Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

КАТАЛОГ

уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2020/2021. годину

ЗБИРНА ЛИСТА ВАЖЕЋИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НА СВИМ МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

 

Српски као нематерњи

1

Клет д.о.о.

Соња Аџић

Маша и Раша – Српски као нематерњи језик, за први разред основне школе; ћирилица

650-02-00178/2018-07, од 24.4.2018.

2

 

Српски као нематерњи

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Максимовић,
Наташа Добрић

Здраво децо! (сликовница са наставним листовима) за први разред основне школе; ћирилица и латиница

650-02-00400/2018-07, од 8.2.2019.

3

 

Српски као нематерњи

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Максимовић,
Наташа Добрић

ОД ИГРЕ ДО СЛОВА – СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (уџбеник са наставним листовима), за други разред основне школе; ћирилица и латиница

650-02-00401/2019-07, од 6.3.2019.

4

 

Српски као нематерњи

2

Клет д.о.о.

Андреа Рожа Сикроа

Српски као нематерњи језик, за други разред основне школе; ћирилица

650-02-00146/2019-07
од 21.5.2019.

5

 

Српски као нематерњи

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Биљане Николић

Уџбенички комплет (уџбеник Свет је леп и Радна свеска уз уџбеник Читам, пишем... играм се!) за трећи разред основне школе; ћирилица

650-02-00414/2018-07
од 8. 2. 2019.

6

 

Српски као нематерњи

3

Клет д.о.о

Сузана Енги и Андреа Рожа Сикора

Уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска) Српски као нематерњи језик, за трећи разред основног образовања и васпитања

650-02-00576/2019-07 од 10.1.2020.

7

 

Српски као нематерњи

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић, Гордана Штасни

Дај ми звезду један круг (Читанка), за четврти разред основне школе

650-02-00163/2007-06, од 10.7.2007.

8

 

Српски као нематерњи

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Душанка Звекић-Душановић,

Поуке из језика, за четврти разред основне школе

650-02-00174/2007-06, од 16.7.2007.

9

 

Српски као нематерњи

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић

Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај ми звезду један круг” за 4. разред основне школе

650-02-00132/2010-06, од 13.4.2010.

10

 

Српски као нематерњи

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић, Гордана Штасни

Уџбенички комплет (Читанка Учимо српски језик, Језичка култура) за пети разред основне школе; ћирилица

650-02-00326/2018-07, од 1.11.2018.

11

 

Српски као нематерњи

5

Клет д.о.о.

Соња Аџић, Весна Вајс

(Читанка; Граматика; Радна свеска уз Читанку и Граматику), за пети разред основне школе; ћирилица

650-02-00260/2018-07, од 17.8.2018.

12

 

Српски као нематерњи

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Г. Штасни, Н. Добрић; Г. Штасни, Б. Николић; Н. Добрић, Б. Николић

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК, (Летимо са звездама, читанка; Учимо српски језик; Језичка култура, радна свеска); за шести разред основне школе; ћирилица

650-02-00373/2018-07
од 21.1.2019.

13

 

Српски као нематерњи

6

Клет д.о.о.

В. Вајс, Д. Ишпановић; В. Вајс, С. Енги; В. Вајс

Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК, (Читанка; Граматика; Радна свеска); за шести разред основне школе; ћирилица

650-02-00083/2019-07, од 19.4.2019.

14

 

Српски као нематерњи

7

Клет д.о.о

Весна Вајс и Дамир Ишпановић

Уџбенички комплет Српски као нематерњи језик. 7; Читанка 7, Учимо језик, Граматика 7; Радна свеска уз Читанку и Граматику, за 7. р. осн. шк.

650-02-00575/2019-07 од 13.2.2020.

15

 

Српски као нематерњи

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Наташа Добрић, Гордана Штасни

Уџбенички комплет за српски као нематерњи језик (ПТИЦЕ У ЛЕТУ – читанка, српски језик и језичка култура, радна свеска)

650-02-00390/2019-07 од 24.12.2019.

16

 

Српски као нематерњи

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Бурзан, Јован Јерковић

Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основне школе

650-02-00128/2010-06. од 13.4.2010.

17

 

Српски као нематерњи

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић

Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као нематерњи језик за 8. разред основне школе

650-02-00155/2010-06, од 21.7.2010.

18

 

Српски као нематерњи

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Д. Звекић – Душановић, Наташа Добрић, Гордана Штасни

Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред основне школе

650-02-00584/2010-06, од 21.9.2010.

19

 

Српски као нематерњи

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић Душановић

Радна свеска за Српски као нематерњи језик, за први разред гимназије, четворогодишње и трогодишње стручне школе, на босанском језику и писму

650-02-361-2013-06, од 7.11.2013.

20

 

Српски као нематерњи

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић, Душанка Звекић Душановић

Српска књижевност и језик, за Српски као нематерњи језик, за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школа

650-02-362-2013-06, од 9.12.2013.

21

 

Српски као нематерњи

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић

Радна свеска за Српски као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа, на мађарском језику и писму

601-04-51/74 од 20.12.1990.

22

 

Српски као нематерњи

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни,
Наташа Добрић

Радна свеска за Српски као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

650-02-111/2015-06 од 18.8.2015.

23

 

Српски као нематерњи

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни,
Наташа Добрић

Српска књижевност и језик за српски језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа, на босанском језику и писму

650-02-340/2014-06, од 14.1.2015.

24

 

Српски као нематерњи

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни, Наташа Добрић

Радна свеска за Српски као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

601-04-51/74 од 20.12.1990.

25

 

Српски као нематерњи

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Јосип Буљовчић, Радомир Бабин

Српски језик као нематерњи, четврти разред гимназије и четворогодишњих средњих школа

650-42/90-06, од 12.4.1990.

26

 

Српски као нематерњи

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни,
Наташа Добрић

Српски као нематерњи језик- радна свеска, за трећи разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

650-02-349/2015-06, од 20.1.2016.

27

 

Српски као нематерњи

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Штасни,
Наташа Добрић

Српски као нематерњи језик- радна свеска, за трећи разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

650-02-349/2015-06, од 20.1.2016.

28

 

Српски као нематерњи

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Радомир Бабин,
Злата Јукић, Јосип Буљовчић

Српски језик као нематерњи, за четврти разред гимназије и четворогодишњих средњих школа

650-380/90, од 28.6.1990.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Албански

 

ПШ

Клет д.о.о.

М. Крамарич, М. Керн, М. Пипан, Н. Шефер, В. Кумша, М. Рајшп, Ј. Жиц

Раша и Маша – развој говора, на албанском језику и писму

650-02-242/2013-06, од 25.9.2013.

2

Албански

 

ПШ

Клет д.о.о.

М. Крамарич, М. Керн, М. Пипан, Н. Шефер, В. Кумша, М. Рајшп, Ј. Жиц

Раша и Маша – први кораци у математици, на албанском језику и писму

650-02-243/2013-06, од 25.9.2013.

3

Албански

 

ПШ

Клет д.о.о.

Наташа Шефер, Вилма Кумша

Раша и Маша – упознавање околине, на албанском језику и писму

650-02-529/2013-06, од 11.12.2013.

4

Албански

Албански језик

1

Албас

Рита Петро и др.

Абетаре, за први разред основне школе;на албанском језику и писму

650-02-00032/2018-07, од 11.5.2018.

5

Албански

Албански језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Наиље Маља Имами

Читанка 1, за први разред основне школе; на албанском језику и писму

6-00-00085/2006-06, од 13.7.2006.

6

Албански

Ликовна култура

1

Албас

Ledia Kostandini

Edukimi figurativ 1,за први разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00036/2018-07, од 9.5.2018.

7

Албански

Свет око нас

1

Креативини центар

С. Маринковић, С. Марковић, В. Рикало

Svet oko nas 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00323/2018-07, од 23.11.2018.

8

Албански

Свет око нас

1

Албас

Anthony Russell

Diture natyre за први разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00033/2018-07, од 9.5.2018.

9

Албански

Математика

1

Креативини центар

Јасмина Милинковић, Ненад Матић

Matematika 1 za prvi razred osnovne škole (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00304/2018-07, од 30.10.2018.

10

Албански

Математика

1

Албас

Karen Morrison

Уџбенички комплет Математика 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00654/2019-07 од 15.5.2020.

11

Албански

Музичка култура

1

Албас

Agim Rreza

Музика 1, уџбеник за први разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00656/2019-07 од 27.4.2020.

12

Албански

Ликовна култура

2

Албас

Ledia Kostandini

Edukimi figurativ 2, за други разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00035/2018-07, од 9.5.2018.

13

Албански

Албански језик

2

Албас

Rita Petro, Dhurata Shehri, Natasha Pepivani

Gjuha shqipe 2 – албански језик, за други разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00188/2019-07, од 9.5.2019.

14

Албански

Албански језик

2

Албас

Rita Petro, Natasha Pepivani

Ђуха Шћипе 2, радна свеска за албански језик за 2. разред основне школе

650-02-359/1/2012-06, oд 11.3.2013.

15

Албански

Албански језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Наиље Маља Имами

Читанка за други разред основне школе; на албанском језику и писму

610-00-00251/2006-06, од 10.10.2011.

16

Албански

Албански језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Наиље Маља Имами

Радна свеска за читанку, за други разред основне школе; на албанском језику и писму

610-00-00252/2006-06, од 10.10.2011.

17

Албански

Математика

2

Албас

Cherri Moseley, Jenet Rees

Уџбенички комплет Математика 2 ( уџбеник и радна свеска), за други разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00381/2019-07 од 20.5.2020.

18

Албански

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, др Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић

Свет око нас – уџбеник, за други разред основне школе; на албанском језику и писму

6-00-281/2004-06/09, од 16.6.2004.

19

Албански

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, др Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић

Истраживанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас, за други разред основне школе; на албанском језику и писму

6-00-281/2004-06/09, од 16.6.2004.

20

Албански

Свет око нас

2

Креативни центар д.о.о.

др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Bota rreth nesh 2 (Свет око нас 2 – уџбеник), за други разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00140 /2008-06, од 25.6.2008.

21

Албански

Свет око нас

2

Креативни центар д.о.о.

Станка Брдар

Чувари природе, Уџбеник задруги разред основне школе основне школе на албанском језику и писму

650-02-443/2013-06, од 14.11.2013.

22

Албански

Албански језик

3

Албас

Rita Petro, Dhurata Shehri, Natasha Pepivani; Natasha Pepivani, Rita Petro

Уџбенички комплет – Gjuha shqipe 3 ( радни уџбеник и радна свеска) – албански језик, за трећи разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00467/1/2019-07 од 20.5.2020.

23

Aлбански

Математика

3

Албас

Cherri Moseley, Jenet Rees

Уџбенички комплет, Математика 3 ( уџбеник и радна свеска), за трећи разред основне школе;на албанском језику и писму

650-02-00380/2019-07 од 20.5.2020.

24

Албански

Ликовна култура

3

Албас

Ледиа Констандини

Едукими фигаратив 3, за трећи разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00034/2018-07, од 9.5.2018.

25

Албански

Албански језик

4

Албас

Rita Petro, Natasha Pepivani

Уџбенички комплет Читанка 4 и Радна свеска 4, за четврти разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00227/2011-06
од 25.8.2011.

26

Албански

Албански језик

4

Албас

Rita Petro, Natasha Pepivani

Уџбенички комплет Читанка 4 и Радна свеска 4, за четврти разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00227/2011-06
од 25.8.2011.

27

Албански

Математика

4

Клет д.о.о.

Сејди Билали, Рамадан Зејнулаху

Уџбенички комплет Математика 4 и Радна свеска 4, за четврти разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00292/2010-06, од 17.11.2011.

28

Aлбански

Албански језик

5

Албас

Rita Petro, Natasha Pepivani i Dhurata Shehri; Natasha Pepivani i Rita Petro

Уџбенички комплет Ђуха Шћипе 5 (уџбеник и радна свеска), за пети разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00467/3/2019-07 од 15.5.2020.

29

Албански

Биологија

5

Албас

Terry Hudson, Alan Haigh, Deborah Roberts, Geraldine Shaw

Биологија 6, уџбеник за пети разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00654-1/2019-07 од 19.5.2020.

30

Албански

Математика

5

Албас

Karen Morrison

Уџбенички комплет, Математика 5, уџбеник и радна свеска, за пети разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00448/5/2019-07 од 27.4.2020.

31

Албански

Техничко и информатичко образовање

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов, Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, за пети разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00113/2012-06, од 26.1.2012.

32

Албански

Музичка култура

5

Албас

Violeta Shamku и Robert Radoja

Уџбенички комплет, Музика 6, за пети разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00656/2/2019-07 од 15.5.2020.

33

Албански

Ликовна култура

5

Албас

Ledia Kostandini

Арт памор 5 ( Ликовно 5), уџбеник за пети разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00639/2019-07 од 19.5.2020.

34

Албански

Информатика и рачунарство

5

Албас

Etleva Smaci, Ana Katerina Pikuli

ТИК 5, уџбеник за пети разред основне школе, на албанском језику и писму

650-00-01730/2019-07 од 27.4.2020.

35

Aлбански

Албански језик

6

Албас

R. Petro, N. Pepiavani, A. Jubani, L. Sula, A. Cerpja i I. Metani; N. Pepivani, A. Jubani, A. Cerpja i I. Metani

Уџбенички комплет Gjuha shqipe 6 (радни уџбеник и радна свеска), за шести разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00467/2019-07 од 15.5.2020.

36

Албански

Физика

6

Албас

Terry Hudson, Alan Haigh, Deborah Roberts, Geraldine Shaw

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-01730/2/2019-07 од 27.4.2020.

37

Албански

Информатика и рачунарство

6

Албас

Etleva Smaci, Ilia Ninka

ТИК 6, уџбеник за шести разред основне школе, на албанском језику и писму

650-00-01730/1/2019-07 од 27.4.2020.

38

Албански

Историја

6

Албас

Menduzh Derguti, Tomi Treska

Histori 7, уџбеник за шести разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00655//2/2019-07 од 15.5.2020.

39

Aлбански

Биологија

6

Албас

Mary Jones, Diane Fellowes Freeman, David Sang

Биологија 7, уџбеник за шести разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00654/2019-07 од 19.5.2020.

40

Албански

Ликовна култура

6

Албас

Edmond Gjikopulli

Арт памор 6, уџбеник за шести разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00638/2020-20 од 5.5.2020.

41

Aлбански

Музичка култура

6

Албас

Violeta Shamku и Robert Radoja

Уџбенички комплет, Музика 7, за шести разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00656-3/2019-07 од 15.5.2020.

42

Албански

Математика

6

Албас

Karen Morrison

Уџбенички комплет, Математика 6, уџбеник и радна свеска за шести разред, на албанском језику и писму

650-02-00448/2019-07 од 5.5.2020.

43

Албански

Албански језик

7

Албас

R. Petro, A. Jubani, A. Cerpja, L. Sula, I. Metani,A. Cepani; A. Jubani, A. Cerpja, I. Metani, A. Cepani

Уџбенички комплет – Gjuha shqipe 7 ( радни уџбеник и радна свеска) - албански језик, за седми разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00467/5/2019-07 од 20.5.2020.

44

Албански

Математика

7

Албас

Greg Byrd, Lynn Byrd, Chris Pearce

Уџбенички комплет, Математика 7, уџбеник и радна свеска, за седми разред основне школе на албанском језику и писму

650-02-00448/4/2019-07 од 27.4.2020.

45

Aлбански

Хемија

7

Албас

Agim Hasani, Fatmir Hasani,

Кимиа 7, уџбеник за предмет Хемија, за седми разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-00653/2019-07 од 19.5.2020.

46

Албански

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан О. Распоповић

Физика 7, за седми разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-326/2013-06, од 26.8.2013.

47

Албански

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Техничко и информатичко образовање, за седми разред основне школе; на албанском језику и писму

650-02-287/2013-06, од 22.8.2013.

48

Албански

Ликовна култура

7

Албас

Edmond Gjikopulli

Арт памор 7, уџбеник за седми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00642/2020-20 од 5.5.2020.

49

Албански

Албански језик

8

Албас

Рита Петро, Идриз Метани,
Адељина Черпја

Ђуха Шћипе 8, за осми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-88/2012-06, од 14.9.2012.

50

Албански

Албански језик

8

Албас

Рита Петро, Идриз Метани,
Адељина Черпја

Ђуха Шћипе 8- радна свеска, за осми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-88/1/2012-06, од 14.9.2012.

51

Албански

Математика

8

Клет д.о.о.

др Н. Икодиновић, С. Димитријевић, др Б. Поповић, мр Н. Вуловић, С. Милојевић

Математика 8, за осми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-417/2012-06, од 24.1.2013.

52

Албански

Математика

8

Клет д.о.о.

др Бранислав Поповић, Сања Милојевић, мр Ненад Вуловић

Математика 8 – збирка задатака са решењима, за осми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-417/1/2012-06, од 24.1.2013.

53

Албански

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан О. Распоповић, Богдан Д. Пушара

Физика 8, за осми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-327/2013-06, од 26.8.2013.

54

Албански

Информатика и рачунарство

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, за осми разред основне школе, на албанском језику и писму

650-02-00114/2012-06, од 26.10.2012.

55

Албански

Албански језик 1

I

Aлбас

Сабри Хамити и др.

