Прилог бр. 2
 
Основни састав почетних формула за одојчад
 
Захтеви из овог прилога односе се на финални производ спреман за употребу, било да се као такав налази у промету или се припрема према упутству произвођача.
 
1. ЕНЕРГИЈА
 
Минимум
Максимум
250 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml)
295 kJ/100 ml
(70 cal/100 ml)
 
2. ПРОТЕИНИ
(садржај протеина = садржај азота × 6,25)
 
2.1. Почетне формуле за одојчад произведене од протеина крављег млека
 
Минимум1
Максимум
0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)
0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)
 
1 Почетне формуле за одојчад које се производе од протеина крављег млека са садржајем протеина између минимума и 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) морају бити у складу са чланом 28. став 3. овог правилника.
У односу на исту енергетску вредност, почетна формула за одојчад мора садржати најмање исту количину свих искористљивих неопходних и условно неопходних аминокиселина као у референтним протеинима мајчиног млека из Прилога бр. 6. За потребе прерачунавања количине метионина и цистеина могу се сабрати уколико однос метионин: цистеин није већи од 2, а количине фенилаланина и тирозина се могу сабрати уколико однос тирозин: фенилаланин није већи од 2. Однос метионин:цистеин може бити већи од 2, али не сме бити већи од 3, под условом да је погодност производа за нутритивну намену код одојчади доказана кроз одговарајуће студије, које се изводе према експертском упутству о начину извођења и дизајнирања оваквих студија.
 
2.2. Почетне формуле за одојчад произведене од хидролизата протеина
 
Минимум1
Максимум
0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)
0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)
 
1 Почетне формуле за одојчад произведене од хидролизата протеина са садржајем протеина између минимума и 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) морају бити у складу са чланом 28. став 4. овог правилника.

 

У односу на исту енергетску вредност, почетна формула за одојчад мора садржати најмање исту количину свих искористљивих неопходних и условно неопходних аминокиселина као у референтним протеинима мајчиног млека из Прилога бр. 6. За потребе прерачунавања количине метионина и цистеина могу се сабрати уколико однос метионин: цистеин није већи од 2, а количине фенилаланина и тирозина се могу сабрати уколико однос тирозин: фенилаланин није већи од 2. Однос метионин: цистеин може бити већи од 2, али не сме бити већи од 3, под условом да је погодност производа за нутритивну намену код одојчади доказана кроз одговарајуће студије, које се изводе према експертском упутству о начину извођења и дизајнирања оваквих студија1.
Садржај L-карнитина мора бити најмање 0.3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
 
2.3. Почетне формуле за одојчад произведене од изолата протеина соје или у комбинацији са протеинима крављег млека
 
Минимум
Максимум
0,56 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)
0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)
 
Само изолати протеина соје се могу користити у производњи почетних формула за одојчад.
У односу на исту енергетску вредност, почетна формула за одојчад мора садржати најмање исту количину свих искористљивих неопходних и условно неопходних аминокиселина као у референтним протеинима мајчиног млека из Прилога бр. 6. За потребе прерачунавања количине метионина и цистеина могу се сабрати уколико однос метионин: цистеин није већи од 2, а количине фенилаланина и тирозина се могу сабрати уколико однос тирозин: фенилаланин није већи од 2. Однос метионин: цистеин може бити већи од 2, али не сме бити већи од 3, под условом да је погодност таквог производа за нутритивну намену код одојчади доказана кроз одговарајуће студије, које се изводе према експертском упутству о начину извођења и дизајнирања оваквих студија.
Садржај L-карнитина мора бити најмање 0.3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
 
2.4 Аминокиселине се могу додавати почетним формулама за одојчад само у циљу побољшања нутритивне вредности протеина и само у односима неопходним за те сврхе.
 
3. ТАУРИН
 
Уколико се додаје почетним формулама за одојчад, количина таурина не сме бити већи од 2.9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).
 
