ПРИЛОГ 2.

ДОДАТНИ ОБРАЗАЦ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЦАРИНСКЕ ИСПРАВЕ
(ЈЦИ БИС)