Прилог 6

ПОДАЦИ КОЈИ СЕ НАВОДЕ ПРИЛИКОМ ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

1. Одговарајућа ознака коју испоручилац ставља на располагање у складу с чланом 4. став 1. тачка 6) овог правилника видљива је на приказном уређају у близини цене производа. Ознака је јасно видљива, читљива и сразмерна величини стандардне ознаке која је приказана у тачки 1. Прилога 2. Ознака може бити приказана помоћу уметнутог дисплеја. У том случају слика која се користи за приступ ознаци има редослед приказивања ознаке у складу са тачком 3. овог прилога. Ако се користи уметнути дисплеј, листа са подацима појављује се на први клик мишем, покретом миша или ширењем екрана на додир на слици.

2. Када се користи уметнути дисплеј, приступ ознаци показује стрелица која је приказана на слици 1. овог прилога, која има следеће карактеристике:

– боја стрелице одговара класи енергетске ефикасности на ознаци производа;

– на стрелици је назначена класа енергетске ефикасности производа у 100% белој боји, у подебљаном фонту Calibri и са величином слова која је једнака величини слова за цену производа;

– распон расположивих класа енергетске ефикасности је у 100% црној боји;

– стрелица има један од два доле приказана формата, у величини тако да је јасно видљива и читљива. Слово којим се означава класа енергетске ефикасности налази се у центру правоуглог дела стрелице; слово и стрелица имају ивицу у 100% црној боји.

Слика 1 Формати стрелице у боји са наведеним опсегима класа енергетске ефикасности

3. У случају уметнутог дисплеја, редослед приказа ознаке је следећи:

– слика из тачке 2. овог прилога приказује се на приказном уређају у близини цене производа;

– слика садржи линк на ознаку из Прилога 2;

– ознака се приказује на први клик миша, покретом миша или ширењем екрана на додир на слици;

– ознака се приказује у искачућем прозору, у новој картици, на новој страници или уметнутим приказом на екрану;

– за увећавање ознаке на екранима осетљивим на додир примењују се уобичајени начини који се на уређајима примењују за увећавање додиром;

– за престанак приказивања ознаке постоји могућност затварања или други стандардни механизам затварања;

– у тексту, који је алтернатива графичком приказу и који се приказује у случају неуспешног приказа ознаке, наводи се класа енергетске ефикасности производа, у величини слова која је једнака величини слова за цену.

4. Листа са подацима у електронском облику коју испоручилац ставља на располагање у складу с чланом 4. став 1. тачка 7) овог правилника приказује се на приказном уређају у близини цене производа у величини тако да је јасно видљива и читљива. Листа са подацима може се приказати употребом уметнутог дисплеја. Ако се користи уметнути дисплеј, листа са подацима појављује се на први клик миша, покретом миша или ширењем екрана на додир на слици;