Прилог бр. 7

 

Посебни услови за садржај, извор и начин прераде протеина који се користе у производњи почетних формула за одојчад на бази хидролизата протеина сурутке пореклом из протеина крављег млека, са садржајем протеина мањим од 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)

 

1. Садржај протеина

Садржај протеина = садржај азота × 6,25

 

Минимум

Максимум

0,44 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ

(3 g/100 kcal)

 

2. Извор протеина

Деминерализовани протеини слатке сурутке добијени из крављег млека након уклањања казеина ензимским таложењем химозином, који се састоје из:

а) 63 % изолата протеина сурутке без казеино-гликомакропептида, са минимално 95% протеина у сувој материји и мање од 70% денатурисаних протеина, са не више од 3% пепела; и

б) 37% концентрата протеина слатке сурутке, са минимално 87% протеина у сувој материји и мање од 70% денатурисаних протеина, са не више од 3,5% пепела.

 

3. Начин прераде протеина

Двостепена хидролиза препаратом трипсина уз загревање између две хидролизе (3 – 10 минута на 80 – 100 оC).

 

4. Квалитет протеина*

Садржај неопходних и условно неопходних аминокиселина у мајчином млеку, изражен у на 100 kJ и 100 kcal је следећи:*

 

на 100 kJ1*

на 100 kcal*

Аргинин*

16*

69*

Цистин*

6*

24*

Хистидин*

11*

45*

Изолеуцин*

17*

72*

Леуцин*

37*

156*

Лизин*

29*

122*

Метионин*

7*

29*

Фенилаланин*

15*

62*

Треонин*

19*

80*

Триптофан*

7*

30*

Тирозин*

14*

59*

Валин*

19*

801*

11 kJ = 0,239 kcal.*

 

*Службени гласник РС, број 50/2012