ПРИЛОГ VI

Опсези фреквенције и временски опсези у складу са чланом 39. став 2. тачка 1) ове уредбе

Фреквентни опсег

Временски период погона

47,5 Hz – 48,5 Hz

20 секунди

48,5 Hz – 49,0 Hz

90 минута

49,0 Hz – 51,0 Hz

Неограничено

51,0 Hz – 51,5 Hz

90 минута

51,5 Hz – 52,0 Hz

15 минута

Табела 8: Минимални временски периоди за 50 Hz систем за које модул ЕЕП мора да остане у погону, за различите вредности фреквенције које се разликују од номиналне вредности, без искључења са мреже