ПРИЛОГ I.

Опсези фреквенције из члана 11. ове уредбе

Фреквентни опсег

Временски период погона

47,0 Hz – 47,5 Hz

60 секунди

47,5 Hz – 48,5 Hz

Одређује надлежни ОПС, али дуже од времена дефинисаног за производне модуле и објекте купца у складу са прописом којим се уређују мрежна правила која се односе на прикључење на мрежу производних јединица, као и у складу са прописом којим се уређују мрежна правила која се односе на прикључење на мрежу објеката купаца, али дуже од времена за једносмерно прикључене модуле ЕЕП у складу са чланом 39. ове уредбе

48,5 Hz – 49,0 Hz

Одређује надлежни ОПС, али дуже од времена дефинисаног за производне модуле и објекте купца у складу са прописом којим се уређују мрежна правила која се односе на прикључење на мрежу производних јединица, као и у складу са прописом којим се уређују мрежна правила која се односе на прикључење на мрежу објеката купаца, али дуже од времена за једносмерно прикључене модуле ЕЕП у складу са чланом 39. ове уредбе

49,0 Hz – 51,0 Hz

Неограничено

51,0 Hz – 51,5 Hz

Одређује надлежни ОПС, али дуже од времена дефинисаног за производне модуле и објекте купца у складу са прописом којим се уређују мрежна правила која се односе на прикључење на мрежу производних јединица, као и у складу са прописом којим се уређују мрежна правила која се односе на прикључење на мрежу објеката купаца, али дуже од времена за једносмерно прикључене модуле ЕЕП у складу са чланом 39. ове уредбе

51,5 Hz – 52,0 Hz

Одређује сваки надлежни ОПС, али дуже од времена за једносмерно прикључене модуле ЕЕП у складу са чланом 39. ове уредбе

Табела 1: Најкраћи временски периоди током којих ЈСВН систем мора бити способан да ради на различитим фреквенцијама које одступају од називне вредности, а да не дође до његовог искључења са мреже.