Прилог бр. 30

Образац захтева Фармацеутском факултету за добијање стручног мишљења и категоризације дијететског производа

1.

Назив дијететског производа

 

2.

Назив и адреса подносиоца захтева

 

3.

Назив и адреса произвођача у Републици Србији

 

4.

Назив и адреса увозника

 

5.

Земља порекла, назив и адреса произвођача

 

6.

Земља извоза, назив и адреса извозника

 

Прилог*:

1) квалитативни и квантитативни састав дијететског производа;

2) спецификација сировина и порекло сировина;

3) упутство о намени и начину примене дијететског производа;

4) ограничења за употребу и посебна упозорења за дијететски производ (ако постоје);

5) декларација дијететског производа

6) идејно решење амбалаже са сликовним знаком.

* Документација се доставља у виду оверене фотокопије оригинала на српском или енглеском језику.