ПРИЛОГ 7.

OЗНАЧАВАЊЕ РУБРИКА ОБРАЗАЦА ИЗ ПРИЛОГА 3. И 4. КОЈЕ МОРАЈУ БИТИ ВИДЉИВЕ ПРИЛИКОМ САМОКОПИРАЊА

Број

рубрике

Лист Број

рубрике

Лист

I. РУБРИКЕ ЗА КОРИСНИКЕ

1 1 до 4 осим средње поделе: 1 до 3 27 1 до 4
2 1 до 4 28 1 до 3
3 1 до 4 29 1 до 3
4 1 до 4 30 1 до 3
5 1 до 4 31 1 до 4
6 1 до 4 32 1 до 4
7 1 до 3 33 прва подела на левој страни: 1 до 4 остатак: 1 до 3
8 1 до 4 34a 1 до 3
9 1 до 3 34б 1 до 3
10 1 до 3 35 1 до 4
11 1 до 3 36 1 до 3
12 1 до 3 37 1 до 3
13 1 до 3 38 1 до 4
14 1 до 4 39 1 до 3
15 1 до 4 40 1 до 4
15a 1 до 3 41 1 до 3
15б 1 до 3 42 1 до 3
16 1 до 3 43 1 до 3
17 1 до 4 44 1 до 4
17a 1 до 3 45 1 до 3
17б 1 до 3 46 1 до 3
18 1 до 4 47 1 до 3
19 1 до 4 48 1 до 3
20 1 до 3 49 1 до 3
21 1 до 4 50 1 до 4
22 1 до 3 51 1 до 4
23 1 до 3 52 1 до 4
24 1 до 3 53 1 до 4
25 1 до 4 54 1 до 4
26 1 до 3 55 -
56 -

II. ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

A 1 до 4 Ц 1 до 4
Б 1 до 3 Д/J 1 до 4