ПРИЛОГ IV

Захтеви за U-Q/Pmax профил у складу са чланом 20. ове уредбе

Слика 5: На дијаграму су приказане границе карактеристике U-Q/Pmax, где U представља напон на месту прикључења, изражен односом његове стварне вредности у релативним јединицама и референтне вредности од 1 r.j., и односа Q/Pmax који представља однос реактивне снаге и максималне преносне моћи активне снаге ЈСВН система. Положај, величина и облик унутрашње обвојнице су оквирни, и облици који нису правоугаони могу да се користе унутар унутрашње обвојнице. За облике који нису правоугаони, опсег напона представља највишу и најнижу тачку на овом графику. Таква карактеристика не даје пун опсег реактивне снаге на читавом опсегу напона у стационарном стању.

Синхрона зона

Највећи опсег
Q/Pmax

Највећи опсег напонског нивоа у стационарном
стању у r.j.

Континентална Европа

0,95

0,225

Табела 6: Параметри унутрашње обвојнице на слици 5.