4. ХОЛИН
 
Минимум
Максимум
1,7 mg/100 kJ
(7 mg/100 kcal)
12 mg/100 kJ
(50 mg/100 kcal)
 
5. ЛИПИДИ
 
Минимум
Максимум
1,05 g/100 kJ
(4,4 g/100 kcal)
1,4 g/100 kJ
(6,0 g/100 kcal)
 
5.1 Употреба следећих састојака је забрањена:
– уље семена сусама;
– уље семена памука.
5.2 Лауринска киселина и миристинска киселина
 
Минимум
Максимум
-
појединачно или укупно:
20% од укупног садржаја масти
 
5.3 Садржај транс-масних киселина не сме бити већи од 3% укупног садржаја масти.
5.4 Садржај ерука киселине не сме бити већи од 1% укупног садржаја масти.
5.5 Линолна киселина (у облику триглицерида = линолеата)
 
Минимум
Максимум
70 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal)
285 mg/100 kJ
(1200 mg/100 kcal)
 
5.6 Садржај алфа-линоленске киселине не сме бити мањи од 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
Однос линолне и алфа-линоленске киселине не сме бити мањи од 5 ни већи од 15.
5.7 Могу се додавати дуголанчане (20 и 22 угљеникова атома) полинезасићене масне киселине (ДПМК). У том случају њихов садржај не сме бити већи од:
– 1 % укупног садржаја масти за n-3 ДПМК, и
– 2 % укупног садржаја масти за n-6 ДПМК (1 % укупног садржаја масти за арахидонску киселину (20:4 n-6).
Садржај еикозапентаенске киселине (20:5 n-3) не сме бити већи од садржаја докозахексаенске киселине (22:6 n-3).
Садржај докозахексаенске киселине (22:6 n-3) не сме бити већи од садржаја n-6 ДПМК.
 
6. ФОСФОЛИПИДИ
 
Количина фосфолипида у почетним формулама за одојчад не сме бити већа од 2 g/l.
 
7. ИНОЗИТОЛ
 
Минимум
Максимум
1 mg/100 kJ
(4 mg/100 kcal)
10 mg/100 kJ
(40 mg/100 kcal)
 
8. УГЉЕНИ ХИДРАТИ
 
Минимум
Максимум
2,2 g/100 kJ
(9 g/100 kcal)
3,4 g/100 kJ
(14 g/100 kcal)
 
8.1 Могу се користити само следећи угљени хидрати:
– лактоза;
– малтоза;
– сахароза;
– глукоза;
– малто-декстрини;
– глукозни сируп или осушени глукозни сируп;
– термички пре-третирани скроб;
– желатинизирани скроб,
при чему скробови природно не смеју садржати глутен.
8.2 Лактоза
 
Минимум
Максимум
1,1 g/100 kJ
(4,5 g/100 kcal)
-
-
 
Овај захтев не важи за почетнe формулe за одојчад у којима изолати протеина соје чине више од 50% укупног садржаја протеина.
8.3 Сахароза
Сахароза се може додавати само почетним формулама за одојчад које се производе од хидролизата протеина. Уколико се додаје, садржај сахарозе не сме бити већи од 20% укупног садржаја угљених хидрата.
8.4 Глукоза
Глукоза се може додавати само почетним формулама за одојчад које се производе од хидролизата протеина. Уколико се додаје, садржај глукозе не сме бити већи од 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
8.5 Термички пре-третирани скроб и/или желатинизирани скроб
 
Минимум
Максимум
-
2 g/100 ml и 30% од укупног садржаја угљених хидрата
 
9. ФРУКТО-ОЛИГОСАХАРИДИ И ГАЛАКТО-ОЛИГОСАХАРИДИ
 
Фрукто-олигосахариди и галакто-олигосахариди могу се додавати почетним формулама за одојчад. У том случају њихов садржај не сме бити већи од 0,8 g/100 ml комбинације 90% олигогалактозил-лактозе и 10% високомолекуларне олигофруктозил-сахарозе.
Друге комбинације и максимални нивои фрукто-олигосахарида и галакто-олигосахарида могу се користити у складу са захтевима из члана 29. овог правилника.
 
