Додат је образац РФН - Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ (види члан 7. Правилника - 63/2007-11)