Прилог бр. 17
 
Максимално дозвољене концентрације одређених хемијских контаминаната у храни за одојчад и малу децу
 
Хемијско име контаминанта
Максимално дозвољена концентрација
Нитрати
200 mg NО3/kg
Нитрити
0,2 mg/kg
2 mg/kg само за храну за одојчад и малу децу бази воћа и поврћа
Калај
50 mg/kg – само за храну за одојчад и малу децу у конзерви изузев осушених и спрашених производа
Арсен
0,08 mg/kg
Кадмијум
0,02 mg/kg
Олово
0,08 mg/kg
Жива
0,005 mg/kg
Афлатоксин B1
0,10 µg/kg
Охратоксин А
0,50 µg/kg
Патулин
10,0 µg/kg - само за остале прерађене намирнице
Деоксиниваленол
200 µg/kg
Зераленон
20 µg/kg
Фумонизини (збир В1 и В2)
200 µg/kg – само за прерађене намирнице на бази кукуруза и остале прерађене намирнице
Бензо(а)пирен
1,0 µg/kg