Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

PDF-ови гласила у којима су објављени основни текст прописа и текстови измена и допуна налазе се у рубрици са десне стране "Преглед гласила у PDF-у", односно рубрици "Референце - Основни текст, измене, допуне, исправке".