Прилог бр. 31

Образац захтева здравственој установи за добијање стручног мишљења о здравственој исправности дијететског производа

1.

Назив дијететског производа

 

2.

Назив и адреса подносиоца захтева

 

3.

Назив и адреса произвођача у Републици Србији

 

4.

Назив и адреса увозника

 

5.

Земља порекла, назив и адреса произвођача

 

6.

Земља извоза, назив и адреса извозника

 

Прилог:*

1) стручно мишљење и категоризација Фармацеутског факултета Универзитета у Београду или Фармацеутског факултета Нови Сад Универзитета Привредна Академија у Новом Саду;

2) квалитативни и квантитативни састав дијететског производа;

3) декларација дијететског производа одобрена од Фармацеутског факултета;

4) амбалажа или идејно решење амбалаже са сликовним знаком.

* Документација се доставља у виду оверене фотокопије оригинала на српском језику.