ПРИЛОГ 2.

Роба за коју се врши гамаспектрометријско испитивање у надлежности инспекције за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност:

1. Гранит, порфир, базалт, пешчар за грађевинарство, укључујући и грубо тесане или сечене тестером или на други начин у блокове или плоче, осим готових производа који се не могу узорковати