Прилог бр. 22
 
Листа дозвољених замена за со за људску исхрану
 
 
 
Назив замене
Ограничења
а)
калијум-сулфат; калијумове, калцијумове
или амонијумове соли адипинске, глутаминске, угљене, ћилибарне, млечне, винске, лимунске, сирћетне, хлороводоничне или ортофосфорне киселине, и/или
Нема ограничења, осим за:
фосфор највише 4%
NH4+ највише 3%
б)
Магнезијумове соли адипинске, глутаминске, угљене, ћилибарне, млечне, винске, лимунске, сирћетне, хлороводоничне или ортофосфорне киселине у смеси са другим заменама за кухињску со које не садрже магнезијум, наведеним под а), в) и г), и/или
Mg2+ највише 20%, рачунато на укупну количину катјона K+, Ca+2 и NH4+
Фосфор највише 4%
в)
Соли холина и сирћетне, угљене, млечне, винске, лимунске или хлороводоничне киселине, у смеси са другим заменама за кухињску со које не садрже холин, наведеним под а), б) или г), и/или
Холин највише 3%
г)
адипинска, глутаминска, лимунска, млечна или јабучна киселина
Нема ограничења