Gjuha shqipe dhe letërsia, за први разред средње школе; на албанском језику у писму

650-02-134/2015-06 од 25.12.2015.

56

Албански

Албански језик 2

II

Албас

Рита Петро и др.

Gjuha shqipe dhe letërsia, за први разред средње школе; на албанском језику у писму

650-02-134/1/2015-06 од 25.12.2015

57

Албански

Албански језик 3

III

Албас

Сабри Хамити и др.

Gjuha shqipe dhe letërsia, за први разред средње школе; на албанском језику у писму

650-02-134/2/2015-06 од 25.12.2015

58

Албански

Албански језик 4

IV

Албас

Али Алиу и др.

Gjuha shqipe dhe letërsia, за први разред средње школе; на албанском језику у писму

650-02-134/3/2015-06 од 25.12.2015

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА БОСАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Босански

 

ПШ

Клет д.о.о.

Елведина Хакић, Ресмија Кораћ, Фариса Фетаховић

Моја математика, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-128/2013-06, од 27.9.2013.

2

Босански

 

ПШ

Клет д.о.о.

Ресмија Кораћ, Фариса Фетаховић, Елведина Хакић

Мој свијет, босански језик, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-157/2013-06, од 23.9.2013.

3

Босански

 

ПШ

Клет д.о.о.

Наташа Шефер, Вилма Кумша

Маша и Раша – упознавање околине, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-407/2013-06, од 29.10.2013.

4

Босански

 

ПШ

Клет д.о.о.

Мира Крамарич, Милка Керн, Мајда Пипан

Maша и Раша – развој говора, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-405/2013-06, од 31.10.2013.

5

Босански

 

ПШ

Клет д.о.о.

Мартина Рајшп, Јасна Жиц

Маша и Раша – први кораци у математици, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-406/2013-06, од 31.10.2013.

6

Босански

 

ПШ

Клет д.о.о.

Симеон Маринковић, Славица Марковић

ПОЧЕТНИЦА, за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-525/2013-06, од 3.2.2014.

7

Босански

 

ПШ

Креативни центар

Др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Весели вртић – припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-415/2013-06, од 30.12.2013.

8

Босански

 

ПШ

Креативни центар

Др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Ја у вртићу, на босанском језику и писму, за васпитно-образовни рад у предшколским групама деце узраста од 4. до 5. година

650-02-117/2015-06, од 26.5.2015.

9

Босански

 

ПШ

Креативни центар

др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Полазим у вртић, на босанском језику и писму, за васпитно-образовни рад у предшколским групама деце узраста од 3. до 4. година

650-02-109/2015-06, од 26.5.2015.

10

Босански

 

ПШ

Публиком практикум

Анђелка Јанковић

Математика кроз игру до знања, радна свеска за припремни предшколски програм, на босанском језику и писму

650-02-122/2014-06, од 24.6.2014.

11

Босански

 

ПШ

Публиком практикум

Марија Ђурђевић

Цртам – пишем кроз игру до знања, радна свеска за предшколски узраст, на босанском језику и писму

650-02-124/2014-06, од 3.7.2014.

12

Босански

Босански језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Селма Бирђозлић Личина

Радна свеска уз Читанку, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-121/2014-06, од 25.7.2014.

13

Босански

Босански језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Селма Бирђозлић Личина

Тим слова од А до Ж – словарица за босански језик, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

1780-2/2017-03, од 8.12.2017.

14

Босански

Босански језик

1

Клет д.о.о.

Санела Међедовић, Адела Мелајац

Bosanski jezik (Sehara slova, Čitanka), за први разред основне школе, на босанском језику и писму

611-00-00322/2018-07 од 7.11.2018.

15

Босански

Босански језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Мукадеса Хасковић, Самра Хафузи

Босански језик са елементима националне културе,за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00114/2017-07, од 11.5.2018.

16

Босански

Математика

1

Клет д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Уџбенички комплет Дина и Дино – Математика 1, (уџбеник, радна свеска 1. дио и радна свеска 2. дио), за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-01078/2016-06, од 23.12.2016.

17

Босански

Математика

1

Клет д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Dina i Dino – matematika, (први, други, трећи и четврти део), за први разред; на босанском језику и писму

650-02-00307/2018-07, од 13.9.2018.

18

Босански

Ликовна култура

1

Креативни центар д.о.о.

Mирјана Живковић

Ликовна култура, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-458/2015-06, од 13.1.2016.

19

Босански

Ликовна култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Емина Шкријељ Ганић

Додатак уџбенику Ликовна култура, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00135/2017-03,од 8.12.2017.

20

Босански

Ликовна култура

1

Клет д.о.о.

Сања Филиповић

Dina i Dino – svijet u mojim rukama, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00316/2018-07 од 18.9.2018.

21

Босански

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Хамид Шабановић, Занета Хукић

Музичка културадодатак, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00951/2016-04, од 4.8.2016.

22

Босански

Музичка култура

1

Клет д.о.о.

Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић

Dina i Dino – muzička kultura, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00315/2018-07
од 25.9.2018.

23

Босански

Свет око нас

1

Клет д.о.о.

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Dina i Dino – Svijet oko nas, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00308/2018-07, од 13.9.2018.

24

Босански

Свет око нас

1

Креативини центар

Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало

Svijet oko nas, udžbenik za 1. razred osnovne škole (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00367/2018-07, од 7.12.2018.

25

Босански

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Маиде Маљоку, Адиса Шаховић Џанковић

Свијет око нас, додатак за наставу на босанском језику, за први разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00144/2017-03, од 4.12.2017.

26

Босански

Босански језик

2

Клет д.о.о.

Санела Међедовић, Адела Мелајац

Уџбенички комплет Босански језик 2 (Читанка и Радна свеска уз читанку), за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00340/2019-07, од 14.10.2019.

27

Босански

Босански језик

2

Клет д.о.о.

Адела Мелајац, Санела Међедовић

Уџбенички комплет Босански језик 2 (Граматика и Радна свеска уз читанку), за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00337/2019-07, од 14.10.2019.

28

Босански

Босански ј. са елем. националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Сабина Дуровић, Ирма Фијуљанин

Босански језик са елементима националне културе, за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00095/2017-03, од 20.11.2017.

29

Босански

Математика

2

Клет д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Превод Математика 2, за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00334/2019-07, од 18.9.2019.

30

Босански

Музичка култура

2

Клет д.о.о.

Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић

Превод уџбеника Музичка култура 2, за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00299/2019-07. од 1.10.2019.

31

Босански

Музичка култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Нака Никшић

Музичка култура, додатак за наставу на босанском језику, за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-01006/2016-06, од 18.5.2017.

32

Босански

Свет око нас

2

Клет д.о.о.

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Превод уџбеника Свијет око нас 2, за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00356/2019-07, од 21.10.2019.

33

Босански

Ликовна култура

2

Креативни центар д.о.о.

Mирјана Живковић

Ликовна култура 2, за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-459/2015-06, од 20.1.2016.

34

Босански

Ликовна култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Емина Шкријељ Ганић, Зехра Шкријељ

Небо нам је граница, додатак уџбенику ликовне културе, за други разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00141/2017-03, од 8.12.2017.

35

Босански

Босански језик

3

БИГЗ Школство д.о.о.

Исмета Шмаковић, Суада Селмановић

Босански језик 3, читанка за 3. разред основне школе, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-412/2015-06, од 22.1.2016.

36

Босански

Босански језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Амела Малићевић, Мерсиха Куртановић

Радна свеска из босанског језика, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

1840-3/2017, од 22.12.2017.

37

Босански

Босански језик

3

Клет д.о.о.

Санела Међедовић

Радна свеска уз Читанку, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02- 00187/2017-03, од 8.1.2018.

38

Босански

Босански језик

3

Клет д.о.о.

Адела Мелајац

Радна свеска уз уџбеник Наш језик, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00185/2017-03, од 8.1.2018.

39

Босански

Босански језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Индира Хаџибулић Гицић, Адиса Шаковић Џанковић

Босански језик са елементима националне културе, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00102/2017-03, од 20.11.2017.

40

Босански

Математика

3

Клет д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић,
Мирјана Кандић

Дина и Дино – Математика 3 (уџбеник, радна свеска 1. дио и радна свеска 2. дио), за 3. разред основне школе, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-01058/2016-06, од 23.12.2016.

41

Босански

Математика

3

Креативни центар

Александра Стефановић, Симеон Маринковић; Александра Стефановић, Весна Рикало

Уџбенички комплет Математика- уџбеник, Радна свеска први и други део, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-140/2015-06, од 29.5.2015.

42

Босански

Ликовна култура

3

Креативни центар д.о.о.

Mирјана Живковић

Ликовна култура 3, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-456/2015-06, од 18.1.2016.

43

Босански

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Емина Шкријељ Ганић, Зехра Шкријељ

Ликовна култура, додатак уџбенику ликовне културе за 3. разред основне школе за наставу на босанском језику, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00134/2017-03, од 4.12.2017.

44

Босански

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Гордана Стојановић

Музичка култура 3, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00076/2017-03, од 17.8.2017.

45

Босански

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Нака Никшић

Музичка култура, додатак уџбенику музичке културе за 3. разред основне школе, за трећи разред основне школе; на ком језику и писму

650-02-00131/2017-03, од 4.12.2017.

46

Босански

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Маида Маљоку

Природа и друштво, додатак за наставу на босанскоме језику, за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-01007/2016-06, од 18.5.2017.

47

Босански

Природа и друштво

3

Креативни центар д.о.о.

Симеон Маринковића,
Славица Марковић

Природа и друштво 3 (уџбеник и радна свеска), за трећи разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-453/2015-06, од 27.1.2016.

48

Босански

Босански језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Ертан Аземовић, Енис Кајевић, Исмета Шмаковић

Граматика босанског језика, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

1839-3/2017, од 22.12.2017.

49

Босански

Босански језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Исмета Шмаковић, Динхета Пулић, Едина Салиховић

Радна свеска из босанског језика, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00191/2017-07, од 22.1.2018.

50

Босански

Босански језик

4

Клет д.о.о.

Санела Међедовић, Адела Мелајац

Читанка 4, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00190/2017-07, од 14.2.2018.

51

Босански

Босански језик

4

Клет д.о.о.

Адела Мелајац

Наш језик, босански језик за 4. разред основне школе,за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

50-02-01071/2016-06, од 18.5.2017.

52

Босански

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Нака Никшић

Музичка култура, додатак за наставу на босанкоме језику, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-01071/2016-03, од 18.5.2017.

53

Босански

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Гордана Стојановић

Музичка култура 4, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00077/2017-03, од 17.8.2017.

54

Босански

Математика

4

Креативни центар д.о.о.

Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић

Уџбенички комплет Математика (уџбеник и радна свеска), за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-314/2015-06 од 20.10.2015.

55

Босански

Математика

4

Клет д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

Дина и Дино – Математика 4 (уџбеник и радна свеска), за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-146/2016-06, од 21.4.2016.

56

Босански

Математика

4

Клет д.о.о.

Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић

Игра бројева и облика 4, математика за 4. разред основне школе ‒ уџбеник и радна свеска, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-01081/2016-06, од 17.1.2017.

57

Босански

Природа и друштво

4

Клет д.о.о.

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

Природа и друштво, уџбеник и радна свеска, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00098/2017-03, од 29.9.2017.

58

Босански

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, Биљана Требјешанин, Љиљана Новковић

Природа и друштво за 4. разред основне школе за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00098/2017-03, од 29.9.2017.

59

Босански

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, Биљана Требјешанин, Љиљана Новковић

Истраживанка 4, радна свеска уз уџбеник Природа и друштво, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00096/2017-03, од 29.9.2017.

60

Босански

Ликовна култура

4

Клет д.о.о.

Сања Филиповић

Свијет у мојим рукама, ликовна култура за 4. разред за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-454/2015-06, од 18.1.2016.

61

Босански

Ликовна култура

4

Креативни центар д.о.о.

Mирјана Живковић

Ликовна култура 4, за четврти разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-454/2015-06, од 18.1.2016.

62

Босански

Босански језик и књижевност

5

Клет д.о.о.

Мелида Реброња, Хазема Ништовић; Амира Турбић Хаџагић, Бернес Аљукић

Bosanski jezik i književnost 5 (Čitanka i Gramatika) , за пети разред основне школе, на босанском језику и писму

613-00-01504/2018-07, од 7.11.2018.

63

Босански

Математика

5

Математи-скоп

В.Стојановић; Г. Поповић, В.Стојановић, Н. Вигњевић

Математика 5 (уџбеник и Збирка задатака), за пети разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00321/2018-07, од 28.9.2018.

64

Босански

Математика

5

Клет д.о.о.

Н. Икодиновић,
С. Димитријевић; Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Математика 5 (уџбеник и Збирка задатака), за пети разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00318/2018-07, од 30.10.2018.

65

Босански

Биологија

5

Клет д.о.о.

Горан Милићев, Ена Хорват

Биологија 5, за пети разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00320/2018-07, од 9.10.2018.

66

Босански

Географија

5

Клет д.о.о.

Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Geografija 5 – udžbenik za peti razred osnovne škole, за пети разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00309/2018-07, од 13.9.2018.

67

Босански

Историја

5

Дата Статус д.о.о.

Никола Бацетић, Немања Цвитковац

Historija 5 – udžbenik sa odabranim historijskim izvorima,за пети разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00258/2019-07, од 9.7.2019.

68

Босански

Историја

5

Клет д.о.о.

Емина Живковић, Љиљана Недовић

Historija 5 – udžbenik sa odabranim historijskim izvorima , за пети разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00310/2018-07, од 13.9.2018.

69

Босански

Музичка култура

5

Клет д.о.о.

Габријела Грујић, Маја Соколовић, Саша Кесић и Биљана Лековић

Музичка култура 5, за пети разред основне школе;
на босанском језику и писму

650-02-00319/2018-07
од 9.10.2018.

70

Босански

Ликовна култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Зехра Шријељ, Емина Ганић

Национални додатак уз уџбеник Ликовна култура 5, за пети разред основне школе на босанском језику

650-02-00139/2017-07, од 11.5.2018.

71

Босански

Ликовна култура

5

Клет д.о.о.

Сања Филиповић

Likovna kultura 5 – udžbenik za peti razred osnovne škole, за пети разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00314/2018-07, од 18.9.2018.

72

Босански

Информатика и рачунарство

5

Клет д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00325/2018-07
од 9.10.2018.

73

Босански

Информатика и рачунарство

5

Дата Статус д.о.о.

Ауторски тим Бајнари Лоџик

Превод уџбеника Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе; на босанском језику и писму

650-01-00341/2019-07, од 30.10.2019.

74

Босански

Техника и технологија

5

Клет д.о.о.

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Tehnika i tehnologija za peti razred osnovne škole, за пети разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00311/2018-07, од 18.9.2018.

75

Босански

Босански језик и књижевност

6

Клет д.о.о.

Хазема Ништовић

уџбеник Читанка 6, за шести разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00355/2019-07
од 9.12.2019.

76

Босански

Математика

6

Математи-скоп

Владимир Стојановић; Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић и Владимир Стојановић

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00339/2019-07, од 9.10.2019.

77

Босански

Математика

6

Клет д.о.о.

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Математика 6, уџбеник и збирка задатака, за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-01-00333/2019-07, од 1.10.2019.

78

Босански

Музичка култура

6

Клет д.о.о.

Габријела Грујић, Маја Соколовић, Саша Кесић и Биљана Лековић

Превод уџбеничког комплета Музичка култура 6 (уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе;
на босанском језику и писму

650-02-00298/2019-07, од 9.10.2019.

79

Босански

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Алма Тртовац- Дедић, Сабахудин Селмановић

Национални додатак уз уџбеник Музичка култура 6, за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-02-00132/2017-03, од 20.11.2017.

80

Босански

Историја

6

Клет д.о.о.

И. Коматина, Ј. Јеврић, Е. Живковић, Љ. Недовић, Р. Ј. Поповић

Превод уџбеника Историја 6, за шести разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00354/2019-07,
од 21.10.2019.

81

Босански

Техника и технологија

6

Клет д.о.о.

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Превод уџбеника Техника и технологија 6, (уџбеник и Материјали за конструкторско моделовање са упутством), за шести разред основне школе; на босанском језику и писму

650-01-00331/2019-07, од 19.9.2019.

82

Босански

Информатика и рачунарство

6

Клет д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство, за шести разред основне школе; на босанском језику и писму

650-01-00386/2019-07
од 4.11.2019.

83

Босански

Географија

6

Клет д.о.о.

Тања Парезановић

Превод уџбеника Географија 6, за шести разред основне школе; на босанском језику и писму

650-02-00338/2019-07
од 1.10.2019.

84

Босански

Биологија

6

Клет д.о.о.

Г. Корићанац, М. Ђуришић, Д. Радивојевић, Д. Јешић

Биологија 6, за шести разред основне школе на босанском језику и писму

650-01-00335/2019-07, од 19.9.2019.

85

Босански

Физика

6

Клет д.о.о.

Марина Радојевић

Уџбенички комплет Физика, (уџбеник и збирка), за шести разред основне школе , на босанском језику и писму

650-02-00336/2019-07, од 4.11.2019.

86

Босански

Босански ј. са елем. националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Јасмина Хрњица, Сеад Шемсовић

Босански језик са елементима националне културе, за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00117/2017-03, од 19.1.2018.

