Додат је образац ИКПС - ПДВ - Изјава купца стана да купује први стан (види члан 7. Правилника - 63/2007-11)