Прилог 3

 

ШИФАРНИК ИНСТРУМЕНАТА ПЛАЋАЊА

Шифра

Назив

1

дознаке, кредитна писма и чекови

2*

сторно дознака, кредитних писама и чекова

3

коришћење акредитива

4*

сторно коришћења акредитива

5

ефектива

6*

сторно ефективе

* Користи се код повраћаја.