87

Босански

Математика

7

Клет д.о.о.

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић; Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Математика 7, уџбеник и збирка задатака, за седми разред основне школе, на босанском језику

650-02-194/2015-06, од 8.7.2015.

88

Босански

Математика

7

Математи-скоп

Владимир Стојановић

Уџбенички комплет ( уџбеник и збирка задатака) Математика 7, уџбеник за 7. разред основне школе на босанском језику и Математика 7, збирка задатака за 7. разред основне школе на босанском језику

650-02-201/2015-06 од 8.7.2015.

89

Босански

Историја

7

БИГЗ Школство д.о.о.

Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

Хисторија 7 ( уџбеник и радна свеска), за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-595/2015-06, од 10.3.2016.

90

Босански

Географија

7

БИГЗ Школство д.о.о.

Александра Вучен, Биљана Колачек

Географија (уџбеник и радна свеска), за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-596/2015-06, од 12.5.2016.

91

Босански

Хемија

7

БИГЗ Школство д.о.о.

Миомира Ранђеловић, Мирјана Марковић

Хемија 7 (уџбеник и радна свеска са збирком задатака), за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-586/2015-06,
од 9.2.2016.

92

Босански

Биологија

7

БИГЗ Школство д.о.о.

Н. Букуров,
К. Младеновић; Г.Вукобратовић,
Н. Радисављевић

Биологија 7 (уџбеник и радна свеска), за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-584/2015-06, од 9.2.2016.

93

Босански

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Алма Тртовац Дедеић, Сабахудин Селмановић

Музичка култура за 7. разред основне школе, додатак за наставу на босанском језику, за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00129/2017-03, од 20.11.2017.

94

Босански

Ликовна култура

7

БИГЗ Школство д.о.о.

Јован Глигоријевић

Ликовна култура 7, за седми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-597/2015-06, од 10.3.2016.

95

Босански

Босански језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дино Лотинац, Адиса Мусић, Аземина Бојаџић

Читанка за осми разред основне школе, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00097/2017-03, од 20.11.2017.

96

Босански

Босански језик

8

Клет д.о.о.

Хазема Ништовић

Читанка 8, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00186/2017-07, од 22.1.2018.

97

Босански

Математика

8

Клет д.о.о.

Н.Икодиновић, С.Димитријевић; Б. Поповић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Математика 8, уџбеник и збирка задатака, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-143/2016-06
од 7.6.2016.

98

Босански

Математика

8

Математи-скоп

Владимир Стојановић

Уџбенички комплет Математика (уџбеник и збирка задатака), за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-604/2015-06, од 8.2.2016.

99

Босански

Географија

8

Клет д.о.о.

Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Географија 8, уџбеник и радна свеска, за осми разред основне школе, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-155/2016-06, од 12.5.2016.

100

Босански

Биологија

8

Клет д.о.о.

Владимир Ранђеловић; Владимир Ранђеловић, Светлана Ракић

Биологија 8, уџбеник и радна свеска, за осми разред основне школе, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-168/2016-06, од 5.5.2016.

101

Босански

Хемија

8

Клет д.о.о.

Даринка Раденковић, Милош Раденковић

Хемија, уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-147/2016-06, од 21.4.2016.

102

Босански

Физика

8

Клет д.о.о.

Марина Радојевић; Марина Радојевић,
Митке Николов

Физика 8, уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-169/2016-06, од 12.5.2016.

103

Босански

Ликовна култура

8

Клет д.о.о.

Сања Филиповић

Ликовна култура 8, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-144/2016-06, од 9.5.2016.

104

Босански

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

Музичка култура, за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-00078/2017-03, од 17.8.2017.

105

Босански

Техничко и информатичко образовање

8

Клет д.о.о.

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Ђура Пађан

Техничко и информатичко образовање 8 (уџбеник, радна свеска и материјал за конструкторско моделовање), за осми разред основне школе, на босанском језику и писму

650-02-156/2016-06, од 9.5.2016.

106

Босански

Босански језик и књижевност

I

SARAJEVO PUBLISHING

Ремзија Хаџиефендић Парић

Наш језик, за први разред гимназије, на босанском језику и писму

650-02-247/2013-06, од 28.8.2013.

107

Босански

Хемија

I

SARAJEVO PUBLISHING

Милан Сикирица

Хемија, за први разред гимазије општег типа и природно-математичког смера, на босанском језику и писму

650-02-247/2013-06, од 28.8.2013.

108

Босански

Латински језик

I

SARAJEVO PUBLISHING

Јадранка Багарић

Linguae latinae elementa – уџбеник латинског језика, за средње школе, на босанском језику и писму

650-02-247/2013-06, од 28.8.2013.

109

Босански

Босански језик и књижевност

II

Клет д.о.о.

Сеад Шемсовић,
Мевлида Реброња,
Амир Даутовић,
Елијас Реброња

Читанка – босански језик и књижевност, за други разред гимназије и средњих стручних школа, на босанском језику и писму

650-02-161/2014-06, од 27.8.2014.

110

Босански

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров,
Милош Калезић,
Радомир Коњевић

Биологија, за други разред гимназије општег смера, на босанском језику и писму

650-02-350/2015-06, од 18.11.2015.

111

Босански

Босански језик и књижевност

III

Клет д.о.о.

Сеада Шемсовић, Јасмина Хрњица

Čitanka za bosanski jezik i književnost,за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

650-02-220/2019-03, од 11.7.2019.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Бугарски

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић

Размишљанка, радна свеска уз уџбеник Свет око нас, за први разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-157/2016-06, од 5.5.2016.

2

Бугарски

Бугарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарина Дончева, Нели Трифонова

Буквар, за први разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-00313/2007-06, од 31.3.2008.

3

Бугарски

Бугарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Дешка Георгијева, Тана Смиљковић, Славка Стојановић, Вене Божилов

Наставни листови уз Буквар, за први разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-073/2003-02, од 23.3.2003.

4

Бугарски

Бугарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарина Дончева, Дешка Георгијева

Читанка за први разред основне школе на бугарском језику

650-02-00019/2011-06, од 28.12.2011.

5

Бугарски

Бугарски језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Огњан Цветков

Бугарски језик са елементима националне културе, од првог до четвртог разреда основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-191/2012-06, од 13.11.2012.

6

Бугарски

Математика

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 1, за први разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-160/2016-06, од 19.4.2016.

7

Бугарски

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић

Свет око нас, за први разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-159/2016-06, од 12.5.2016.

8

Бугарски

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 2, за други разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-973/2016-06, од 23.8.2016.

9

Бугарски

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Требјешани, Биљана Гачановић

Свет око нас, за други разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-997/2016-06, од 7.9.2016.

10

Бугарски

Бугарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Душка Георгијева

Читанка, за трећи разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-9/2005-06, од 30.3.2005.

11

Бугарски

Бугарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Миланов, Драган Петков, Стана Смиљковић, Славка Стојановић

Радна свеска за бугарски језик, за трећи разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-074/03-02, од 23.3.2003.

12

Бугарски

Бугарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Ћирић

Бугарски језик, за трећи разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-00164/2007-06, од 21.6.2007.

13

Бугарски

Бугарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић

Радна свеска уз читанку, за трећи разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-13/2005-06, од 30.3.2005.

14

Бугарски

Бугарски језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Огњан Цветков

Бугарски језик са елементима националне културе, од првог до четвртог разреда основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-191/2012-06, од 13.11.2012.

15

Бугарски

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 3, за трећи разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-972/2016-06, од 23.8.2016.

16

Бугарски

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Природа и друштво, за трећи разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-00028/2005-06, од 9.5.2005.

17

Бугарски

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Завичајница – радна свеска уз уџбеник Природа и друштво, за трећи разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-00028/2005-06, од 0.5.2005.

18

Бугарски

Бугарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Јасмина Јовановић

Читанка, за четврти разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-00069/2005, од 10.6.2005.

19

Бугарски

Бугарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић

Бугарски језик, за четврти разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-00116/2007-06, од 17.5.2007.

20

Бугарски

Бугарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Дешка Георгијева, Снежана Станчева, Стана Смиљковић, Славка Стојановић

Радна свеска – помагало за бугарски језик, за четврти разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-0072/03-03, од 23.3.2003.

21

Бугарски

Бугарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Јасмина Јовановић

Радна свеска уз читанку, за четврти разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-00067/2005-07, од 10.6.2005.

22

Бугарски

Бугарски језик са елементима националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Огњан Цветков

Бугарски језик са елементима националне културе, од првог до четвртог разреда основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-191/2012-06, од 13.11.2012.

23

Бугарски

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин, Биљана Гачевић

Природа и друштво, Уџбеник за4. разред основне школе, за четврти разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-996/2016-06, од 7.9.2016.

24

Бугарски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 4, за четврти разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-985/2016-06, од 31.8.2016.

25

Бугарски

Бугарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарина Дончева, Дешка Георгијева

Хрестоматија, за пети разред основне школе на бугарском језику

650-02-101/2006-06, од 7.6.2006.

26

Бугарски

Бугарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Марин Младенов

Родна реч, за пети разред основне школе на бугарском језику

650-02-00002/2002-02, од 27.1.2002.

27

Бугарски

Бугарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Дешка Георгијева, Ђура Николајева, Стана Смиљковић, Славка Стојановић

Радна свеска – Помагало за бугарски језик, за пети разред основне школе на бугарском језику

650-02-0017/2004-06, од 5.7.2004.

28

Бугарски

Бугарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић

Бугарски језик за 5. разред основне школе, за пети разред основне школе на бугарском језику

650-02-00461/2010-06, од 4.4.2011.

29

Бугарски

Математика

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика 5, за пети разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-178/2016-06, од 7.6.2016.

30

Бугарски

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Смирнов Бркић

Историја 5, за пети разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-940/2016-06, од 29.7.2016.

31

Бугарски

Биологија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Јанчић, др Радиша Јанчић

Биологија 5, за пети разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-177/2016-06, од 7.6.2016.

32

Бугарски

Техника и технологија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов, Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање 5, за пети разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-939/2016-06, од 15.7.2016.

33

Бугарски

Географија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Тадић, Рада Ситарица

Географија 5, за пети разред основне школе; на бугарском језику и писму

650-02-176/2016-06, од 15.6.2016.

34

Бугарски

Бугарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Мариана Алексић

Бугарски језик, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00641/2010-06, од 23.2.2011.

35

Бугарски

Бугарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарина Дончева, Дешка Георгијева

Хрестоматија, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00333/2008-06, од 12.1.2009.

36

Бугарски

Бугарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Стана Смиљковић, Мариана Алексић, Славка Стојановић

Радна свеска за бугарски језик, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-42/2004-03, од 29.10.2004.

37

Бугарски

Математика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић, Вера Јоцковић,
Владимир Мићић

Математика, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-995/2016-06, од 6.9.2016.

38

Бугарски

Историја

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Раде Михаљчић

Историја, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-987/2016-06, од 7.9.2016.

39

Бугарски

Географија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Милена Перишић

Географија,за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-986/2016-06, од 31.8.2016.

40

Бугарски

Биологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров

Биологија,за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00118/2017-03, од 21.11.2017.

41

Бугарски

Физика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарко В. Капор, Јован П. Шетрајчић

Физика 6, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-966/2016-06, од 2.8.2016.

42

Бугарски

Техничко и информатичко образовање

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов, Tијана Тешан

Tехничко и информатичко образовање, за шести разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-974/2016-06, од 15.8.2016.

43

Бугарски

Бугарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић, Галина Шаралијева

Бугарски језик, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00085/2008-06, од 12.1.2009.

44

Бугарски

Бугарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Снежана Видановић

Читанка 7,за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-42/1998-02, од 25.8.1998.

45

Бугарски

Бугарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Марина Алексић

Радна свеска уз бугарски језик, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-41/2004-03, од 29.10.2004.

46

Бугарски

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија,
Војислав Андрић

Математика за 7. разред основне школе, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00121/2017-03, од 21.11.2017.

47

Бугарски

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгомир Бонџић,
Коста Николић

Историја за 7. разред основне школе, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00101/2017-03, од 4.12.2017.

48

Бугарски

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Тадић

Географија за 7. разред основне школе, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00104/2017-03, од 29.9.2017.

49

Бугарски

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Хемија, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00081/2017-03, од 29.9.2017.

50

Бугарски

Биологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров, Смиљка Стевановић Пиштељић,
Катица Пауновић

Биологија, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00124/2017-03
од 8.12.2017.

51

Бугарски

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић

Физика 7 са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за седми разред основне школе, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00079/2017-03, од 21.11.2017.

52

Бугарски

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Станковић

Музичка култура 7, за седми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-114/2015-06, од 25.5.2015.

53

Бугарски

Бугарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић, Галина Шаралијева

Бугарски језик, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00289/2008-06, од 11.11.2008.

54

Бугарски

Бугарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариана Алексић, Дешка Георгијева, Стана Смиљковић, Славка Стојановић

Радна свеска – Помагало уз бугарски језик, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-43/2004-03, од 29.10.2004.

55

Бугарски

Бугарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Марин Младенов

Хрестоматија, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00010/2002-02, од 28.4.2002.

56

Бугарски

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија,
Војислав Андрић

Математика, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00103/2017-03, од 21.11.2017.

57

Бугарски

Историја

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

Историја, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00105/2017-03, од 4.12.2017.

58

Бугарски

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Србољуб Стаменковић, Драгица Гатарић

Географија, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00085/2017-03, од 29.9.2017.

59

Бугарски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Богдан Пушара

Физика 8 са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за осми разред основне школе , за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00120/2017-03, од 21.11.2017.

60

Бугарски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Хемија, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00080/2017-03, од 29.9.2017.

61

Бугарски

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Биологија, за осми разред основне школе, на бугарском језику и писму

650-02-00125/2017-03, од 21.11.2017.

62

Бугарски

Историја

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Татјана Катић, Душан Илијин

Превод уџбеника Историја, за први разред гимназије свих смерова; на бугарском језику и писму

650-02-288/2018-03 од 26.09.2018.

63

Бугарски

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

Превод уџбеника Биологија, за први разред гимназије свих смерова; на бугарском језику и писму

650-02-149/2017-03, од 22.12.2017.

64

Бугарски

Туризам

I

Матком, Софија

Мария Воденска

Основи на туризма за 9. и 10. клас, за први разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

65

Бугарски

Хотелијерство

I

Дионис, Софија

Саша Дачева, Емина Борисова Господинова, Мария Ичева, Снежана Колева

Хотелиерско (организиране, обслужване и функциониране на хотела) за средње стручне школе – образовни профил туристички техничар – наставни предмет Агенцијско и хотелијерско пословање (први- четврти разред), на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011.

66

Бугарски

Физика

I

Просвета, Софија

Христо Попов, Иван Лалов, Веселин Караиванов и други

Физика и астрономия за 10. клас за профилирана подготовка, за први разред гимназије општег типа и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар у одељењима на бугарском наставном језику

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

67

Бугарски

Математика

I

Просвета, Софија

Станислава Петкова, Петьо Петков

Математика за 9. клас за задължителна подготовка, за први разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

68

Бугарски

Хемија

I

Просвета, Софија

Стефан Манев, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

Химия и опознаване на околната среда за 9. клас за профилирана подготовка, за први разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

69

Бугарски

Хемија

I

Просвета, Софија

Стефан Манев, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

Химия за 9. клас за задължителна подготовка, за први разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на босанском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

70

Бугарски

Информатика и рачунарство

I

Просвета, Софија

Антоанета Иванова Баева, Светозара Янчева

Информационни технологии за 9. клас, профилирана подготовка, за први разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

71

Бугарски

Економија

II

ЕКО-НЕТ, Софија

Емилия Бояжиева, Йохансен Линднер, Емилия Маринова, Татяна Тьрнева, Хриси Войнова

Икономика на предприятието, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, за наставни предмет Економика и организација предузећа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06 од 14.9.2011. Уџбеници су делимично усклађени са наставним планом и програмом у Републици Србији и препоручено је да се недостајући садржаји обраде уз помоћ одговарајућих уџбеник на српском језику

72

Бугарски

Физика

II

Просвета, Софија

Христо Попов, Виктор Иванов, Веселин Караиванов, Драгия Иванов

Физика и астрономия за 11. клас за профилирана подготовка, за други разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

73

Бугарски

Физика

II

Просвета, Софија

Христо Попов, Иван Лалов, Веселин Караиванов и други

Физика и астрономия за 10. клас за задължителна подготовка, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

74

Бугарски

Математика

II

Просвета, Софија

Запряан Запрянов, Георги Ганчев, Иван Георгијев

Математика за 10. клас за профилирана подготовка, за други разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

75

Бугарски

Математика

II

Просвета, Софија

Запряан Запрянов, Георги Ганчев, Иван Георгијев

Математика за 10. клас за задължителна подготовка, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011. уџбеник не обухвата у целости програм. За недостајуће делове програма препоручује се коришћење уџбеник на српском језику

76

Бугарски

Хемија

II

Просвета, Софија

Стефан Манев, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

Химия и опознаване на околната среда за 10. клас за профилирана подготовка, за други разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

77

Бугарски

Хемија

II

Просвета, Софија

Стефан Манев, Людмила Михова, Магдалена Цавкова, Добри Лазаров и Галин Петров

Химия за 10. клас за задължителна подготовка, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничарна бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

