ПРИЛОГ 4

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ЖИГОШУ

1) Брош – државни жиг се утискује на унутрашњу страну главног дела;

2) Бурма и прстен – државни жиг се утискује са унутрашње стране;

3) Дијадема – државни жиг се утискује на један крај;

4) Држаља – државни жиг се утискује на цев;

5) Дугме (за кошуље, блузе, манжетне) – државни жиг се утискује са унутрашње стране;

6) Игла – државни жиг се утискује са унутрашње стране главног дела;

7) Кључ – државни жиг се утискује на горњи крај;

8) Копча – државни жиг се утискује на један део (мала копча) или на оба дела (велика копча);

9) Корпа – државни жиг се утискује на дно и на сваки украсни део (ако га има);

10) Кутија – државни жиг се утискује на дно и поклопац, а ако је поклопац из два дела, жиг се утискује на сваки део. Државни жиг се утискује и на браву и кључ;

11) Кутија за сатове – државни жиг се утискује на унутрашњи део поклопца, на врат и карику;

12) Ланац – државни жиг се утискује на један крај. Ако на ланцу постоји привезак, и на њега се утискује државни жиг;

13) Лепеза – државни жиг се утискује на сваки крај главног дела. Ако лепеза има и споредних делова (карике, ланци, итд.), државни жиг се утискује и на споредне делове;

14) Лопатице – државни жиг се утискује на дршку с унутрашње стране, а ако је лопатица из два комада, државни жиг се утискује на сваки комад. Дупле дршке жигошу се посебно;

15) Мач – државни жиг се утискује на дршку с унутрашње стране ивице;

16) Машице – државни жиг се утискује на преломни део. Ако машице имају два крака, државни жиг се утискује на сваки крак;

17) Медаљон – државни жиг се утискује на карику, а ако медаљон има поклопац, државни жиг се утискује на поклопац са унутрашње стране;

18) Наочари – државни жиг се утискује између оквира и дршке;

19) Наруквица – државни жиг се утискује на затварач, а ако то није могуће државни жиг се утискује са унутрашње стране;

20) Наушница – државни жиг се утискује на тело наушнице, а ако то није могуће државни жиг се утискује на затварач. Државни жиг се утискује на сваки привезак;

21) Новац – државни жиг се утискује близу ивице;

22) Нож – државни жиг се утискује на дршку;

23) Обруч за салвете – државни жиг се утискује на ивицу с унутрашње стране;

24) Огледало – државни жиг се утискује на оков, а ако огледало има дршку, државни жиг се утискује и на дршку;

25) Огрлица – државни жиг се утискује на главни део, а ако огрлица има ланац, државни жиг се утискује на затварач. На исти начин државни жиг се утискује и на огрлице састављене од новца;

26) Оков за чаше и поклопце – државни жиг се утискује на дршку и поклопац;

27) Оквир – државни жиг се утискује на ивицу, а ако је оквир на ланцу, државни жиг се утискује и на крај ланца;

28) Орден – државни жиг се утискује на главни део с унутрашње стране, као и на споредне делове, ако их орден има;

29) Пепељара – државни жиг се утискује на ивицу;

30) Послужавник – државни жиг се утискује близу ивице дна с унутрашње стране, на дршку и на украс;

31) Привесци – државни жиг се утискује на сам привезак с унутрашње стране. На мали привезак државни жиг се утискује на карику, а на привезак у облику новца – близу ивице;

32) Пудријера – државни жиг се утискује на дно и поклопац;

33) Сат – државни жиг се утискује на поклопац с унутрашње стране. Већи сат жигоше се на врату и карики. Ручни сат с наруквицом жигоше се на поклопцу и на копчи од наруквице;

34) Сталак за цигарете – државни жиг се утискује на обе стране;

35) Судови разни – државни жиг се утискује на дно или ивицу, а ако суд има поклопац, дршку, или стопу жиг се утискује и на те делове;

36) Свећњак – државни жиг се утискује на стопу с унутрашње стране, на цев и лулу;

37) Свећњак – полилеј – државни жиг се утискује на средњи део, на сваку грану и украс;

38) Табакера – државни жиг се утискује на дно и поклопац;

39) Укосница – државни жиг се утискује на главни део с унутрашње стране;

40) Упаљач – државни жиг се утискује на тело упаљача и поклопац.

dragoceni-metali_Page_2.tiff

dragoceni-metali_Page_3.tiff

dragoceni-metali_Page_4.tiff

dragoceni-metali_Page_5.tiff