Додат је образац РЕФ 5 - Захтев дипломатског и конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију (види члан 7. Правилника - 65/2005-27)

 

 

*Службени гласник РС, број 104/2018