Прилог 4

 

ПОСЕБНЕ ШИФРЕ РЕЗИДЕНАТА (МАТИЧНИ БРОЈЕВИ)

Матични број

Опис

07000006

физичко лице – Србија ван територија аутономних покрајина

08000000

физичко лице – АП Војводина

09000003

физичко лице – АП Косово и Метохија