78

Бугарски

Биологија

II

Просвета, Софија

Павел Ангелов, Петьр Попов, Василий Ишев

Биология и здравно образование за 10. клас, за профилирана подготовка, за други разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011. уџбеник садржи и део програма за трећи разред гимназије

79

Бугарски

Биологија

II

Просвета, Софија

Милена Николова, Стефка Китанова

Биология и здравно образование за 10. клас, за задължителна подготовка, за други разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

80

Бугарски

Информатика и рачунарство

II

Просвета, Софија

Петя Генчева Чолакова, Мариана Димитрова Дербатова

Информационни технологии за 11. клас, профилирана подготовка, за други разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

81

Бугарски

Психологија

II

Просвета, Софија

Толя Стоицева

Психология за 9 клас за задължителна подготовка, за други разред опште гимназије исредње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

82

Бугарски

Физика

III

Просвета, Софија

Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев и други

Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка, за трећи разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011. уџбеник је делимично усклађен са важећим програмом за први разред. За недостајуће садржаје користити уџбенике на српском језику

83

Бугарски

Математика

III

Просвета, Софија

Станислава Петкова, Петьо Петков, Красимира Проданова

Математика за 11. клас за профилирана подготовка, за трећи разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

84

Бугарски

Математика

III

Просвета, Софија

Запряан Запрянов, Иван Георгиев

Математика за 11. клас за задължителна подготовка, за трећи разред средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

85

Бугарски

Биологија

III

Просвета, Софија

Наташа Цанова

Биология и здравно образование за 11. клас, за профилирана подготовка, за трећи разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

86

Бугарски

Информатика и рачунарство

III

Просвета, Софија

Павел Койчев Азълов, Фани Йорданова Златарова

Информатика за 9. клас, профилирана подготовка, за трећи разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

87

Бугарски

Психологија

III

Просвета, Софија

Даниела Добрева, Георги Радоев, Стоян Асенов

Психология и логика, част II, Логика ( 9-та задължителна подготовка), за трећи разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

88

Бугарски

Физика

IV

Просвета, Софија

Христо Попов, Иван Лалов, Матей Матеев и други

Физика и астрономия за 12. клас за профилирана подготовка, за четврти разред гимназије општег типа, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011. Делимично усклађен са наставним планом и програмом, препоручује се као друго наставно средство за ученике

89

Бугарски

Математика

IV

Просвета, Софија

Запряан Запрянов, Иван Димовски, Коста Коларов, Дмитьр Кривошиев

Математика за 12. клас за профилирана подготовка за четврти разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

90

Бугарски

Биологија

IV

Просвета, Софија

Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовнкарова

Биология и здравно образование за 12. клас, за профилирана подготовка, за четврти разред опште гимназије, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

91

Бугарски

Филозофија

IV

Просвета, Софија

Дмитьр Денков, Евелина Варджийска

Философия за 11. клас (задължителна подготовка) за четврти разред опште гимназије и средње стручне школе – образовни профил туристички техничар, на бугарском језику и писму

650-02-282/2011-06, од 14.9.2011.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Саванов, Невенка Башић Палковић

Буњевачка читанка, за први и други разред основне школе, на буњевачком говору и писму

128-61-220/2013-01, од 29.1.2014.

2

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Сузана Кујунџић Остојић,

Клупче – буњевачка граматика од 1. до 4. разреда основне школе, на буњевачком говору и писму

128-61-222/2013-01, од 29.1.2014.

3

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ружа Јосић, Јадранка Тиквицки

Приручник за учитеље уз буњевачку читанку, за први и други разред основне школе

128-61-219/2013-01, од 29.1.2014.

4

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Саванов, Невенка Башић Палковић

Буњевачка читанка, за 1. и 2. разред основне школе, на буњевачком говору и писму

128-61-220/2013-01, од 29.1.2014.

5

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Сузана Кујунџић Остојић,
Ружа Јосић, Јадранка Тиквицки

Клупче – буњевачка граматика од 1. до 4. разреда основне школе, на буњевачком говору и писму

128-61-222/2013-01, од 29.1.2014.

6

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Ружа Јосић, Јадранка Тиквицки

Приручник за учитеље уз Буњевачку читанку, за 1. и 2. разред основне школе, на буњевачком говору и писму

128-61-219/2013-01, од 29.1.2014.

7

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Сузана Кујунџић Остојић,
Ружа Јосић, Јадранка Тиквицки

Клупче – буњевачка граматика, од 1. до 4. разреда основне школе, на буњевачком говору и писму

128-61-222/2013-01, од 29.1.2014.

8

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Саванов, Невенка Башић Палковић

Буњевачка читанка – буњевачки говор са елементима националне културе за 3. и 4. разред основне школе, за трећи разред основне школе; на буњевачком говору и писму

128-61-220/2017-01, од 19.12.2017.

9

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Саванов, Невенка Башић Палковић

Буњевачка читанка – буњевачки говор са елементима националне културе за 3. и 4. разред основне школе, за четврти разред основне школе; на буњевачком говору и писму

128-61-220/2017-01, од 19.12.2017.

10

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирјана Саванов, Невенка Башић Палковић

Буњевачка читанкабуњевачки говор са елементима националне културе за 3. и 4. разред основне школе, за четврти разред основне школе; на буњевачком говору и писму

128-61-220/2017-01, од 19.12.2017.

11

Буњевачки

Буњевачки ј. са елем. националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Сузана Кујунџић Остојић,
Ружа Јосић, Јадранка Тиквицки

Клупче – буњевачка граматика од 1. до 4. разреда основне школе, за четврти разред основне школе; на буњевачком језику и писму

128-61-222/2013-01, од 29.1.2014.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА ВЛАШКИ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Влашки

Влашки говор

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Милена Голубовић

Вуорба шй култура Влаха, влашки говор са елементима националне културе, за први разред основне школе, на влашком говору и писму

650-02-22/2014-06, од 10.6.2014.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Македонски

Македонски језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Радески,
Блага Панева,
Јадранка Клисарова

Македонски јазик со елементи на национална култура, македонски језик са елементима националне културе, за 1. разред основне школе

650-02-19/2014-06
од 10.6.2014.

2

Македонски

Македонски језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Радески,
Блага Панева,
Јадранка Клисарева

Македонски језик са елементима националне културе за 3. разред основне школе, на македонском језику

128-61-33/2017-01 од 5.9.2017.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Мађарски

 

ПШ

„DRAGON GAMES”

др Емил Каменов

Предшколска свеска (Óvodásokfüzete), на мађарском језику и писму

650-02-167/2012-06, од 10.7.2012.

2

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленке Ердељ, Ержебет Бедросиан

Magyar nyelv (Мађарски језик), на мађарском језику и писму

106-61-00232/2007-01, од 7.8.2007.

3

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Ђокић, Драгана Богавац

Matematika (Математика), на мађарском језику и писму

650-02-00367/2010-06, од 16.9.2010.

4

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Ђокић, Драгана Богавац

Matematika – munkafüzet (Математика – радна свеска за припремни програм), на мађарском језику и писму

650-02-00369/2010-06, од 16.9.2010.

5

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић, Љиљана Новковић

Környezetünk (Свет око нас), на мађарском језику и писму

650-02-00366/2010-06, од 16.9.2010.

6

Мађарски

 

ПШ

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић, Љиљана Новковић

Környezetünk – munkafüzet (Свет око нас – радна свеска за припремни програм), на мађарском језику и писму

650-02-00368/2010-06, од 16.9.2010.

7

Мађарски

 

ПШ

Клет д.о.о.

Мира Крамарич, Милка Керн, Мајда Пипан

Maша и Раша – развој говора, на мађарском језику и писму

650-02-239/2013-06, од 2.8.2013.

8

Мађарски

 

ПШ

Клет д.о.о.

Мартина Рајшп, Јасна Жиц

Маша и Раша – први кораци у математици, на мађарском језику и писму

650-02-240/2013-06, од 2.8.2013.

9

Мађарски

 

ПШ

Клет д.о.о.

Наташа Шефер, Вилма Кумшa

Маша и Раша – упознавање околине, на мађарском језику и писму

650-02-533/2013-06, од 18.2.2014.

10

Мађарски

 

ПШ

Креативни центар

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Весели вртић – припремни предшколски програм, на мађарском језику и писму, од 5 до 7 година

650-02-309/2014-06, од 22.10.2014.

11

Мађарски

 

ПШ

Креативни центар

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Полазим у вртић , на мађарском
језику и писму, за васпитно-
образовни рад у предшколским
групама деце узраста од 3. до 4. година

650-02-231/2015-06, од
25.8.2015.

12

Мађарски

 

ПШ

Креативни центар

Симеон Маринковић, Славица Марковић

Ја у вртићу, на мађарском језику
и писму, за васпитно-образовни
рад у предшколсЈким групама деце
узраста од 4. до 5. година

650-02-230/2015-06, од
25.8.2015.

13

Мађарски

 

ПШ

Публиком практикум

Анђелка Јанковић

Математика кроз игру до знања, радна свеска за предшколски узраст, на мађарском језику и писму

650-02-341/2013-06,

14

Мађарски

 

ПШ

Публиком практикум

Анђелка Јанковић

Цртам-пишем кроз игру до знања, радна свеска за предшколски узраст, на мађарском језику и писму

од 1.10.2013.

15

Мађарски

Мађарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленка Ердељ

Део уџбеничког комплета Мађарски језик (Буквар, Учимо читати – радна свеска, Учимо писати – радна свеска, Читанка), за први разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-607/2019-01, од 16.7.2019.

16

Мађарски

Мађарски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленка Ердељ, Марта Тертели Телек

Мађарски језик (уџбеник – уџбеник – Читанка и „Словарица”), за први разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-673/2019-01, од 22.8.2019.

17

Мађарски

Математика

1

‚НОВИ ЛОГОС’’

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

Математика 1 (уџбеник из четири дела), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-8/2019-07, од 5.3.2019.

18

Мађарски

Математика

1

Креативни центар д.о.о.

Јасмина Милинковић, Ненад Матић

Математика 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-8/2019-07, од 5.3.2019.

19

Мађарски

Математика

1

„НОВИ ЛОГОС’’

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

Математика 1 (уџбеник из четири дела), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-2/2019-01, од 19.2.2019.

20

Мађарски

Математика

1

Креативни центар д.о.о.

Јасмина Милинковић, Ненад Матић

Математика 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-8/2019-01, од 5.3.2019.

21

Мађарски

Изборни програми и активности

1

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рафаи Јудит

Народна традиција, за први разред основне школе; на мађарском језику и писму

28-61-281/2017-01, од 19.2.2018.

22

Мађарски

Свет око нас

1

НОВИ ЛОГОС

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

Свет око нас 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-3/2019-07, од 19.2.2019.

23

Мађарски

Свет око нас

1

Креативни центар д.о.о.

Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало

Kornyezetismeret, tankonyv az altalanos iskolak elso osztalya szamara; Kornyezetismeret, munkalapok az altalanos iskolak elso osztalya szamara, за први разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-439/2018-01, од 10.8.2018

24

Мађарски

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Толнај

Музичка култура, за први разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-610/2019-01, од 10.7.2019.

25

Мађарски

Ликовна култура

2

БИГЗ Школство д.о.о.

Кристинка Селаковић, Бојана Проле

Превод уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-759/2019-01, од 5.9.2019.

26

Мађарски

Свет око нас

2

БИГЗ Школство д.о.о.

Сања Благданић, Славица Јовић, Зорица Ковачевић

Превод уџбеничког комплета Свет око нас 2 (уџбеник и Радна свеска), за други разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-753/2019-01, од 4.9.2019.

27

Мађарски

Свет око нас

2

Креативни центар д.о.о.

др Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало

Свет око нас 2 (уџбеник и радна свеска), за други разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-632/2019-1, од 23.7.2019.

28

Мађарски

Мађарски језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленка Ердељ; Ленка Ердељ и Марта Тертели Терек; Ленка Ердељ и Ева Вуков Рафаи

Уџбенички комплет (Мађарски језик за други разред основне школе,Читанка 2 – уџбеник за други разред основне школе, Радна свеска уз читанку, Говоримо и пишемо, друго наставно средство) за други разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-374/2020-01 од 13.5.2020.

29

Мађарски

Математика

2

БИГЗ Школство д.о.о.

Сања Маричић, Драгица Ћуровић

Превод уџбеничког комплета Математика 2 (уџбеник и Радна свеска уз уџбеник), за други разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-767/2019-01, од 10.9.2019.

30

Мађарски

Математика

2

Креативни центар д.о.о.

Јасмина Милинковић

Превод уџбеничког комплета Математика 2 (уџбеник и Радна свеска), за други разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-823/2019-01, од 24.1.2020.

31

Мађарски

Мађарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленке Ердељ

Читанка, за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

106-61-00072/2006-01, од 26.6.2006.

32

Мађарски

Мађарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленке Ердељ

Радна свеска уз читанку, за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

106-61-00177/2005-01, од 122.8.2005.

33

Мађарски

Мађарски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Ласло Молнар-Чикош, Ленке Ердељ

Радна граматика, за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

106-61-00147/2005-01, од 12.8.2006.

34

Мађарски

Мађарски ј. са елем. националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Ержебет Роквић

Неговање језика, за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

106-61-00098/2010-01, од 6.8.2010.

35

Мађарски

Математика

3

„Нови Логос”

Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

Превод уџбеничког комплета, Математика 3 ( Уџбеник и Наставни листови) за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-405/2020-01 од 18.5.2020.

36

Мађарски

Математика

3

Креативни центар

Јасмина Милинковић, Милана Дабић Боричић

Математика 3, уџбеник и радна свеска, за трећи разред; на мађарском језику и писму

128-61-401/2020-01 од 18.05.2020.

37

Мађарски

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Толнај

Daloljunk együtt! 3, за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

106-61-00071/20006-01, од 8.12.2006.

38

Мађарски

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић, Бранислав Николић, Татјана Лалић

Tanulok és alkotok Учим и стварам – ликовна култура, за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

650-02-00035/2005-06, од 9.5.2005.

39

Мађарски

Информатика и рачунарство

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Информатика и рачунарство, за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

650-02-00033/2005-06, од 9.5.2005.

40

Мађарски

Верска настава

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Иштван Добај

A játéktól a számítógépig, за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

106-61-00160/2008-01, од 25.3.2009.

41

Мађарски

Природа и друштво

3

„Креативни центар”

Симеон Маринковић, Славица Марковић и Зорица Нобл

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 ( Уџбеник и Радна свеска), за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-402/2020-01 од 18.5.2020.

42

Мађарски

Природа и друштво

3

„Нови Логос”

Андријана Шикл Ерски, Марина Мунтилак

Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 ( Уџбеник и Радна свеска), за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-404/2020-01 од 18.5.2020.

43

Мађарски

Мађарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленке Ердељ

Читанка, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00070/2006-06, од 26.6.2006.

44

Мађарски

Мађарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленке Ердељ, Магдолна Балиж

Радна свеска, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00144/2006-06, од 18.7.2006.

45

Мађарски

Мађарски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Ласло Молнар- Чикош, Ленке Ердељ

Радна граматика, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00143/2006-01, од 18.7.2006.

46

Мађарски

Мађарски ј. са елем. националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Ержебет Роквић, Аранка Хорват

Мађарски језик са елементима националне културе, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-65/2017-01 од 12.7.2017.

47

Мађарски

Мађарски ј. са елем. националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Ержебет Роквић,
Аранка Хорват

Неговање матерњег језика са елементима националне културе, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-65/2017-01, од 12.7.2017.

48

Мађарски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милосав Марјановић, др Бранислав Поповић, мр Маријана Зељић, мр Александра Мандић

Matematika (уџбеник и радни листови), за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

6-00-00088/2006-06, од 11.5.2006.

49

Мађарски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Matematika 4 – tankönyv (уџбеник и вежбанка), за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00070/2009-06/1, од 28.7.2009.

50

Мађарски

Математика

4

Креативни центар д.о.о.

Александра Стефановић, др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Matematika 4, радна свеска за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00161/2008-06, од 25.6.2008.

51

Мађарски

Математика

4

Креативни центар д.о.о.

др Мирко Дејић, др Јасмина Милинковић, мр Оливера Ђокић

Matematika 4, уџбеник за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00159/2008-06, од 25.6.2008.

52

Мађарски

Природа и друштво

4

Креативни центар д.о.о.

Ивана Васиљевић, Александра Блажић, Весна Радовановић-Пеневски; Арпад Пача

Természet-éstársadalomismeret 4 (Природа и друштво 4 – уџбеник са националним додатком), за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00012/2010-01, од 10.8.2010.

53

Мађарски

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Толнаи

Музичка култура, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00150/2006-01, од 18.12.2006.

54

Мађарски

Ликовна култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Мађарски ј. са елем. националне културе

Ликовна култура, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

6-00-00090/2006-06, од 15.5.2006.

55

Мађарски

Информатика и рачунарство

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Информатика и рачунарство, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

6-00-00089/2006-06, од11.5.2006.

56

Мађарски

Верска настава

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Иштван Добај

AZ EGYHÁZ ÚTJA – Katolikus hittankönyv az általános iskolák 4. osztálya számára, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00161/2006-01, од 18.12.2006.

