Прилог 1

КЛАСЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ПОСТУПАК ЊИХОВОГ ОДРЕЂИВАЊА

Класа енергетске ефикасности извора светлости одређује се у складу са Табелом 1 овог прилога на основу укупне енергетске ефикасности напајања из електричне мреже ηТМ, која се рачуна дељењем декларисаног светлосног флукса Φuse [lm] са декларисаном потрошњом енергије у укљученом стању Pon [W] те множењем са одговарајућим фактором FTM из Табеле 2 овог прилога.

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

Табела 1 Класе енергетске ефикасности

Класа енергетске ефикасности

Укупна ефикасност напајања из електричне мреже ηTM [lm/W]

A

210 ≤ ηTM

B

185 ≤ ηTM < 210

C

160 ≤ ηTM < 185

D

135 ≤ ηTM < 160

E

110 ≤ ηTM < 135

F

85 ≤ ηTM < 110

G

ηTM < 85

Табела 2 Фактор FTM према врсти извора светлости

Врста извора светлости

Фактор FTM

Неусмерени (NDLS) извор напајан из мреже (MLS)

1,000

Неусмерени (NDLS) извор који не ради на мрежном напајању (NMLS)

0,926

Усмерени (DLS) извор напајан из мреже (MLS)

1,176

Усмерени (DLS) извор који не ради на мрежном напајању (NMLS)

1,089