ПРИЛОГ 1.

I. Роба у надлежности фитосанитарне инспекције за коју се врши гамаспектрометријско испитивање:

1. Лековито биље

2. Печурке, у сваком облику и производи у чији састав улазе

3. Боровница, у сваком облику и производи у чији састав улазе

4. Брусница, у сваком облику и производи у чији састав улазе

5. Шумско воће, у сваком облику и производи у чији састав улазе

6. минерална фосфатна ђубрива (готов производ) и компоненте за производњу минералних ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор*

*Службени гласник РС, број 55/2023

II. Роба у надлежности ветеринарске инспекције за коју се врши гамаспектрометријско испитивање, а у складу са анализом ризика:

1. Месо и други кланични производи за јело

2. Млеко и производи од млека

3. Јестиви производи животињског порекла

4. Риба уловљена у мору и њихови производи

5. Друга роба у надлежности ветеринарске инспекције