Прилог 2

ОЗНАКА ИЗВОРА СВЕТЛОСТИ

1. Изглед ознаке

Ако је извор светлости намењен стављању на тржиште на продајном месту, на спољашњу страну појединачне амбалаже ставља се ознака која има изглед, садржај и дизајн, како је то наведено у овом прилогу.

Испоручилац бира изглед ознаке приказан на сликама 2 или 3 овог прилога.

Ознака има следеће димензије:

3) ознака стандардне величине је најмање ширине 36 mm и висине 72 mm;

4) ознака мале величине (ширине мање од 36 mm) је најмање ширине 20 mm и висине 54 mm.

Амбалажа је најмање 20 mm ширине и 54 mm висине.

Ако се ознака штампа у већем формату, њен садржај је пропорционалан горњим димензијама. Ознака мале величине се не употребљава на амбалажи ширине 36 mm или веће ширине.

Ознака и стрелица која показује класу енергетске ефикасности штампају се једнобојно, како је приказано на сликама 2 и 3 овог прилога, под условом да су све друге информације на амбалажи, укључујући графике, штампане једнобојно.

Ако ознака није штампана на делу амбалаже који је видљив потенцијалним купцима, стрелица која садржи слово класе енергетске ефикасности приказује се како је приказано у наставку, у боји стрелице која одговара слову и боји класе енергетске ефикасности. Ознака је величине такве да је јасно видљива и читљива. Словона стрелици класе енергетске ефикасности је у подебљаном фонту Calibri, смештено у средини правоугаоног дела стрелице, са ивицом дебљине 0,5 pt у 100% црној боји око стрелице и слова класе енергетске ефикасности

Слика 1 Лева/десна стрелица у боји и једнобојна стрелица на делу амбалаже која је видљива купцу

Изглед ознаке стандардне величине приказан је на слици 2 овог прилога.