ПРИЛОГ 20.

ОБРАЗАЦ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ
(ДЦВ)