10. МИНЕРАЛНЕ СУПСТАНЦЕ
 
10.1 Почетне формуле за одојчад произведене од протеина крављег млека или хидролизата протеина
 
 
На 100 kJ
На 100 kcal
Минимум
Максимум
Минимум
Максимум
Натријум (mg)
5
14
20
60
Калијум (mg)
15
38
60
160
Хлориди (mg)
12
38
50
160
Калцијум (mg)*
12
33
50
140
Фосфор (mg)*
6
22
25
90
Магнезијум (mg)
1,2
3,6
5
15
Гвожђе (mg)
0,07
0,3
0,3
1,3
Цинк (mg)
0,12
0,36
0,5
1,5
Бакар (µg)
8,4
25
35
100
Јод (µg)
2,5
12
10
50
Селен (µg)
0,25
2,2
1
9
Манган (µg)
0,25
25
1
100
Флуориди (µg)
-
25
-
100
 
* Однос калцијум:фосфор не сме бити мањи од 1 нити већи од 2.
 
10.2 Почетне формуле за одојчад произведене од изолата протеина соје или у комбинацији са протеинима крављег млека
Примењују се сви захтеви из тачке 10.1, осим за гвожђе и фосфор за које важе следећи захтеви:
 
 
На 100 kJ
Нa 100 kcal
Минимум
Максимум
Минимум
Максимум
Гвожђе (mg)
0,12
0,5
0,45
2
Фосфор (mg)
7,5
25
30
100
 
11. ВИТАМИНИ
 
 
Нa 100 kJ
Нa 100 kcal
Минимум
Максимум
Минимум
Максимум
Витамин А (µg-РE)1
14
43
60
180
Витамин D (µg)2
0,25
0,65
1
2,5
Тиамин (µg)
14
72
60
300
Рибофлавин (µg)
19
95
80
400
Ниацин (µg)
72
375
300
1500
Пантотенска
киселина (µg)
95
475
400
2000
Витамин B6 (µg)
9
42
35
175
Биотин (µg)
0,4
1,8
1,5
7,5
Фолна киселина (µg)
2,5
12
10
50
Витамин B12 (µg)
0,025
0,12
0,1
0,5
Витамин C (mg)
2,5
7,5
10
30
Витамин K (µg)
1
6
4
25
Витамин E
(mg α-TE)3
0,5/g полинезасићених масних киселина изражених као линолна киселина, кориговано на број двоструких веза4, али не мање од 0,1 mg/100 kЈ
1,2
0,5/g полинезасићених масних киселина изражених као линолна киселина, кориговано на број двоструких веза4, али не мање од 0,5 mg/100 kcal
5
1 РE = all trans ретинол еквиваленти;
2 У облику холекалциферола, при чему је 10 µg = 400 I.J. витамина D;
3 α-TE = d-α-токоферол еквиваленти;
4 0,5 mg α-TE/1 g линолне киселине (18:2 н-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-линоленске киселине (18:3 n-3); 1,0 mg α-TE /g арахидонске киселине (20:4 n-6); 1,25 mg α-TE/g еикозапентаенске киселине (22:5 n-3); 1,5 mg α-TE/g докозахексаенске киселине (22:6 n-3).
 
12. НУКЛЕОТИДИ
 
Следећи нуклеотиди се могу додавати:
 
 
Максимум1
(mg/100 kJ)
(mg/100 kcal)
Цитидин 5’-монофосфат
0,60
2,50
Уридин 5’-монофосфат
0,42
1,75
Аденозин 5’-монофосфат
0,36
1,50
Гуанозин 5’-монофосфат
0,12
0,50
Инозин 5’-монофосфат
0,24
1,00
1 Укупна концентрација нуклеотида не сме прећи 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).