57

Мађарски

Мађарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијана Ишпановић Чапо, Ержебет Кутин

Уџбенички комплет Мађарски језик (Читанка, Уџбеник запети разред основне школе и Радна свеска уз читанку), за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-717/2019-01, од 23.8.2019.

58

Мађарски

Мађарски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Рајшли, Изабела Такач

Мађарски језик – Радна граматика), за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-678/2019-01, од 6.8.2019.

59

Мађарски

Математика

5

Герундијум

др Синиша Н. Јешић, Александра Росић, Јасна Благојевић

Уџбенички комплет Математика 5 (уџбеник и Збирка задатака), за пети разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-507/2018-01, од 19.9.2018.

60

Мађарски

Математика

5

Клет д.о.о.

Н. Икодиновић, С. Димитријевић; Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вуловић

Превод уџбеничког комплета Математика 5 (уџбеник, Решење задатаака уз уџбеник, Збирка задатака и Решења задатака уз збирку задатака) за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-659/2019-01, од 22.8.2019.

61

Мађарски

Информатика и рачунарство

5

Клет д.о.о.

Светлана Мандић

Информатика 5, за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-519/2019-01, од 18.4.2019.

62

Мађарски

Биологија

5

Клет д.о.о.

Горан Милићев, Ена Хорват

Биологија 5, за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-1/2019-01, од 19.2.2019.

63

Мађарски

Биологија

5

Герундијум

др Т. Прибићевић, др Т. Миљановић, С. Нинковић, В. Миливојевић

Биологија , за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-6/2019-01, од 19.2.2019.

64

Мађарски

Ликовна култура

5

Клет д.о.о.

Сања Филиповић

Ликовна култура 5, за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-470/2019-01, од 8.4.2019.

65

Мађарски

Географија

5

Нови Логос д.о.о.

Марко Јоксимовић

Географија, за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-514/2019-01
од 25.4.2019.

66

Мађарски

Техника и технологија

5

Нови Логос д.о.о.

Жељко Васић, Дијана Каруовић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 5 (уџбеник и Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање), за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-629/2019-01, од 22.8.2019.

67

Мађарски

Историја

5

Клет д.о.о.

Емина Живковић, Љиљана Недовић

Превод уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-660/2019-01, од 2.8.2019.

68

Мађарски

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Кристина Чикош, Адам Радетић

Музичка култура, за пети разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-808/2019-01, од 23.12.2019.

69

Мађарски

Мађарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Илона Рајшли, Икдика Каваи Божо

Мађарски језик – радна граматика,уџбеник за шести разред основне школе на мађарском језику

128-61-824/2019-01 од 19.2.2020.

70

Мађарски

Мађарски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Ј. Ишпановић- Чапо, Е. Куктин; др И. Рајшли и И. Каваи Божо; др Ј. Ишпановић-Чапо и Е. Куктин

Уџбенички комплет- Мађарски језик за шести разред основне школе – Читанка, Радна граматика и Радна свеска уз читанку, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-395/2020-01 од 18.5.2020.

71

Мађарски

Математика

6

БИГЗ Школство д.о.о.

Др Радивоје Стојковић и др Јасминка Радовановић

Уџбенички комплет Математика 6 (уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-751/2019-01, од 11.9.2019.

72

Мађарски

Математика

6

Герундијум д.о.о.

Синиша Јешић, Јасна Благојевић и Александра Росић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (Уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-679/2019-01, од 22.8.2019.

73

Мађарски

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Чикош Кристина и Радетић Адам

Музичка култура, уџбеник за шести разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-361/2016-01 од 30.3.2020.

74

Мађарски

Информатика и рачунарство

6

Клетт д.о.о

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 6, за шести разред основне школе ; на мађарском језику и писму

128-61-740/2019-01 од 26.8.2019.

75

Мађарски

Биологија

6

Герундијум д.о.о.

Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Тијана Прибићевић, Томка Миљановић

Превод уџбеника Биологија 6, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-727/2019-01, од 23.8.2019.

76

Мађарски

Ликовна култура

6

Герундијум д.о.о.

Бранка Мандић

Са осмехом, ликовна култура, за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

128-61-757/2019-01, од 10.9.2019.

77

Мађарски

Верска настава

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Иштван Добаи

Jézus útja (уџбеник католичког веронаука), за шести разред основне школе на мађарском језику и писму

106-61-00159/2008-01, од
25.2.2009.

78

Мађарски

Историја

6

Клет д.о.о.

Ивана Коматина, Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Радомир Ј. Поповић

Превод уџбеника ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима, за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-787/2019-01, од од 30.10.2019.

79

Мађарски

Географија

6

Нови Логос д.о.о.

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

Географија, за шести разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-661/2019-01 од 22.08.2019.

80

Мађарски

Техника и технологија

6

НОВИ ЛОГОС д.о.о.

Дијана Каруовић, Иван Ђисалов, Жељко Васић и Марија Бокан; Дијана Каруовић и Жељко Васић

Превод уџбеничког комплета Техника и технологија 6 (уџбеник и Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање), за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-772/2019-01, од 23.8.2019.

81

Мађарски

Физика

6

Клет д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 6 (уџбеник и Збирка задатака са лаборатотијским вежбама), за шести разред основне школе; на мађарском језику и писму и писму

128-61-741/2019-01, од 26.8.2019.

82

Мађарски

Мађарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Ерика Бенце

Olvasókönyv (Читанка), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00110/2009-01, од 14.7.2009.

83

Мађарски

Мађарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Ерика Бенце

Olvasási munkafüzet (Радни листови уз читанку), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-316/2012-01, од 18.3.2013.

84

Мађарски

Мађарски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

мр Илона Пашћик

Magyar nyelv – gyakorló nyelvtan (Мађарски језик – радна граматика), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00109/2009-01, од 14.7.2009.

85

Мађарски

Мађарски ј. са елем. националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Јоланка Ковач

Мађарски језик са елементима националне културе, за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-532/2018-01, од 17.12.2018.

86

Мађарски

Математика

7

„Герундијум” д.о.о

Синиша Јешић и Јасна Благојевић; Синиша Јешић, Тања Њаради и Јасна Благојевић

Превод уџбеничког комплета, (Математика 7, уџбеник Математика и Збирка задатака уз уџбеник Математика ) за седми разред основне школе;на мађарском језику и писму

128-61-406/2020-01 од 18.5.2020.

87

Мађарски

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Kémia (Хемија), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00202/2009-06, од 3.7.2009.

88

Мађарски

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Kémiai feladatok és laboratóriumi gyakorlatok (Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00185/2009-06, од 6.7.2009.

89

Мађарски

Хемија

7

Герундијум

Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Хемија, уџбеник за 7. разред основне школе на мађарском језику и писму

650-02-253/2013-06, од 1.8.2013.

90

Мађарски

Хемија

7

Герундијум

Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемију, за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-253/1/2013-06, од 1.8.2013.

91

Мађарски

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Ивана Вуковић, Аника Влајић

Хемија 7, за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-181/2014-06, од 24.6.2014.

92

Мађарски

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Ивана Вуковић, Аника Влајић

Хемија 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама, за 7. разред основне школе на мађарском језику и писму

650-02-179/2014-06, од 24.6.2014.

93

Мађарски

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Душан Т. Батаковић

Történelem (Историја), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00278/2009-06, од 11.09.2009.

94

Мађарски

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Калман Чехак, др Тибор Пал

Додатак Историја мађарског народа и мађарске од Мохача до Аустро-угарске нагодбе (1526-1867), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00209/2010-01, од 19.12.2011.

95

Мађарски

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милутин Тадић

Földrajz (Географија ), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00189/2009-06, од 6.7.2009.

96

Мађарски

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милутин Тадић

Munkafüzet földrajzból (Радна свеска из географије), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00180/2009-06, од 6.7.2009.

97

Мађарски

Биологија

7

„Герундијум” д.о.о

Весна Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић и Тијана Прибићевић

Превод уџбеника Биологија 7, за седми разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-407/2020-01 од 18.5.2020.

98

Мађарски

Физика

7

Клетт д.о.о

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 7 (Уџбеник и Збирка задатака са лабораторијским вежбама), за седми разред основне школе; на мађарском језику и писму

128-61-403/2020-01 од 18.5.2020.

99

Мађарски

Техничко и информ. образовање

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Иван Тасић, др Драгана Глушац

Műszaki oktatás és informatika (Техничко образовање и информатика), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00207/2009-06, од 7.7.2009.

100

Мађарски

Техничко и информ. образовање

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Иван Тасић, др Драгана Глушац

Műszaki oktatás és informatika – munkafüzet (Техничко образовање и информатика – радна свеска), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00204/2009-06, од 6.7.2009.

101

Мађарски

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Чаба Пашко

Zeneművészet (Музичка култура), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00173/2010-01, од 11.02.2011.

102

Мађарски

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Рајка Бошковић

Képzőm űvészet (Ликовна култура), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00191/2009-06, од 7.7.2009.

103

Мађарски

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Олга Нинков- Ковачев

Ликовна култура- додатак, за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00116/2006-01, од 28.8.2006.

104

Мађарски

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

Informatika és számítástechnika (Информатика и рачунарство), за седми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00187/2009-06, од 6.7.2009.

105

Мађарски

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство - вежбанка за седми разред основне школе на мађарском језику и писму

650-02-00209/2011-06, од 31.8.2011.

106

Мађарски

Мађарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Ева Толди

Olvasókönyv (Читанка), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00100/2010-01, од 6.8.2010.

107

Мађарски

Мађарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Ева Толди

Olvasási munkafüzet (Радна свеска уз читанку), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-317/2012-01, од 18.3.2013.

108

Мађарски

Мађарски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Ласло Молнар Чикош, др Марија Пастор Кичи, Регина Сивери Мора, Ержебет Роквић

Maђарски језик – радна граматика, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-252/2014-01, од 12.1.2015.

109

Мађарски

Мађарски језик са елементима националне културе

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јоланка Ковач

Мађарски језик са елементима националне културе, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-689/2019-01, од 20.9.2019.

110

Мађарски

Математика

8

Герундијум

Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Наташа А. Бабачев

Математика, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00286/2011-06, од 31.8.2011.

111

Мађарски

Математика

8

Герундијум

Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Наташа А. Бабачев

Збирка задатака из математике, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00286/2011-06, од 31.8.2011.

112

Мађарски

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00208/2011-06, од 16.8.2011.

113

Мађарски

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Feladatgyűjtemény matematikából, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-133/2010-06, од 21.07.2010.

114

Мађарски

Математика

8

Клет д.о.о.

др Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, др Бранислав Поповић, мр Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Математика 8, збирка задатака, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-61/1/2012-06, од 24.10.2012.

115

Мађарски

Историја

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

Történelem (Историја), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00342/2010-06, од 22.07.2010.

116

Мађарски

Историја

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Тибор Пал

Melléklet a magyar nemzet történetéből (Додатак из националне историје), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

106-61-00118/2006-01, од 19.7.2006.

117

Мађарски

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Стаменковић, мр Драгица Гатарић

Földrajz (Географија), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00198/2010-06, од 21.07.2010.

118

Мађарски

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Стаменковић, мр Драгица Р. Гатарић,

Földrajz – Munkafüzet vaktérképekkel (Географија – Радна свеска са немим картама), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00197/2010-06, од 22.07.2010.

119

Мађарски

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Biológia (Биологија), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-223/2010-06, од 21.7.2010.

120

Мађарски

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Biológia munkafüzet (Радна свеска за биологију), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-238/2010-06, од 21.07.2010.

121

Мађарски

Биологија

8

Клет д.о.о.

Весна Миљуш, Зорица Радишић

Биологија 8 – основе екологије и заштите животне средине, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-228/2012-06, од 27.8.2012.

122

Мађарски

Биологија

8

Герундијум д.о.о.

Верица Матановић, Милица Станковић, Славица Нинковић

Биологија 8 и Радна свеска из Биологије 8, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-15/2016-06, од 10.3.2016.

123

Мађарски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Fizika (Физика), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-179/2010-06, од 21.07.2010.

124

Мађарски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Шетрајчић,

Feladatgyűjtemény fizikából laboratóriumi, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00166/2010-06

125

Мађарски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

Gyakorlatokkal (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

од 21.07.2010.

126

Мађарски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Бранислав Цветковић, др Јован Шетрајчић, др Милан Распоповић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00297/2011-06, од 15.9.2011.

127

Мађарски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дарко Капор, др Јован Шетрајчић

Физика, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00300/2011-06, од 21.9.2011.

128

Мађарски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, Снежана Каламковић

ХЕМИЈА, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-318/2013-06, од 10.9.2013.

129

Мађарски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, Снежана Каламковић

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ СА ЗАДАЦИМА ИЗ ХЕМИЈЕ, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-318/1/2013-06, од 10.9.2013.

130

Мађарски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, др Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Kémia (Хемија), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-196/2010-06, од 21.7.2010.

131

Мађарски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија,
Дејан Даниловић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00205/2011-06, од 16.8.2011.

132

Мађарски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија,
Дејан Даниловић

Хемија, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00207/2011-06, од 16.8.2011.

133

Мађарски

Хемија

8

Герундијум

Ј. Адамов,Р. Ђурђевић, С. Каламковић

Хемија, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-158/2012-06, од 25.1.2013.

134

Мађарски

Хемија

8

Герундијум

Ј. Адамов,Р. Ђурђевић, С. Каламковић

Хемија- лабораторијске вежбе, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-158/2012-06, од 25.1.2013.

135

Мађарски

Хемија

8

Клет д.о.о.

Даринка Раденковић, Милош Раденковић

Хемија 8, уџбеник и збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-73/2016-01, од 6.12.2016.

136

Мађарски

Техничко и информатичко образовање

8

Клет д.о.о.

Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић; Ненад Стаменовић, Ђура Пађан

Техничко и информатичко образовање 8, уџбеник, радна свеска и комплет материјала за практичне вежбе, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-01-168/2016-01, од 12.9.2016.

137

Мађарски

Техничко и информатичко образовање

8

„М&Г ДАКТА”

Милан Санадер, Гордана Санадер, Миомир Филиповић

Радна свеска за Техничко и информатичко образовање и Материјал за конструктивно обликовање са Програмима за управљање моделима за Техничко и информатичко образовање, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-497/2013-06, од 4.11.2013.

138

Мађарски

Техничко и информатичко образовање

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

Műszaki oktatás és informatika (Техничко и информатичко образовање), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00164/2010-06, од 21.07.2010.

139

Мађарски

Техничко и информатичко образовање

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

Műszaki oktatás és informatika – munkafüzet (Техничко и информатичко образовање – радна свеска), за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00163/2010-06, од 21.07.2010.

140

Мађарски

Ликовна култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Здравко Милинковић, Катарина Ђорђевић

Ликовна култура, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00492/2011-06, од 27.2.2012.

141

Мађарски

Ликовна култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Лили Ереш-Буњик

Ликовна култура – додатак, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-319/2012-01, од 16,4,2013.

142

Мађарски

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Габриела Булатовић,
Илона Толнаи

Музичка култура 8, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

128-61-258/2016-01, од 21.12.2016.

143

Мађарски

Информатика и рачунарство

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић,
Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство 8, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму

650-02-00613/2010-06, од 26.10.2010.

144

Мађарски

Мађарски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Иштван Бошњак, Беата Тхомка

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за први разред средње школе, на мађарском језику и писму

61-291/1987, од 28.5.1987.

145

Мађарски

Мађарски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђерђ Пап, Пато Имре, Вајда Јожеф

Мађарски језик 1 – 4, на мађарском језику и писму

61-468/1988, од 22.12.1988.

146

Мађарски

Мађарски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Имре Бори, Ласло Геролд

Историја књижевности, за гимназије и стручне школе, на мађарском језику и писму

650-02-599/1999-03, од 30.6.1999.

147

Мађарски

Историја

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Татјана Катић, Снежана Ферјанчић

Историја за гимназије, (сви смерови), на мађарском језику и писму

650-00-29/2003-03, од 4.7.2003.

148

Мађарски

Географија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

Географија, за гимназије, на мађарском језику и писму

650-02-33/2003-03, од 27.6.2003.

149

Мађарски

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

Биологија, за гимназије и пољопривредну школу, на мађарском језику и писму

650-02-45/2003-03, од 28.8.2003.

150

Мађарски

Математика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Вене Богославов

Збирка решених задатака из математике, на мађарском језику и писму

650-02-278/2008-06, од 21.7.2008.

151

Мађарски

Иинформатика и рачунарство

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, за гимназије и стручне школе, на мађарском језику и писму

650-02-30/99-03 од 20.8.1999.

152

Мађарски

Хемија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу

650-506/88 од 2.6.1988.

153

Мађарски

Музичка култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Соња Маринковић

Музичка култура, за гимназије

632-03-9/93-03, од 16.7.1993.

154

Мађарски

Ликовна култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Видосава Галовић, Бранка Гостовић

Ликовна култура, за гимназије и стручне школе, на мађарском језику и писму

601-04-51/74, од 20.12.1990.

155

Мађарски

Механика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Плавшић,
Милош Миљковић,
Слободан Николић

Механика 1, на мађарском језику и писму

601-04-51/76 од 11.4.1991.

156

Мађарски

Анатомија и физиологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Александар Стајковац, Иван Анђелковић,
Александар Илић

Анатомија и физиологија, за први разред медицинске и зуботехничке школе, на мађарском језику и писму

650-02-62/96-03 од 24.6.1996.

