ПРИЛОГ 21.

ДОДАТНИ ОБРАЗАЦ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ
(ДЦВ БИС)