Додат је образац РЕФ 3А - Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију (види члан 10. Правилника - 65/2005-27)

 

 

*Службени гласник РС, број 104/2018