Додат је образац РФНБ - Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ (види члан 9. Правилника - 107/2012-86)