танким слојем бадемовог или ланеног уља.

На пробном камену се утрљавањем пробним иглама и испитиваним предметом стварају црте (отисци). На те црте наноси се одговарајућа пробна киселина која се чува у тамним боцама.

2.1. Испитивање предмета од злата

Одређивање степена финоће предмета од злата врши се упоређивањем степена растварања његовог отиска на пробном камену и отиска пробне игле одговарајућег степена финоће и боје, под дејством пробне киселине.

Ако је степен растварања отиска предмета од злата већи од степена растварања отиска пробне игле, степен финоће предмета од злата мањи је од степена финоће пробне игле.

Ако је степен растварања отиска предмета од злата приближно једнак степену растварања отиска пробне игле, сматра се да је степен финоће предмета од злата једнак степену финоће пробне игле.

Ако је степен растварања отиска предмета од злата мањи од степена растварања отиска пробне игле, претпоставља се да је степен финоће предмета од злата већи од степена финоће пробне игле и за тај предмет се понавља испитивање са пробном иглом већег степена финоће одговарајуће боје уз растварање одговарајућом пробном киселином.

2.2. Испитивање предмета од сребра

Одређивање степена финоће предмета од сребра врши се упоређивањем нијансе црвене боје талога који је настао наношењем пробне киселине преко отиска тог предмета на пробном камену са нијансом црвене боје талога који је настао наношењем те киселине преко отиска пробне игле одговарајућег степена финоће.

Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног предмета од сребра тамнија од црвене боје на отиску пробне игле, степен финоће тог предмета од сребра је мањи од степена финоће пробне игле.

Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног предмета од сребра приближно исте нијансе као црвена боја на отиску пробне игле, степен финоће тог предмета од сребра је приближно једнак степену финоће пробне игле.

Ако је црвена боја талога на отиску испитиваног предмета од сребра светлија од црвене боје на отиску пробне игле, претпоставља се да је степен финоће предмета од сребра већи од степена финоће пробне игле и за тај предмет се понавља испитивање са пробном иглом већег степена финоће.