ПРИЛОГ 7.

ОЗНАЧАВАЊЕ РУБРИКА ОБРАЗАЦА ИЗ ПРИЛОГА 3. И 4. КОЈЕ МОРАЈУ БИТИ ВИДЉИВЕ ПРИЛИКОМ САМОКОПИРАЊА

Број рубрике

Лист

Број рубрике

Лист

I. РУБРИКЕ ЗА КОРИСНИКЕ

1

1 до 4 осим средње поделе:
1 до 3

27

1 до 4

2

1 до 4

28

1 до 3

3

1 до 4

29

1 до 3

4

1 до 4

30

1 до 3

5

1 до 4

31

1 до 4

6

1 до 4

32

1 до 4

7

1 до 3

33

прва подела на левој страни:
1 до 4 остатак: 1 до 3

8

1 до 4

34а

1 до 3

9

1 до 3

34б

1 до 3

10

1 до 3

35

1 до 4

11

1 до 3

36

1 до 3

12

1 до 3

37

1 до 3

13

1 до 3

38

1 до 4

14

1 до 4

39

1 до 3

15

1 до 4

40

1 до 4

15а

1 до 3

41

1 до 3

15б

1 до 3

42

1 до 3

16

1 до 3

43

1 до 3

17

1 до 4

44

1 до 4

17а

1 до 3

45

1 до 3

17б

1 до 3

46

1 до 3

18

1 до 4

47

1 до 3

19

1 до 4

48

1 до 3

20

1 до 3

49

1 до 3

21

1 до 4

50

1 до 4

22

1 до 3

51

1 до 4

23

1 до 3

52

1 до 4

24

1 до 3

53

1 до 4

25

1 до 4

54

1 до 4

26

1 до 3

55

56

II. ЗА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

А

1 до 4

Ц

1 до 4

Б

1 до 3

Д/Ј

1 до 4