157

Мађарски

Здравствена нега

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Александар Баљозовић, Светислав Костић, Никола Баљозовић

Здравствена нега 1,
за први разред медицинске школе на мађарском језику и писму

650-523/89 од 26.6.1989.

158

Мађарски

Мађарски језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Ласло Геролд, Имре Бори

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за други разред средњих школа, на мађарском језику и писму

61-157/88 од 21. 04.1988.

159

Мађарски

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Смиља Марјановић-Душанић, Марко Шуица

Историја, за други разред општег и друштвено-језичког смера, на мађарском језику и писму

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

160

Мађарски

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица

Историја, за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, на мађарском језику и писму

650-02-675/2011-06 од 8.12.2011.

161

Мађарски

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Тибор Пал

Историја – додатак Историја мађарског народа и Мађарске у средњем веку, за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, на мађарском језику

106-61-99/2010-01 од 13.08.2010. године АП Војводина

162

Мађарски

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров,
Милош Калезић,
Радомир Коњевић

Биологија, за општу гимназију, на мађарском језику и писму

650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.

163

Мађарски

Математика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Бранимир Шешеља и др.

Математика, за општу гимназију и гимназију друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно, на мађарском језику и писму

601-04-51/129 од 11.4.1991.

164

Мађарски

Физика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић,
Светозар Божин,
Емило Даниловић

Физика, за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера, на мађарском језику и писму

601-04-123/91 од 20.6.1991.

165

Мађарски

Информатика и рачунарство

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем, Драган Маринчић

Информатика и рачунарство, за гимназије, на мађарском језику и писму

650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

166

Мађарски

Фармакологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Миленко Милошевић, Владислав Варагић

Фармакологија, на мађарском језику и писму

650-18/21-88 од 24.2.1988.

167

Мађарски

Историја

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Имре Бори

Историја књижевности, за 3. и четврти разред средњих школа, на мађарском језику и писму

650-0232/97-03 од 20. јуна 1997.

168

Мађарски

Логика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Михаило Марковић

Логика, за гимназије и правно-биротехничку школу, на мађарском језику и писму

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

169

Мађарски

Историја

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Николић,
Никола Жутић,
Момчило Павловић,
Зорица Шпадијер, др Тибор Пал

Историја + додатак, за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, на мађарском језику и писму

650-02-16/2002-03 од 23.5.2002.
Одобрење додатка: 106-61-243/2004-1 од 23.2.2005.

170

Мађарски

Устав

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Светислава Булајић
Стеван Лилић

Устав и права грађана, за III и IV разред стручних школа и IV разред гимназије, на мађарском језику и писму

650-02-1052/2006-06 од 10.9.2006.

171

Мађарски

Мађарски језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Сели Иштван

Читанка са књижевно- теоријским појмовима, за четврти разред средње школе, на мађарском језику и писму

61- 241/89. од 27. 6. 1989. АП Војводина

172

Мађарски

Филозофија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миле Савић, Владимир Н. Цветковић, Ненад Цекић

Филозофија, за гимназије и стручне школе, на мађарском језику и писму

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

173

Мађарски

Математика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Обрадовић
Душан Георгијевић

Математика са збирком задатака, на мађарском језику и писму

650-45/90 од 15.2.1990.

174

Мађарски

Информатика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миодраг Стојановић

Рачунарство и информатика, за IV разред гимназије, на мађарском језику и писму

650-02-8/97-03 од 24.4.1997.

175

Мађарски

Физика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић и др.

Физика за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера, на мађарском језику и писму

650-02-41/93-03 од 16.7.1993.

176

Мађарски

Хемија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић

Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера

650-02-34/1993-03, од 16.7.1993.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

1

Ромски

Ромски ј. са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Љуан Коко

Сликовница за први разред основне школе – ромски језик са елементима националне културе Рома, за први разред основне школе, на ромском језику и писму

128-61-237/2017-01,
од 12.1.2018.

2

Ромски

Ромски ј. са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Љуан Коко

Ромски језик са елементима националне културе ‒ Буквар за други разред основне школе; на ромском језику и писму

128-61-238/2017-01, од 12.1.2018.

3

Ромски

Ромски ј. са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Љуан Коко

Ромски језик са елементима националне културе, читанка за трећи разред, за трећи разред основне школе; на ромском језику и писму

128-61-301/2017-01, од 27.4.2018.

4

Ромски

Ромски ј. са елементима националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајко Ђурић, Љуан Коко

Ромски језик са елементима националне културе, за четврти разред основне школе, на ромском језику и писму

128-61-302/2017-01
од 27.4.2018.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Румунски

Румунски језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Брандуша Жујка; Мариора Болдовина, Отилија Живковић

Уџбенички комплет Румунски језик 1 (Буквар и Радна свеска), на румунском језику и писму

128-61-811/2019-01, од 22.01.2020.

2

Румунски

Верска настава

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Лонгин Мунћан, Емануел Тапалага

Мали православни катихисиз, за први разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-235/2016-01 од 21.12.2016.

3

Румунски

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Јон Леле

Музичка култура, за први разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-605/2019-01, од 21.8.2019.

4

Румунски

Математика

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Превод уџбеничког комплета Математика 1 (уџбеник и Вежбанка), за први разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-613/2019-01, од 17.7.2019.

5

Румунски

Ликовна култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Рајко Бошковић, Петар Вујошевић

Ликовна култура, за први разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-615/2019-01, од 24.7.2019.

6

Румунски

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, Љиљана Новковић, Биљана Требјешанин

Свет око нас ( уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-612/2019-01, од 24.7.2019.

7

Румунски

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

De la jucărie la calculator (Уџбеник за обликеобразовно- васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности), за први разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00060/2005-06, од 30.5.2005.

8

Румунски

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Caiet de lucru – De la jucărie la calculator I-II (Уџбеник за обликеобразовно- васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности – Вежбанка за први и други разред), за први разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00060/2005-06, од 30.5.2005.

9

Румунски

Румунски језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариоара Болдовина, Анишоара Царан

Carte de citire (Читанка), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00169/2005-01, од 17.8.2005.

10

Румунски

Румунски језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариоара Болдовина, Отилиа Симеон

Caiet de lucru la limba română (Наставни листови за румунски језик), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00185/2005-01, од 9.9.2005.

11

Румунски

Верска настава

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Лонгин Мунћан, Емануел Тапалага

Религија 2, за други разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-233/2016-01, од 21.12.2016.

12

Румунски

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Matematica (Математика), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

650-02-00159/2009-06/1, од 28.7.2009.

13

Румунски

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Caiet de exerciţii la мatematică (Вежбанка за математику), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

650-02-00159/2009-06/1, од 28.7.2009.

14

Румунски

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 2, Уџбеник задруги разред основне школе основне школе на румунском језику и писму

650-02-00033/2011-06, од 16.8.2011.

15

Румунски

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 2, вежбанка за други разред основне школе основне школе на румунском језику

650-02-00031/2011-06, од 16.8.2011.

16

Румунски

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић, Љиљана Новковић

Lumea din jurul nostrum (Свет око нас – уџбеник), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

650-0200649/2011-06, од 12.1.2012.

17

Румунски

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин, Љиљана Новковић

Истраживанка, радна свеска уз уџбеник Свет око нас, за други разред основне школе основне школе на румунском језику и писму

650-02-00685/2011-06, од 12.1.2012.

18

Румунски

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић, Љиљана Новковић

Lumea din jurul nostrum (Свет око нас – уџбеник), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-281/2004-06/09, од 16.6.2004.

19

Румунски

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Биљана Требјешанин, Биљана Гачановић, Љиљана Новковић

Caiet de lucru la Lumea din jurul nostru (Истраживанка – радна свеска уз уџбеник Свет око нас), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-281/2004-06/10, од 16.6.2004.

20

Румунски

Музичка култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јон Лелеа

Cultura muzicală (Музичка култура), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00117/2006-01, од 26.9.2006.

21

Румунски

Ликовна култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић, мр Бранислав Николић, Драгица Миловановић

Размишљам и стварам, ликовна култура за други разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00216/2011-06, од 15.8.2011.

22

Румунски

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

De la jucărie la calculator (уџбеник), за други разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00060/2005-06, од 30.5.2005.

23

Румунски

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Caiet de lucru – De la jucărie la calculator I-II ( Вежбанка за први и други разред), за други разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00060/2005-06, од 30.5.2005.

24

Румунски

Румунски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариоара Болдовина

Carte de citire (Читанка), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00077/2006-01, од 26.6.2006.

25

Румунски

Румунски језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариоара Болдовина

Limba română – сaiet de lucru (Радна свеска из румунског језика), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00139/2006-01, од 18.7.2006.

26

Румунски

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Matematica (Математика), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00130/2009-06/1. од 28.7.2009.

27

Румунски

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Caiet de exerciţii la matematică (Вежбанка за математику), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00130/2011-06, од 16.8.2011.

28

Румунски

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Natura şi societatea (Природа и друштво – уџбеник), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00115/2009-06, од 24.7.2009.

29

Румунски

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Caiet de lucru la natură şi societate (Завичајница – радна свеска уз уџбеник Природа и друштво), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00115/2009-06, од 24.7.2009.

30

Румунски

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јон Лелеа

Cultura muzicală (Музичка култура), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00080/2008-01, од 7.7.2008.

31

Румунски

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић, Бранислав Николић, Татјана Лалић

Învăţ şicreez – Cultura plastic (Учим и стварам – Ликовна култура), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00035/2005-06, од 9.5.2005.

32

Румунски

Изборни програми и активности

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

De la jucărie la calculator (Уџбеник за обликеобразовно- васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности), за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00033/2005-06, од 9.5.2005.

33

Румунски

Румунски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Брандуша Жујка

Carte de citire (Читанка), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00106/2007-01, од 5.6.2007.

34

Румунски

Румунски језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Брандуша Жујка

Limba română – Caiet de lucru (Наставни листови за румунски језик), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00107/2007-01, од 5.6.2007.

35

Румунски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милосав Марјановић, др Бранислав Поповић, мр Маријана Зељић, мр Александра Мандић

Matematica (Математика), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00088/2006-06, од 11.5.2006.

36

Румунски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милосав Марјановић, др Бранислав Поповић, мр Маријана Зељић, мр Александра Мандић

Caiet de lucru la matematică (Радни листови из математике), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00088/2006-06, од 11.5.2006.

37

Румунски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Matematica (Математика), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

650-02-00215/2011-06, од 16.8.2011.

38

Румунски

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 4, за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

650-02-00028/2011-06, од 16.8.2011.

39

Румунски

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин, др Мирча Маран

Natura şisocietatea (Природа и друштво), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00087/2006-06, од 23.5.2006; 106-61-00164/2006-01, од 26.9.2006.

40

Румунски

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

уџбеник + додатак из националне историје Румуна, за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00087/2006-06, од 23.5.2006.

41

Румунски

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирча Маран

Caiet de lucru la Natură şi societate (Истраживанка – радна свеска), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00087/2006-06, од 23.5.2006.

42

Румунски

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јон Лелеа

Cultura muzicală (Музичка култура), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00088/2009-01, од 19.8.2009.

43

Румунски

Ликовна култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Бранислав Николић, Татјана Лалић, Рајка Бошковић

Îmi imaginez şi creez – Cultura plastică (Маштам и стварам – ликовна култура), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

6-00-00090/2006-06, од 15.5.2006.

44

Румунски

Иизборни програми и активности

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

De la jucărie la calculator (Уџбеник за обликеобразовно- васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности), за четврти разред основне школе; на румунском језику и писму

596-00-00089/2006-06, од 11.5.2006.

45

Румунски

Румунски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Романца Гланда Крачун, Ленуца Урзеску, Јонел Агадишан

Carte de citire (Читанка), за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00218/2007-01, од 17.7.2007.

46

Румунски

Румунски језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Илеана Дорина Булик

Limba română şi cultura exprimării (Румунски језик и језичка култура), за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-00219/2007-01, од 17.7.2007.

47

Румунски

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Лери Менгер

Музичка култура, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

106-61-271/2010-01, од 16.5.2011.

48

Румунски

Ликовна култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић

Cultura plastică (Ликовна култура), за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

650-02-00205/2007-06, од 13.7.2007.

49

Румунски

Математика

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Превод уџбеника Математика 5, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-668/2019-01, од 26.8.2019.

50

Румунски

Математика

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић,

Превод другог наставног средства Збирка задатака из математике, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-668/2019-01, од 26.8.2019.

51

Румунски

Географија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Јелена Ћалић, Милутин Тадић и Милован Миливојевић

Превод уџбеника Географија 5, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-695/2019-01, од 27.8.2019.

52

Румунски

Техника и технологија

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Слободан Попов, Мирослав Парошкај

Превод уџбеника Техника и технологија 5, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-616/2019-01, од 15.7.2019.

53

Румунски

Ликовна култура

5

Нови Логос д.о.о.

Милутин Мићић

Превод уџбеника Ликовна култура 5, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-816/2019-01, од 30.12.2019.

54

Румунски

Биологија

5

Нови Логос д.о.о.

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 5 (Први и Други део), за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-815/2019-01, од 23.12.2019.

55

Румунски

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

др Мирћа Маран

Додатак из историје, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-622/2019-01
од 25.7.2019.

56

Румунски

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Смирнов Бркић

Историја 5, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-591/2019-01 од 09.7.2019.

57

Румунски

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Смирнов Бркић

Превод уџбеника Историја 5, за пети разред основне школе; на румунском језику и писму

128-61-591/2019-01, од 9.7.2019.

58

Румунски

Румунски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Елена Кожокар

Carte de citire (Читанка), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00153/2008-1, од 4.8.2008.

59

Румунски

Румунски језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Романца Јовановић, Романца Гланда Крачун

Limba română şi cultura exprimării (Румунски језик и култура изражавања), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00152/2008-01, од 4.8.2008.

60

Румунски

Историја

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Марко Шуица, Снежана Кнежевић

Lecturi istoriceşi caiet de lucru (Историјска читанка са радном свеском), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-782/2019-01, од 28.10.2019.

61

Румунски

Географија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Милена Перишић

Географија, за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-197/2016-01, од 30.11.2017.

62

Румунски

Биологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Бригита Петров

Caiet de lucru la biologie (Радна свеска за биологију), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00320/2008-06, од 30.6.2008.

63

Румунски

Физика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дарко Капор, др Јован Шетрајчић

Fizica (Физика), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00316/2008-06, од 30.6.2008.

64

Румунски

Физика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јован Шетрајчић, др Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

Culegere de probleme cu lucrări de laborator la fizică (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00306/2008-06, од 2.7.2008.

65

Румунски

Техничко и информатичко образовање

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Слободан Попов, Тијана Тешан

Instrucţie tehnică şi informatică (Техничко и информатичко образовање), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00315/2008-06, од 30.6.2008.

66

Румунски

Техничко и информат. образовање

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Слободан Попов, Никола Чудић

Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică (Радна свеска за техничко и информатичко образовање), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00315/2008-06, од 30.6.2008.

67

Румунски

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Лери Менгер

Музичка култура 6, за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-225/2011-01, од 29.3.2012.

68

Румунски

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић

Cultura plastică (Ликовна култура), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

620-02-00329/2008-6, од 4.9.2008.

69

Румунски

Информатика и рачунарство

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Informatică şi calculatoare (Информатика и рачунарство), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00330/2008-06, од 30.6.2008.

70

Румунски

Информатика и рачунарство

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Caiet de lucru la informatică şi calculatoare (Вежбанка за информатику и рачунарство), за шести разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00330/2008-06, од 30.6.2008.

71

Румунски

Румунски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Елена Лелеа

Сarte de citire (Читанка), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00150/2009-01, oд 25.8.2009.

72

Румунски

Румунски језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Романца Јовановић

Limba română şi cultura exprimării (Румунски језик и култура изражавања), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00180/2008-01, oд 2.9.2008.

73

Румунски

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Математика, за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00173/2009-06
од7.7.2009.

74

Румунски

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе, за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-980/2016-06
од 23.8.2016.

75

Румунски

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Душан Т. Батаковић; др Мирча Маран

Istoria (Историја + додатак из националне историје), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00278/2009-061, од 11.9.2009; додатак: 106-61-00174/2010-01, од 08.11.2010.

76

Румунски

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Душан Т. Батаковић

Историја, за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00060/2011-06, од 15.8.2011.

77

Румунски

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Тадић

Geografia (Географија), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00189/2009-06, од 6.7.2009.

78

Румунски

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Тадић

Caiet de lucru la geografie (Радна свеска за географију), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00180/2009-06, од 6.7.2009.

79

Румунски

Биологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Бригита Петров, др Смиљкa Стевановић-Пиштелић, мр Кaтицa Пaуновић

Biologie (Биологија), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00194/2009-06, од 7.7.2009.

80

Румунски

Биологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Бригита Петров, мр Катица Пауновић

Caiet de lucru la biologie (Радна свеска за биологију), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00205/2009-06, од 7.7.2009.

81

Румунски

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Fizica (Физика), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00208/2009-06, од 3.7.2009.

82

Румунски

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић

Culegere de problem la fizică (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00183/2009-06, од 3.7.2009.

83

Румунски

Техника и информатика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Instrucţie tehnică şi informatică (Техничко и информатичко образовање), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00207/2009-06, од 7.7.2009.

