ПРИЛОГ VIII

Захтеви који се односе на реактивну снагу и напон у складу са чланом 48. ове уредбе

Опсег напона

Временски период погона

0,85 r.j. – 0,90 r.j.

60 минута

0,90 r.j. – 1,10 r.j.

Неограничено

1,10 r.j. – 1,12 r.j.

Неограничено, осим ако надлежни оператор система није другачије договорио са надлежним ОПС.

1,12 r.j. – 1,15 r.j.

Одређује надлежни оператор система у договору са надлежним ОПС

Табела 12: Минимални временски периоди за које крајња ЈСВН претварачка станица мора да остане у погону, за различите вредности напона које се разликују од номиналне вредности (1 r.j.), без искључења са мреже, за случај када је базна вредност напона на основу које се рачуна вредност напона у релативним јединицама између 110 kV и 220 kV (укључујући 110 kV и 220 kV ).

Опсег напона

Временски период погона

0,85 r.j. – 0,90 r.j.

60 минута

0,90 r.j. – 1,05 r.j.

Неограничено

1,05 r.j. – 1,15 r.j.

Одређује надлежни оператор система у договору са надлежним ОПС. Различити „под-опсези” могу да буду специфицирани.

Табела 13: Минимални временски периоди за које крајња ЈСВН претварачка станица мора да остане у погону, за различите вредности напона које се разликују од номиналне вредности (1 r.j.), без искључења са мреже, за случај када је базна вредност напона на основу које се рачуна вредност напона у релативним јединицама 400 kV.

Максимални опсег Q/Pmax

Максимални опсег напонског нивоа у стационарном стању у r.j.

0,95

0,225

Табела 14: Максимални и минимални опсег за Q/Pmax и вредност напона у стационарном стању за крајњу ЈСВН претварачку станицу.