Прилог бр. 20
 
Основни састав хране за посебне медицинске намене
 
Захтеви из овог прилога односе се на производе спремне за употребу, било да се као такви налазе у промету или се припремају према упутству произвођача.
1. Производи из члана 59. став 3. тачка 1. посебно намењени за одојчад морају да садрже витамине и минералне супстанце у складу са захтевима наведеним у Табели 1.
2. Производи из члана 59. став 3. тачка 2. посебно намењени за одојчад морају да садрже витамине и минералне супстанце у складу са захтевима наведеним у Табели 1, осим у случају модификације једног или више ових хранљивих састојака неопходне због наменске употребе производа.
3. Максималне количине витамина и минералних супстанци присутних у производима из члана 59. став 3. тачка 3. посебно намењених одојчади не смеју да буду веће од максималних количина у Табели 1, осим у случају модификације једног или више ових хранљивих састојака неопходне због наменске употребе производа.
4. Када то није у супротности са захтевима наменске употребе, храна за посебне медицинске намене посебно намењена одојчади, мора да одговарају захтевима за почетне формуле и прелазне формуле за одојчад из Поглавља 1 овог правилника.
5. Производи из члана 59, став 3, тачка 1, изузев производа посебно намењених за одојчад, морају да садрже витамине и минералне супстанце у складу са захтевима наведеним у Табели 2.
6. Производи из члана 59, став 3, тачка 2, изузев производа посебно намењених за одојчад, морају да садрже витамине и минералне супстанце у складу са захтевима наведеним у Табели 2, осим у случају модификације једног или више ових хранљивих састојака неопходне због наменске употребе производа.
7. Максималне количине витамина и минералних супстанци присутних у производима из члана 59, став 3, тачка 3, изузев производа који су посебно намењени одојчади, не смеју не смеју да буду веће од максималних количина наведених у Табели 2, осим у случају модификације једног или више ових хранљивих састојака неопходне због наменске употребе производа.
 

Табела 1*
Врeднoсти зa витaминe и минeрaлe у нутритивнo пoтпуним нaмирницaмa зa пoсeбнe мeдицинскe нaмeнe нaмeњeнoj зa упoтрeбу кoд oдojчaди
*

 

Витамини

На 100 kJ

На 100 kcal

Минимум

Максимум

Минимум

Максимум

Витамин А (µg RE)

14

43

60

180

Витамин Д (µg)

0,25

0,75

1

3

Витамин К (µg)

1

5

4

20

Витамин Ц (mg)

1,9

6

8

25

Тиамин (mg)

0,01

0,075

0,04

0,3

Рибофлавин (mg)

0,014

0,1

0,06

0,45

Витамин Б6 (mg)

0,009

0,075

0,035

0,3

Ниацин (mg NЕ)

0,2

0,75

0,8

3

Фолна киселина (µg)

1

6

4

25

Витамин Б12 (µg)

0,025

0,12

0,1

0,5

Пантотенска киселина (mg)

0,07

0,5

0,3

2

Биотин (µg)

0,4

5

1,5

20

Витамин Е (mg α-ТЕ)

0,5/g полинезасићених масних киселина изражених као линолна киселина, али ни у ком случају мање од 0,1 mg на расположивих 100 kJ

0,75

0,5/g полинезасићених масних киселина изражених као линолна киселина, али ни у ком случају мање од 0,5 mg на расположивих 100 kcal

3

Минерали

На 100 kJ

На 100 kcal

Минимум

Максимум

Минимум

Максимум

Натријум (mg)

5

14

20

60

Хлорид (mg)

12

29

50

125

Kaлијум (mg)

15

35

60

145

Kaлцијум (mg)

12

60

50

250

Фосфор (mg)1

6

22

25

90

Maгнезијум (mg)

1,2

3,6

5

15

Гвожђе (mg)

0,12

0,5

0,5

2

Цинк (mg)

0,12

0,6

0,5

2,4

Бакар (µg)

4,8

29

20

120

Joд (µg)

1,2

8,4

5

35

Селен (µg)

0,25

0,7

1

3

Maнган (µg)

0,25

25

1

100

Хром (µg)

-

2,5

-

10

Mолибден (µg)

-

2,5

-

10

Флуор (mg)

-

0,05

-

0,2

1 oднос калцијум/фосфор не сме бити мањи од 1,2 нити већи од 2,0.

 

*Службени гласник РС, број 50/2012

 

Табела 2*
Врeднoсти зa витaминe и минeрaлe у нутритивнo пoтпуним нaмирницaмa зa пoсeбнe мeдицинскe нaмeнe изузeв нaмирницa нaмeњeних зa упoтрeбу кoд oдojчaди
*

 

Витамини

На 100 kJ

На 100 kcal

Минимум

Максимум

Минимум

Максимум

Витамин А (µg RE)

8,4

43

35

180

Витамин Д (µg)

0,12

0,65/0,751

0,5

2,5/31

Витамин К (µg)

0,85

5

3,5

20

Витамин Ц (mg)

0,54

5,25

2,25

22

Тиамин (mg)

0,015

0,12

0,06

0,5

Рибофлавин (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Витамин Б6 (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Ниацин (mg NЕ)

0,22

0,75

0,9

3

Фолна киселина (µg)

2,5

12,5

10

50

Витамин Б12 (µg)

0,017

0,17

0,07

0,7

Пантотенска киселина (mg)

0,035

0,35

0,15

1,5

Биотин (µg)

0,18

1,8

0,75

7,5

Витамин Е (mg α-ТЕ)

0,5/g полинезасићених масних киселина изражених као линолна киселина, али ни у ком случају мање од 0,1 mg на расположивих 100 kJ

0,75

0,5/g полинезасићених масних киселина изражених као линолна киселина, али ни у ком случају мање од 0,5 mg на расположивих 100 kcal

3

Минерали

На 100 kJ

На 100 kcal

Минимум

Максимум

Минимум

Максимум

Натријум (mg)

7,2

42

30

175

Хлорид (mg)

7,2

42

30

175

Kaлијум (mg)

19

70

80

295

Kaлцијум (mg)

8,4/121

42/601

35/501

175/2501

Фосфор (mg)1

7,2

19

30

80

Maгнезијум (mg)

1,8

6

7,5

25

Гвожђе (mg)

0,12

0,5

0,5

2,0

Цинк (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

Бакар (µg)

15

125

60

500

Joд (µg)

1,55

8,4

6,5

35

Селен (µg)

0,6

2,5

2,5

10

Maнган (µg)

0,012

0,12

0,05

0,5

Хром (µg)

0,3

3,6

1,25

15

Moлибден (µg)

0,72

4,3

3,5

18

Флуор (mg)

-

0,05

-

0,2

1 За производе намењене деци од 1 do 10 година.

*Службени гласник РС, број 50/2012