ПРИЛОГ III

Опсези напона у складу са чланом 18. ове уредбе

Синхрона зона

Напонски опсег

Период погона

Континентална Европа

0,85 r.j. – 1,118 r.j.

Неограничено

1,118 r.j. – 1,15 r.j.

Одређује сваки надлежни оператор система, у договору са

надлежним ОПС, али не краће од 20 минута.

Табела 4: Минимални временски период у коме ЈСВН мора бити способан да ради за вредности напона које одступају од референтне вредности (1 r.j.) у месту прикључења без искључења са мреже. Ова табела се користи када је базни напон за релативне вредности напона од 110 kV (укључујући и 110 kV) до 220 kV (укључујући и 220 kV).

Синхрона зона

Напонски опсег

Период погона

Континентална Европа

0,85 r.j. – 1,05 r.j.

Неограничено

1,05 r.j. – 1,0875 r.j.

Одређује сваки надлежни ОПС, али не краће од 20 минута,

али не дуже од 60 минута.

1,0875 r.j. – 1,10 r.j.

60 минута

Табела 5: Минимални временски период у коме ЈСВН мора бити способан да ради за вредности напона које одступају од референтне вредности (1 r.j.) у месту прикључења без искључења са мреже. Ова табела се користи када је базни напон за одређивање релативних вредности напона 400 kV.