ПРИЛОГ IX

Поглавље 1.

Списак врста чију је кожу, кожне прерађевине и друге производе забрањено увозити у Републику Србију у комерцијалне сврхе у складу са чланом 22. Правилника

FAUNA – ЖИВОТИЊЕ

CHORDATA – ХОРДАТА

MAMMALIA – СИСАРИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА 
Научни назив

ВРСТА 
Српски назив

CARNIVORA (ЗВЕРИ)

Phocidae (Праве фоке)

Cystophora cristata

Фока мехурача

Phoca groenlandica

Гренландска фока

Поглавље 2.

Списак врста чија је крзна забрањено увозити у Републику Србију у складу са чланом 22. Правилника

ANIMALIA – ЖИВОТИЊЕ

CHORDATA – КИЧМЕЊАЦИ

MAMMALIA – СИСАРИ

Ред

Породица

Врста – Научни назив

Врста – Уобичајени назив

Напомена

CARNIVORA

Canidae

Canis latrans

Којот

Прилог I/II

Canis lupus

Вук

Прилог II

Felidae

Lynx canadensis

Канадски рис

Прилог II

Lynx rufus

Црвени рис

Прилог II

Mustelidae

Lutra canadensis

Канадска речна видра

Прилог II

Martes americana

Америчка куна

 

Martes pennanti

Куна риболовац

 

Martes zibellina

Самур

 

Mustela erminea

Хермелин

подврста Mustela erminea ferghanae Прилог IV

Taxidea taxus

Амерички јазавац

 

Procyonidae

Procyon lotor

Северноамерички ракун

 

RODENTIA

Castoridae

Castor canadensis

Канадски дабар

 
 

Muridae

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

 

Поглавље 3.

Списак тарифних ознака и прерађевина крзна.

ТАРИФНИ БРОЈ

ОПИС

ex 4103

Остале крупне и ситне сирове коже (свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије конзервисане, али нештављене, пергаментно необрађене, нити даље обрађиване), са длаком или без длаке, цепане или нецепане, осим оних искључених Напоменом 1. под (б) и (в) уз ову Главу:

ex 4103 90 00

- остале

ex 4301

Сирово крзно (укључујући главе, репове, шапе и остале комаде или одсечке подесне за крзнарску употребу), осим сирових крупних и ситних кожа које се сврставају у тар. брoj 4101, 4102 или 4103:

ex 4301 80 00

- остала крзна, цела, са или без главе, репа или шапа:

ex 4301 90 00

- главе, репови, шапе и други комади или одресци, подесне за крзнарску употребу

еx 4302

Штављена или обрађена крзна (укључујући главе, репове, шапе и друге комаде или одсечке), несастављена или састављена (без додавања других материјала), осим оних који се сврставају у тар. број 4303:

 

- цела крзна, са или без глава, репа или шапа, несастављена

ex 4302 19

- - остало:

ex 4302 19 15

- - - од дабра, бизамског пацова и лисице

ex 4302 19 99

- - - остало

ex 4302 20 00

- главе, репови, шапе и остали комади или одсечци, несастављени

ex 4302 30

- цела крзна и комади или одсечци од њих, састављени:

ex 4302 30 10

- - испоштена (“dropped”) крзна

 

- - остало

ex 4302 30 99

- - - остало

ex 4303

Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна:

ex 4303 10

- одећа и прибор за одећу:

ex 4303 10 90

- - остало

ex 4303 90 00

- остало

Поглавље 4.

Списак врста и држава на које се примењује изузеће из члана 22. Правилника.

Држава

Врста – научни назив

Врста – уобичајени назив

Белизе

Procyon lotor

Северноамерички ракун

Бугарска

Canis lupus

Вук

Канада

Canis latrans

Којот

Canis lupus

Вук

Castor canadensis

Канадски дабар

Lutra canadensis

Канадскa речна видра

 

Lynx canadensis

Канадски рис

Lynx rufus

Црвени рис

Martes americana

Америчка куна

Martes pennanti

Куна риболовац

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Procyon lotor

Северноамерички ракун

Taxidea taxus

Амерички јазавац

Кина

Canis lupus

Вук

Martes zibellina

Самур

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Чешка Република

Canis lupus

Вук

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Република Хрватска

Martes zibellina

Самур

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Ел Салвадор

Procyon lotor

Северноамерички ракун

Гренланд (самоуправно прекоморско подручје Данске)

Canis lupus

Вук

Мађарска

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Јордан

Canis lupus

Вук

Република Кореја

Martes zibellina

Самур

Canis lupus

Вук

Либан

Canis lupus

Вук

Мексико

Canis latrans

Којот

Canis lupus

Вук

Castor canadensis

Канадски дабар

Lynx rufus

Црвени рис

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Procyon lotor

Северноамерички ракун

Taxidea taxus

Амерички јазавац

Република Молдавија

Canis lupus

Вук

Mustela erminea

Хермелин

Никарагва

Procyon lotor

Северноамерички ракун

Норвешка

Canis lupus

Вук

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Пакистан

Canis lupus

Вук

Mustela erminea

Хермелин

Панама

Procyon lotor

Северноамерички ракун

Пољска

Canis lupus

Вук

Martes zibellina

Самур

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Румунија

Canis lupus

Вук

Руска Федерација

Canis lupus

Вук

Martes zibellina

Самур

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Procyon lotor

Северноамерички ракун

Словачка

Canis lupus

Вук

Martes zibellina

Самур

Mustela erminea

Хермелин

Словенија

Canis lupus

Вук

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Турска

Canis lupus

Вук

Сједињене Америчке Државе

Canis latrans

Којот

Canis lupus

Вук

Castor canadensis

Канадски дабар

Lutra canadensis

Канадскa речна видра

Lynx canadensis

Канадски рис

Martes americana

Америчка куна

Martes pennanti

Куна риболовац

Mustela erminea

Хермелин

Ondatra zibethicus

Бизамски пацов

Procyon lotor

Северноамерички ракун

Taxidea taxus

Амерички јазавац

 

Поглавље 5.

Образац потврде за увоз коже и крзна, њихових прерађевина које потичу од животињских врста из Прилога IX Правилника