84

Румунски

Техника и информатика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică (Радна свеска за техничко и информатичко образовање), за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00204/2009-06, од 6.7.2009.

85

Румунски

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство, за седми разред основне школе на румунском језику

650-02-00092/2011-06, од 15.8.2011.

86

Румунски

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић

Ликовна култура, за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-644/2013-06, од 6.11.2013.

87

Румунски

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Лери Менгер

Музичка култура 7, за седми разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-188/2015-01, од 10.2.2016.

88

Румунски

Румунски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Родика Цапрђа, Елена Кожокар

Сarte de citire (Читанка), за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

106-61-00254/2010-01, од 12.1.2011.

89

Румунски

Румунски језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ленуце Урзеску, Романце Гланда Крачун

Румунски језик и култура изражавања, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-224/2011-01, од 16.11.2011.

90

Румунски

Историја

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, др Мирћа Маран

Istoria (Историја + додатак из националне историје), за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-000342/2010-06, од212.7.2010; 128-61- 186/2011-01, од 2.2.2012.

91

Румунски

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Ђ. Стаменковић, мр Драгица Гатарић

Географија, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00647/2011-06, од 30.11.2011.

92

Румунски

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Ђ. Стаменковић, мр Драгица Гатарић,

Географија, радна свеска са географским картама за вежбање, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00722/2011-06, од 1.2.2012.

93

Румунски

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дмитар Лакушић, проф. др Слободан Јовановић

Biologia (Биологија), за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00223/2010-06, од 21.7.2010.

94

Румунски

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дмитар Лакушић, проф. др Слободан Јовановић

Радна свеска за биологију, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00700/2011-06, од 21.12.2011.

95

Румунски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Шетрајчић, Дарко Капор

Физика, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00067/2011-06, од 15.8.2011.

96

Румунски

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Шетрајчић, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00686/2011-06, од 17.1.2012.

97

Румунски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Chimia (Хемија), за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00072/2011-06
од 16.8.2011.

98

Румунски

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Culegere de exerciţii la chimie cu lucrări de laborator (Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама), за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00024/2012-06, од 13.3.2012.

99

Румунски

Техника и технологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Вјекослав Сајферт, др Иван Тасић, мр Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00704/2011-06, од 28.12.2011.

100

Румунски

Техника и технологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Вјекослав Сајферт, др Иван Тасић, мр Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, радна свеска, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00708/2011-06, од 29.12.2011.

101

Румунски

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика (уџбеник), за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00642/2011-06, од 8.12.2011. .

102

Румунски

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика (збирка задатака), за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-00643/2011-06, од 21.11.2011

103

Румунски

Ликовна култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић

Ликовна култура, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-000492/2011-06, од 27.2..2012.

104

Румунски

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Лери Менгер

Музичка култура 8, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

128-61-188/2015-01, од 10.2.2016.

105

Румунски

Информатика и рачунарство

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић,
Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство, за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

650-02-978/2016-06, од 22.8.2016.

106

Румунски

Румунски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Раду Флора

Читанка, за први разред гимназије на румунском језику и писму

61-358/87 од 25. јуна 1987.

107

Румунски

Румунски језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Илеана Магда

Румунски језик и култура изражавања, за гимназије и стручне школе (I – IVразред), на румунском језику и писму

61-258/88 од 30.6.1988.

108

Румунски

Математика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Павле Миличић и др.

Математика, за гимназије и стручне школе са четири часа недељно, на румунском језику и писму

601-04-92/91 од 20.6.1991.

109

Румунски

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

Биологија, за гимназије и пољопривредну школу, на румунском језику и писму

650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.

110

Румунски

Географија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

Географија, за гимназије, на румунском језику и писму

650-02-33/2003-03 од 27.6.2003.

111

Румунски

Информатика и рачунарство

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, за гимназије и стручне школе, на румунском језику и писму

650-02-30/99-03 од 20.8.1999.

112

Румунски

Физика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић

Физика, за гимназије, на румунском језику и писму

650-02-3043/03 од 17.11.2003.

113

Румунски

Историја

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Мирћа Маран

Додатак из националне историје Румуна, за први разред средње школе, на румунском језику и писму

128-61-251/2014-01 од 9.3.2015.

114

Румунски

Румунски језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Раду Флора

Читанка за средње школе, на румунском језику и писму

650-436/88 од 28.6.1988.

115

Румунски

Румунски језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Раду Флора

Читанка за гимназије, на румунском језику и писму

650-436/88 од 28.6.1988.

116

Румунски

Математика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радоје Деспотовић, Бранимир Шешеља

Математика за гимназије општег смера, на румунском језику и писму

601-04-51/129 од 11.7.1991.

117

Румунски

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера, на румунском језику и писму

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

118

Румунски

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић

Биологија, за општу гимназију, на румунском језику и писму

650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.

119

Румунски

Информатика и рачунарство

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, на румунском језику и писму

650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

120

Румунски

Физика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић

Физика, за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера, на румунском језику и писму

650-02-80/2005-06 од 2.8.2005.

121

Румунски

Румунски језик

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Јон Берлован

Читанка за 3. разред за средње школе, на румунском језику и писму

650-552/90, од 28. фебруара 1991.

122

Румунски

Математика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Кечкић

Математика, за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, на румунском језику и писму

650-210/1988, 0д 28.12.1988.

123

Румунски

Биологија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Гордана Цвијић

Биологија, за гимназију, на румунском језику и писму

650-02-27/2004-03, од 27.7.2004.

124

Румунски

Информатика и рачунарство

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Раде Станкић, Драган Маринчић

Рачунарство и информатика, на румунском језику и писму

650-02-3047/1996-03, од 24.5.1996.

125

Румунски

Физика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Светозар Божин, Милан Распоповић, Емило Даниловић

Физика, за гимназију, на румунском језику и писму

650-450/1989, од 26.6.1989.

126

Румунски

Румунски језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Лућијан Павел, Марина Пуја Бадеску

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за гимназије и стручне школе, на румунском језику и писму

650-02-4/2002-03 од 9.5.2002.

127

Румунски

Биологија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгослав Маринковић, Иво Савић, Божидар Ћурчић, Вељко Терзија

Биологија, за гимназију општег смера, на румунском језику и писму

650-02-40/1993-02, од 16.7.1993.

128

Румунски

Математика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић

Математика, са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно, на румунском језику и писму

650-45/1990, од 15.2.1990.

129

Румунски

Информатика и рачунарство

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миодраг Стојановић

Рачунарство и информатика, на румунском језику и писму

6-00-478/2005-06, од 25.8.2005.

130

Румунски

Историја

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић, Зорица Шпадијер

Историја, за трећи разред гимназије природно-математичког смера и за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, на румунском језику и писму

650-02-16/2002-03, од 23.5.2002.

131

Румунски

Физика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Дарко Капор, Марио Шкрињар

Физика, за општи и друштвено-језички смер, на румунском језику и писму

650-02-41/1993-03, од 16.7.1993.

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Русински

Русински језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ксенија Бођанац, Наталија Зазуљак, Меланија Рамач

Словарица уз Буквар, за први разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-204/2017-01, од 14.11.2017.

2

Русински

Русински језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ксенија Бођанац, Наталија Зазуљак, Меланија Рамач

Буквар, за први разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00080/2004-01, од 30.6.2004.

3

Русински

Русински језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ксенија Бођанац, Наталија Зазуљак, Меланија Рамач

Вежбанка- радни листови за почетно читање, за први разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00100/2004-01, од 15.7.2004.

4

Русински

Русински језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Ксенија Бођанац, Наталија Зазуљак, Меланија Рамач

Писанка – радни листови за почетно писање, за први разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00101/2004-01, од 15.7.2004.

5

Русински

Русински језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Чакан, Љубица Бучко

Читанка, за први разред основне школе; на русинском језику и писму

61-117/85, од 28.3.1985.

6

Русински

Русински језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Трешњин цвет 1 – 3, Русински језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00002/02, од 1.2.2000.

7

Русински

Математика

1

Клет д.о.о

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Превод уџбеника Маша и Раша – Математика за први разред основне школе – уџбеник из 4 дела; на русинском језику и писму

128-61-760/2018-01 од 03.12.2018.

8

Русински

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Мирко Прегун

CD уз Уџбеник замузичку културу, за први разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-230/2017-01, од 31.10.2017.

9

Русински

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Љубица Бучко, Татјана Међеши

Музичка култура, за први разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00116/2005-01, од 22.9.2005.

10

Русински

Ликовна култура

1

Клет д.о.о

Сања Филиповић

Превод уџбеника Маша и Раша – Свет у мојим рукама, ликовна култура за 1. разред основне школе;на русинском језику и писму

128-61-772/2018-01, 17.12.2018

11

Русински

Свет око нас

1

Клет д.о.о.

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Маша и Раша – Svet oko nas, за први разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-761/2018-01, од 19.11.2018.

12

Русински

Русински језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Јаков Кишјухас, Анамарија Рамач Фурман

Реч по реч – радни листови, за други разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-75/2017-01, од 31.1.2018.

13

Русински

Русински ј. са елем. националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Трешњин цвет 1 – 3, Русински језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00002/02, од 1.2.2000.

14

Русински

Русински језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за други разред основне школе; на русинском језику и писму

61-190/86, од 22.5.1986.

15

Русински

Русински језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Слово по слово – роботни лїстки за руски язик (Реч по реч – радни листови за русински језик), за други разред основне школе; на русинском језику и писму

61-190/86, од 22.5.1986.

16

Русински

Свет око нас

2

Клет д.о.о.

Драгица Миловановић, Зоран Б. Гаврић

Превод уџбеника Свет око нас 2, за други разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-778/2019-01, од 2.10.2019.

17

Русински

Математика

2

Клет д.о.о.

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Превод уџбеника Математика 2 (уџбеник из 4 дела), за други разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-804/2019-01, од 9.12.2019.

18

Русински

Музичка култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Љубица Бучко, Татјана Међеши

Музична култура 2, за други разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00117/2005-01, од 22.9.2005.

19

Русински

Ликовна култура

2

Клет д.о.о.

Сања Филиповић

Ликовна култура, за други разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-698/2019-01, од 27.8.2019.

20

Русински

Русински језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

61-77, од 19.2.1987.

21

Русински

Русински ј. са елем. националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Трешњин цвет 1 – 3, Русински језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00002/02, од 1.2.2000.

22

Русински

Русински језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас, Анамариа Рамач Фурман

Швет словох (Свет речи), за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

128-61-228/2017-01, од 31.1.2018.

23

Русински

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика – учебнїк (Математика – уџбеник) за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00130/2009-06/1, од 28.7.2009.

24

Русински

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика – вежбанка за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00130/2009-06/1, од 28.7.2009.

25

Русински

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Природа и дружтво Учебнїк (Природа и друштво уџбеник) за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00115/2009-06, од 24.7.2009.

26

Русински

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Родими край –роботна тека ґу учебнїку Природа и дружтво (Завичајница – Радна свеска уз уџбеник Природа и друштво) за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00115/2009-06, од 24.7.2009.

27

Русински

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Јанко Рамач

Природа и друштво, додатак уз уџбеник,з а трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

106-61-00082/2002-02, од 7.8.2002.

28

Русински

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Наталија Зазуљак

Музичка култура, за трећи разред основне школе, на русинском језику и писму

106-61-00165/2007-01, од 9.8.2007.

29

Русински

Ликовна култура

3

Клет д.о.о

Сања Филиповић

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе, на русинском језику

128-61-380/2010-01 од 21.4.2020.

30

Русински

Русински језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

61-156/88, од 21.5.1988.

31

Русински

Русински језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Руски язик и култура висловйованя (Русински језик и култура изражавања), за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

61-25/88, од 3.3.1988.

32

Русински

Русински ј. са елем. националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Путујем, видим, чујем, осећам – Русински језик са елементима националне културе, за четврти, пети, шести, седми и осми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00019/1998-02, од 24.8.1998.

33

Русински

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика – уџбеник, за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00070/2009-06/1, од 28.7.2009.

34

Русински

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика – вежбанка, за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00070/2009-06/1, од 28.7.2009.

35

Русински

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин; др Јанко Рамач

Природа и дружтво Учебнїк + додаток зоз националней историї Руснацох (Природа и друштво уџбеник + додатак из националне историје Русина), за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-123/2012-06, од 25.12.2012. 106-61-00114/2003-02, од 12.8.2003.

36

Русински

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо, Наталија Зазуљак

Музична култура 4, за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00172/2008-01, од 27.10.2008.

37

Русински

Ликовна култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Бранислав Николић, Татјана Лалић, Рајка Бошковић

Задумуєм и творим Подобова култура (Маштам и стварам Ликовна култура), за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

6-00-00090/2006-06, од 15.5.2006.

38

Русински

Изборни програми и активности

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Од бависка до рахункара , за четврти разред основне школе; на русинском језику и писму

6-00-00089/2006-06, од 11.5.2006.

39

Русински

Русински језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас, Стеван Мицић

Читанка (Читанка), за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

61-118, од 20.3.1985.

40

Русински

Русински језик

5

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас, Магдалена Семан –Кишјухас, Меланија Сабадош

Руски язик и култура висловйованя (Русински језик и култура изражавања), за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00166/2005-01, од 1.8.2005.

41

Русински

Русински језик са елементима националне културе

5

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Путујем, видим, чујем, осећам – Русински језик са елементима националне културе, за четврти, пети, шести, седми и осми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00019/1998-02, од 24.8.1998.

42

Русински

Ликовна култура

5

Клет д.о.о.

др Сања Филиповић

Ликовна култура 5, за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-763/2018-01, од 19.11.2018.

43

Русински

Историја

5

Клет д.о.о.

Љиљана Недовић, Емина Живковић

Историја 5, за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-766/2018-01
од 22.11.2018.

44

Русински

Географија

5

Клет д.о.о.

Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Географија 5, за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-762/2018-01
од 6.12.2018.

45

Русински

Биологија

5

Нови Логос д.о.о.

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Биологија 5, за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-765/2018-01
од 6.12.2018.

46

Русински

Техника и технологија

5

Клет д.о.о.

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Техника и технологија 5 (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање и електронски додатак) за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-773/2018-01
од 17.12.2018.

47

Русински

Математика

5

Нови Логос д.о.о.

Петар Огризовић

Математика 5, за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-542/2019-01, од 17.5.2019.

48

Русински

Информатика и рачунарство

5

Клет д.о.о.

Светлана Мандић

Информатика и рачунарство 5, за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-18/2019-01, од 3.4.2019.

49

Русински

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо

Музична култура, за пети разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00208/2010-01, од 8.11.2010.

50

Русински

Русински језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00088/2008-01, од 16.6.2008.

51

Русински

Русински језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас, Магдалена Семан – Кишјухас, Меланија Сабадош

Руски язик и култура висловйованя (Русински језик и култура изражавања), за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00151/2006-01, од 18.7.2006.

52

Русински

Русински ј. са елем. националне културе

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Путујем, видим, чујем, осећам – Русински језик са елементима националне културе, за четврти, пети, шести, седми и осми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00019/1998-02, од 24.8.1998.

53

Русински

Физика

6

Клет д.о.о.

Марина Радојевић

Превод уџбеничког комплета Физика 6 (уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-789/2019-01, од 22.10.2019.

54

Русински

Физика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дарко Капор, др Јован Шетрајчић

Физика, за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00316/2008-06, од 30.6.2008.

55

Русински

Физика

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић, др Милан Распоповић

Збирка задаткох зоз физики зоз лабораторийнима вежбама (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама), за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00306/2008-06, од 2.7.2008.

56

Русински

Биологија

6

НОВИ ЛОГОС д.о.о.

Гордана Субаков Симић, Марина Дрндарски

Превод уџбеника Биологија 6 (први и Други део), за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-802/2019-01, од 23.12.2019.

57

Русински

Географија

6

Клет д.о.о.

Тања Парезановић

Превод уџбеника Географија 6, за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-2/2020-01, од 3.2.2020.

58

Русински

Ликовна култура

6

Клет д.о.о.

др Сања Филиповић

Ликовна култура 6, за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-636/2019-01, од 23.7.2019.

59

Русински

Информатика и рачунарство

6

Клет д.о.о.

Светлана Мандић

Превод уџбеника Информатика и рачунарство 6, за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-806/2019-01, од 30.12.2019.

60

Русински

Техника и технологија

6

Клет д.о.о.

Алекса Вучевић, Ненад Стаменовић

Превод уџбеника Техника и технологија 6, за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-807/2019-01, од 30.12.2019.

61

Русински

Математика

6

НОВИ ЛОГОС д.о.о.

Тамара Милић, Марина Јовановић Светлик

Превод уџбеничког комплета Математика 6 (уџбеник и Збирка задатака), за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-803/2019-01, од 20.12.2019.

62

Русински

Историја

6

Клет д.о.о

Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Радомир Ј. Поповић, Иван Коматина

Историја 6, уџбеник за шести разред основне школе са одабраним историјским изворима, на русинском језику и писму

128-61-10/2020-01 од 2.3.2020.

63

Русински

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо

Музичка култура, за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

128-61-102/2011-06, од 1.11.2011.

64

Русински

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Олга Карлаварис

Ликовна култура , за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00170/2010-01, од 8.11.2010.

