Прилог бр. 26
 
Максимално дозвољене концентрације одређених хемијских контаминаната у додацима исхрани (дијететским суплементима)
 
Максималне количине контаминената односе се на дијететске суплементе у облику у коме се продају
 
Хемијско име контаминанта
Максимално дозвољена концентрација
Олово
3,0 mg/kg
Кадмијум
3,0 mg/kg за дијететске суплементе који се искључиво или претежно се састоје од осушених алги или производа добијених из алги
1,0 mg/kg за остале дијететске суплементе
Жива
0,1 mg/kg