Прилог бр. 5
 
Нутритивне и здравствене изјавеза почетне формуле за одојчад и услови за њихово коришћење
 
1. НУТРИТИВНЕ ИЗЈАВЕ
 
Нутритивна изјава
Услови коришћења
1.1 Само са лактозом
Лактоза је једини присутан угљени хидрат
1.2 Без лактозе
Садржај лактозе није већи од 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal)
1.3 Са додатком дуголанчаних
полинезасићених масних киселина (ДПМК) или еквивалентна
нутритивна изјава која се односи на додатак докозахексаенске киселине
Садржај докозахексаенске киселине није мањи од 0,2% укупног садржаја масних киселина
1.4 Нутритивне изјаве о додатку
следећих састојака:
1.4.1 Таурина,
1.4.2 Фрукто-олигосахарида
и галакто -олигосахарида,
1.4.3 Нуклеотида
Ови састојци могу бити додати у
количини која треба да буде
одговарајућа за посебну намену
за одојчад и у складу са условима
из Прилога бр. 2
 
2. ЗДРАВСТВЕНЕ ИЗЈАВЕ(УКЉУЧУЈУЋИ И ИЗЈАВЕ О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД БОЛЕСТИ)
 
Здравствена изјава
Услови коришћења
Смањен ризик од алергије на
протеине млека.
(Ова здравствена изјава може да садржи и друге наводе који се односе на смањене алергогене или смањене антигене особине)
(а) Морају бити доступни објективни и научно потврђени подаци као доказ ове изјаве;
(б) Почетна формула за одојчад мора задовољити захтеве
одредби из тачке 2.2. Прилога бр. 2, а количина имунореактивних протеина одређена методама опште признатим као погодним мора бити мања од 1% азотних материја у формули;
(в) На декларацији мора бити наведено да производ не сме користити одојчад алергична на интактне протеине од којих је производ израђен, осим у случају када постоје докази добијени опште признатим тестовима да се почетна формула за одојчад толерише од стране 90% одојчади (сигурносни интервал 95%) преосетљиве на протеине од којих
су хидролизати произведени;
(г) Почетне формуле за одојчад када се дају орално
животињама не смеју да изазову сензибилизацију на протеине од којих су израђене.