Прилог бр. 10
 
Максимално дозвољене концентрације одређених резидуа пестицида или метаболита пестицида у формулама за одојчад и хране за одојчад и малу децу
 
 

Хемијско име супстанце

Максимално дозвољена концентрација (mg/kg)
Хемијско име супстанце
Максимално дозвољена концентрација (mg/kg)
Кадузафос
0,006
Метил-S-деметон/метил-S-деметон
сулфон/ метил-S-оксидеметон
(појединачно или у комбинацији,
изражено као метил-S-деметон)
0,006
Етопрофос
0,008
Фипронил (збир фипронила
и фипронил-дисулфинила, изражено
као фипронил)
0,004
Пропинеб/пропилентиоуреа
(збир пропинеба и пропилентиоуреје)
0,006