Прилог 3.

Део 2.
Дефиниције подкатегорија премаза (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове

а) Мат премази за унутрашње зидове и таванице су премази за наношење на унутрашње зидове и таванице са степеном сјаја мањим или једнаким (≤) 25 под углом од 60º.

б) Сјајни премази за унутрашње зидове и таванице су премази за наношење на унутрашње зидове и таванице са степеном сјаја већим од (>) 25 под углом од 60º.

в) Премази за спољашње минералне зидне подлоге су премази за наношење на спољашње бетонске, малтерисане или зидове од цигала.

г) Унутрашње/спољашње завршне и заштитне боје за дрво, метал или пластику су премази који стварају заштитни и завршни мат филм. Ови премази су намењени како за дрвене тако и за металне и пластичне подлоге. Ова подкатегорија укључује и основне и међуслојне премазе.

д) Унутрашњи/спољашњи завршни лакови и лазурни премази за дрво су премази намењени за завршни слој, који граде провидан или полупровидан филм за декорацију и заштиту дрвета, метала и пластике. Ова подкатегорија укључује и мат лазурне премазе за дрво. Мат лазурни премази за дрво су премази који граде мат филм за декорацију и заштиту дрвета од временских утицаја као што је дефинисано у стандарду SRPS ISO ЕN 927-1.

ђ) Танкослојни лазурни премази за дрво су премази који имају просечну дебљину филма мању од 5 μм (у складу са стандардима SRPS ISO EN 927-1:1996 и SRPS ISO 2808: 1997, метода 5А).

е) Основни премази су премази који имају својство да попуњавају поре и штите, а наносе се на дрво или зидове и таванице.

ж) Везивни основни премази су премази намењени за учвршћивање слабо везаних површинских честица или за повећање хидрофобности површине и/или за заштиту дрвета од плаветнила узрокованог деловањем гљивица.

з) Једнокомпонентни премази су премази базирани на материјалу који има својство да формира филм. Примењују се у случајевима када се захтевају специфичне карактеристике премаза, и то као основни и завршни премази за пластику, основни премази за челичне површине, основни премази за реактивне метале као што су цинк и алуминијум, премази антикорозивне заштите, премази за подове било да су у питању дрвени или бетонски подови, антиграфитни премази, самогасиви премази и премази који испуњавају хигијенски стандард у индустрији хране и пића и у здравственој служби.

и) Двокомпонентни премази су премази намењени за исту примену као и једнокомпонентни премази само уз додатак друге компоненте (нпр. терцијарни амин) пре употребе.

ј) Вишебојни премази су премази који дају ефекат две или више боја одмах након првог наношења.

к) Декоративни премази су премази који дају посебне естетске ефекте и наносе се преко посебно припремљених, већ обојених, подлога или основних премаза и накнадно се обрађују посебним алатима у току периода сушења.

Дефиниције подкатегорија смеша (средстава и премаза) које се користе за репарацију друмских возила или њихових делова при поправљању, конзервацији или декорацији ван производних погона

а) Средства за припрему и чишћење су производи намењени за уклањање старих премаза и рђе, било хемијски или механички, или за припрему подлоге за наношење новог премаза. У њих спадају:

– средства за припрему која укључују средства за чишћење алата (производи за чишћење пиштоља за прскање и остале опреме), средства за скидање боје, одмашћивачи (укључујући антистатике за пластику) и средства за скидање силикона;

– средство за чишћење је смеша намењена за одстрањивање површинских нечистоћа током припреме за наношење премаза.

б) Кит је смеша која се наноси у дебљем слоју за попуњавање дубљих површинских неправилности пре наношења предлака.

в) Основни премаз је било који премаз који се наноси директно на метал или постојеће премазе пре наношења следећег премаза са наменом да заштити материјал од корозије, и то:

Предлак је премаз намењен за наношење пре завршног премаза са задатком да повећа отпорност према корозији, обезбеди адхезију завршног премаза и поспеши формирање уједначеног завршног премаза попуњавањем мањих неравнина;

Општи основни премаз за метале је премаз намењен за примену као основни премаз који поспешује адхезију и попуњава шупљине. Користи се као: подлога за наношење новога премаза; основни премаз за пластику, мокро на мокро; премаз који не захтева брушење и може се наносити у спреју;

– Wаsh primer је премаз који садржи најмање 0,5% масеног удела фосфорне киселине и наноси се на металне површине да би се обезбедила отпорност на корозију и адхезија. Користи се приликом заваривања као кисели раствор за галванизиране и поцинковане површине.

г) Завршни премаз је сваки обојени премаз намењен за примену у једном слоју или у више слојева, са циљем да обезбеди сјај и трајност премаза. Укључује обојене и безбојне завршне премазе:

Обојени завршни премаз је обојени премаз намењен да обезбеди боју и жељени оптички ефекат, али не да да сјај и површинску отпорност обојеном материјалу;

Безбојни завршни премаз је провидан премаз намењен за постизање коначног сјаја и отпорности премаза.

д) Посебни завршни премази су премази намењени за наношење као завршни премази са посебним ефектима као што су: ефекат перли или металик ефекат, који се наносе у једном слоју, високо квалитетни обојени и безбојни премази (нпр. отпорни на гребање и флуоровани безбојни премази), рефлективни премази; завршни текстурни премази (нпр. hammer-ефекат), боје против клизања, боје за подстрој возила, премази отпорни на хабање песком, унутрашњи завршни премази; и боје у спреју (аеросоли).