Регистар издатих дозвола

 

Члан 76.

Регистар издатих дозвола установљава и води надлежни орган за издавање дозволе и податке из регистра доставља Агенцији.

Регистар издатих дозвола је база података у којој се евидентирају подаци о издатим дозволама за управљање отпадом и дозволама за увоз, извоз и транзит отпада.

Подаци уписани у регистар издатих дозвола су јавни.

Министар прописује садржину, начин вођења и изглед регистра.