65

Русински

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Рајка Бошковић

Ликовна култура – додатак, за шести разред основне школе; на русинском језику и писму

620-02-00329/2008-06, од 4.9.2008.

66

Русински

Русински језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00087/2008-01, од 16.6.2008.

67

Русински

Русински језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас, Меланија Сабадош, Магдалена Семан-Кишјухас

Руски язик и култура висловйованя (Русински језик и култура изражавања), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00108/2009-01, од 14.7.2009.

68

Русински

Русински језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-0087/2008-01, од 6.6.2008.

69

Русински

Русински језик са елементима националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Путујем, видим, чујем, осећам – Русински језик са елементима националне културе, за четврти, пети, шести, седми и осми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00019/1998-02, од 24.8.1998.

70

Русински

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Математика, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-173/2009-06, од 7.07.2009.

71

Русински

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Збирка задаткох зоз математики (Збирка задатака из математике), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-179/2009-06, од 7.07.2009.

72

Русински

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Душан Т. Батаковић

История (Историја), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00278/2009-06, од 11.9.2009.

73

Русински

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Јанко Рамач

Историја – додатак, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00187/2010-01, 8.11.2010.

74

Русински

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милутин Тадић

Ґеоґрафия (Географија), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00189/2009-06, од 6.7.2009.

75

Русински

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милутин Тадић

Радна свеска из географије, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00180/2009-06, од 6.7.2009.

76

Русински

Биологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Бригита Петров, др Смиљка Стевановић-Пиштељић, мр Катица Пауновић

Биолоґия (Биологија), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00194/2009-06, од 7.7.2009.

77

Русински

Биологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Бригита Петров, мр Катица Пауновић

Роботна тека за биолоґию (Радна свеска за биологију), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00205/2009-6, од 7.7.2009.

78

Русински

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Физика, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-000208/2009-06, од 3.7.2009.

79

Русински

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић

Збирка задаткох зоз физики зоз лабораторийнима вежбами (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00183/2009-06, од 03.07.2009.

80

Русински

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Хемия (Хемија), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00202/2009-06, од 3.7.2009.

81

Русински

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Хемија, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00185/2009-06, од 6.7.2009.

82

Русински

Техника и технологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Технїчне и информатичне образованє (Техничко и информатичко образовање), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00207/2009-06, од 7.7.2009.

83

Русински

Техника и технологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Технїчне и информатичне образованє Роботна тека (Техничко и информатичко образовање Радна свеска), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00204/2009-06, од 6.7.2009.

84

Русински

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо

Музичка култура, за седми разред основне школе, на русинском језику и писму

128-61-200/2016-01
од 10.2.2016.

85

Русински

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић

Подобова култура (Ликовна култура), за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00193/2009-06. од 07.07.2009.

86

Русински

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић

Ликовна култура- додатак, Уџбеник заседми разред основне школе на русинском језику

106-61-00170/2010-01, од 8.11.2010.

87

Русински

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00187/2009-06, од 6.7.2008.

88

Русински

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство- вежбанка, за седми разред основне школе; на русинском језику и писму

650-02-00187/2009-06, од 6.7.2008.

89

Русински

Русински језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Читанка, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

106-61-00215/2010-01, од 08.11.2010.

90

Русински

Русински језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Меланија Сабадош, Јаков Кишјухас, Магдалена Семан-Кишјухас

Руски язик и култура висловйованя (Русински језик и култура изражавања), за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

106-61-00216/2010-01, од 08.11.2010.

91

Русински

Русински ј. са елем. националне културе

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јаков Кишјухас

Ход и време – Русински језик са елементима националне културе, за седми и осми разред основне школе; на русинском језику и писму

106-61-00167/2005-01, од 1.8.2005.

92

Русински

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00129/2010-06, од 21.07.2010.

93

Русински

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Збирка задаткох зоз математики (Збирка задатака из математике), за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00133/2010-06, од 21.07.2010.

94

Русински

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Математика, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00612/2011-06, од 8.12.2011.

95

Русински

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Лидија Пашо

Музичка култура, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

128-61-278/2017-01
од 31.1.2018.

96

Русински

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Стаменковић, мр Драгица Гатарић

Ґеоґрафия (Географија), за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00198/2010-06, од 21.07.2010.

97

Русински

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Стаменковић, мр Драгица Гатарић, Марија Бркић

Ґеоґрафия – роботна тека зоз ґеоґрафскима мапами (Географија – радна свеска са географским картама), за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00197/2010-06, од 22.07. 2010.

98

Русински

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Биологија, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-223/2010-06, од 21.07.2010.

99

Русински

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Радна свеска за биологију, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00259/2011-06, од 15.8.2011.

100

Русински

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарко Капор, Јован Шетрајчић

Физика, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00045/2006-06, од 19.9.2006.

101

Русински

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, др Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Хемия (Хемија), за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-196/2010-06, од 21.07.2010.

102

Русински

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00345/2011-06, од 31.10.2011.

103

Русински

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Хемија, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00346/2011-06, од 31.10.2011.

104

Русински

Техника и технологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

Технїчне и информатичне образованє (Техничко и информатичко образовање), за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00163/2010-06, од 21.07.2010.

105

Русински

Техника и технологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

Технїчне и информатичне образованє – роботна тека (Техничко и информатичко образовање – радна свеска), за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00164/2010-06, од 21.07.2010.

106

Русински

Техника и технологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00702/2011-06, од 28.12.2011.

107

Русински

Техника и технологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање – радна свеска, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

650-02-00706/2011-06, од 28.12.2011.

108

Русински

Информатика и рачунарство

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Миодраг Стојановић, Драгољуб Васић

Основи информатики и рачунарства, за осми разред основне школе, на русинском језику и писму

601-04-129/91, од 20.6.1991.

109

Русински

Русински језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијан Тамаш

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

61-282/87, од 28.5.1987.

110

Русински

Русински језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијан Рамач

Граматика русинског језика, за гимназију I–IV разред, на русинском језику и писму

650-02-3/2000-03, од 16.3.2001.

111

Русински

Историја

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Татјана Катић, Снежана Ферјанчић

Историја, за гимназије (сви смерови), на русинском језику и писму

650-00-29/2003-03, од 4.7.2003.

112

Русински

Географија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

Географија, за I разред гимназије, на русинском језику и писму

650-02-33/2003-03, од 27.6.2003.

113

Русински

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

Биологија, за гимназије и пољопривредну школу, на русинском језику и писму

650-02-45/2003-03, од 28.8.2003.

114

Русински

Математика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Павле Миличић и др.

Математика, за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, на русинском језику и писму

601-04-92/91, од 20.6.1991.

115

Русински

Информатика и рачунарство

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

650-02-54/2003 -03, од 15.9.2003.

116

Русински

Физика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Емило Даниловић, Милан Распоповић, Светозар Божин

Физика, за гимназију, на русинском језику и писму

601-02-47/91, од 1.4.1991.

117

Русински

Хемија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

Општа хемија, за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, на русинском језику и писму

650-506/88, од 2.6.1988.

118

Русински

Музичка култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Соња Маринковић

Музичка култура, за гимназије, на русинском језику и писму

632-03-9/93-03 од 16.7.1993.

119

Русински

Ликовна култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Видосава Галовић, Бранка Гостовић

Ликовна култура за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

601-04-51/74 од 20.12.1990.

120

Русински

Русински језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијан Тамаш

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за гимназију, на русинском језику и писму

61-158/88 од 21.4.1988.

121

Русински

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Сима Ћирковић

Историја, за гимназију општег смера, на русинском језику и писму

601-04-112/91 од 20.6.1991.

122

Русински

Психологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Рот, Славољуб Радоњић

Психологија, за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, на русинском језику и писму

632-02-18/92-03 од 24.3.1992.

123

Русински

Географија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Ђурић

Географија, за гимназије, на русинском језику и писму

601-01-194/91 од 20.6.1991.

124

Русински

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милоје Крунић, Иво Савић, Љубинка Ћулафић

Биологија, за општу гимназију, на русинском језику и писму

601-04-51/159-91 од 20.6.1991.

125

Русински

Математика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радивоје Деспотовић, Бранимир Шешлија

Математика, за општу гимназију, на русинском језику и писму

601-04-51/129-91 од 11.4.1991.

126

Русински

Информатика и рачунарство

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем, Драган Маринчић

Рачунарство и информатика, за средње школе, на русинском језику и писму

650-02-55-03/96 од 9.6.1996.

127

Русински

Физика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Светозар Божин, Емило Даниловић

Физика, за гиманзију општег типа и друштвено-језичког смера, на русинском језику и писму

601-04-123/91 од 20.6.1991.

128

Русински

Историја

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Петровић, Реља Новаковић

Историја, за гимназије општег и друштвено-језичког смера, на русинском језику и писму

623-03-3/1992-03, од 23.1.1992.

129

Русински

Логика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Михаило Марковић

Логика, за гимназије и правно-биротехничку школу, на русинском језику и писму

632-02-71/1992-03, од 13.7.1992.

130

Русински

Социологија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Милован Митровић, Сретен Петровић

Социологија, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на русинском језику и писму

632-02-85/92-03, од 6.8.1992.

131

Русински

Устав

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Радошин Рајовић

Устав и права грађана, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на русинском језику и писму

632-02-86/92-03, од 15.7.1992.

132

Русински

Географија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Родић

Географија, за III разред гимназије, на русинском језику и писму

650-02-37/1993-03, од 16.7.1993.

133

Русински

Биологија

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Петровић, Мира Пашић, Љубинка Ћулафић, Гордана Цвијић

Биологија, за гимназију општег смера, на русинском језику и писму

650-138/1989, од 15.3.1989.

134

Русински

Математика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Кечкић

Математика, за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, на русинском језику и писму

650-210/1988, од 28.12.1988.

135

Русински

Информатика и рачунарство

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Раде Станковић, Драган Маринчић

Рачунарство и информатика, за све гимназије

650-02-47/96-03, од 9.5.1996.

136

Русински

Физика

III

ЈП „Завод за уџбенике”

Светозар Божин,
Милан Распоповић,
Емило Даниловић

Физика, за гимназију општег и природно-математичког смера, на русинском језику и писму

650-450/1989, од 26.6.1989.

137

Русински

Русински језик

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Јулијан Тамаш

Читанка са њижевнотеоријским појмовима, за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

601-04-138/1199,1 од 20.6.1991.

138

Русински

Филозофија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миле Савић,
Владимир Н. Цветковић,
Ненад Цекић

Филозофија, за гимназије и стручне школе, на русинском језику и писму

650-02-31/2001-03, од 3.9.2001.

139

Русински

Историја

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Гаћеша,
Душан Живковић,
Љубица Радовић

Историја, за гимназију, на русинском језику и писму

632-02-67/1992-02, од 15.6.1992.

140

Русински

Социологија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милован Митровић, Сретен Петровић

Социологија, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на русинском језику и писму

632-02-85/1992-03, од 6.8.1992.

141

Русински

Устав

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Радошин Рајовић

Устав и права грађана, за III разред стручних школа и IV разред гимназије, на русинском језику и писму

632-02-86/1992-03, од 15.7.1992.

142

Русински

Математика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милутин Обрадовић,
Душан Георгијевић

Математика са збирком задатака, за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно, на русинском језику и писму

650-45/1990, од 15.2.1990.

143

Русински

Информатика и рачунарство

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Миодраг Стојановић

Рачунарство са информатиком, за средње школе, на русинском језику и писму

650-02-08/1997-03, од 24.4.1997.

144

Русински

Биологија

IV

ЈП „Завод за уџбенике”


Драгослав Маринковић
и други

Биологија, за гимназију општег смера, на русинском језику и писму

650-02-54/2005-06, од 30.5.2005.

145

Русински

Физика

IV

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић и други

Физика, за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера, на русинском језику и писму

650-02-88/2008-06, од 21.7.2008.

ЗА НАСТАВУ КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Р. Бр.

Језик

Предмет

Разред

Назив издавача

Аутор/и

Наслов уџбеник и писмо (На изворном и српском језику)

Број и датум решења министра, покр. секретара

1

Словачки

Словачки језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан

Учимо словачкисликовница са радном свеском за почетно учење словачког језика са елементима националне културе, за први разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-266/2016-01, од 9.3.2017.

2

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорианова,
Светлана Золњан

Аудио-запис ЦД (звучна читанка) уз уџбеник Словенчина моја мила, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-436/2018-01, од 21.8.2018.

3

Словачки

Словачки језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Милушка Анушјакова-Мајерова, Милина Крајчик

Словачки језик – уџбенички комплет, за први разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-713/2019-01 од 21.10.2019.

4

Словачки

Словачки језик

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан,Татјана Нађ, Лидија Гедељовски

Мултимедијални додатак уз читанку, друго наставно средство; за први разред основне школе;на словачком језику и писму

128-61-55/2020-01 од 20.5.2020.

5

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Зорослав Спевак

Уџбеник Словенчина моја мила, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00038/2000-02, од 8.6.2000.

6

Словачки

Музичка култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Рената Суђи, Јурај Суђи

Музичка култура – уџбенички комплет, за први разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-721/2019-01 од 21.10.2019.

8

Словачки

Свет око нас

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Татиана Нађ

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура, за први и други разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-181/2018- 01, од 23.5.2018.

9

Словачки

Свет око нас

1

Клет д.о.о

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Превод уџбеника Маша и Раша – Свет око нас, уџбеник за први разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-729/2018-01, 31.10.2018.

10

Словачки

Изборни програми и активности

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић

Od hračky k počítaču, за први разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00060/2005-06, од 30.5.2005.

11

Словачки

Математика

1

НОВИ ЛОГОС

Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић

Математика 1 (први, други, трећи и четврти део), за први разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-731/2018-01, од 31.10.2018.

12

Словачки

Ликовна култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Татиана Нађ

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура, за 1. и 2. разред основне школе,
на словачком језику и писму

128-61-181/2018- 01, од 23.5.2018.

13

Словачки

Ликовна култура

1

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Милан Михаљчић, Бранислав Николић, Рајка Бошковић

Гледам и стварам – Ликовна култура, за први разред основне школе,
на словачком језику и писму

650-02-00003/2005-06, од 12.4.2006.

14

Словачки

Ликовна култура

1

Клетт д.о.о

Сања Филиповић

Превод уџбеника Маша и Раша – Свет у мојим рукама – уџбеник ликовне културе за први разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-732/2018-01, 31.10.2018.

15

Словачки

Словачки језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорјан, Светлана Золњан

CD Звучна читанка – уз Читанку, за други разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-305/17-01, од 9.3.2018.

16

Словачки

Словачки језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

др Зорослав Спевак

Veselý domček – čítanka (Читанка), за други разред основне школе; на словачком језику и писму

106-61-00063/2005-01, од 12.5.2005.

17

Словачки

Словачки језик

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан

Slovenský jazyk – Moja prvá gramatika (Словачки језик – Моја прва граматика), за други разред основне школе; на словачком језику и писму

106-61-00050/2005-01, од 12.4.2005.

18

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорианова,
Светлана Золњан

Аудио-запис ЦД (звучна читанка) уз уџбеник Словенчина моја мила, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-436/2018-01, од 21.8.2018.

19

Словачки

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика – вежбанка, за други разред основне школе; на словачком језику и писму

650-02-00034/2011-06, oд 16.8.2011.

20

Словачки

Математика

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 2, за други разред основне школе; на словачком језику и писму

650-02-00035/2011-06, oд 15.8.2011.

21

Словачки

Математика

2

Креативни центар

др Симеон Маринковић

Matematika 2 – (Математика 2 – уџбеник), за други разред основне школе; на словачком језику и писму

650-02-00137/2008-06, од 25.6.2008.

22

Словачки

Свет око нас

2

Клет д.о.о.

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Превод уџбеника Свет око нас 2 (уџбеник из два дела), за други разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-699/2019-01, од 27.8.2019.

23

Словачки

Свет око нас

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Татиана Нађ

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура, за први и други разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-181/2018- 01, од 23.5.2018.

24

Словачки

Математика

2

НОВИ ЛОГОС д.о.о.

Ива Иванчић Илић, Сенка Тахировић

Математика 2 (уџбеник из четири дела), за други разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-758/2019-01, од 20.9.2019.

25

Словачки

Ликовна култура

2

Клет д.о.о.

Сања Филиповић

Превод уџбеника Ликовна култура 2, за други разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-800/2019-01, од 28.11.2019.

26

Словачки

Ликовна култура

2

ЈП „Завод за уџбенике”

Татиана Нађ

Обједињени национални додаци уз уџбенике Свет око нас и Ликовна култура, за 1. и 2. разред основне школе,
на словачком језику и писму

128-61-181/2018- 01, од 23.5.2018.

27

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорианова,
Светлана Золњан

Аудио-запис ЦД (звучна читанка) уз уџбеник Словенчина моја мила, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-436/2018-01, од 21.8.2018.

28

Словачки

Словачки језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Зорослав Спевак

Nauč ma kotrmelec – čítanka (Читанка), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00273/2005-01, од 20.12.2005.

29

Словачки

Словачки језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Светлана Золњан, Татјана Мандач

Словачки језик за трећи разред основне школе; на словачком језику и писму

106-61-00069/2006-01, од 26.6.2006.

30

Словачки

Словачки језик

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Милијана Флорјан, Светлана Золњан

CD Звучна читанка – уз Читанку за трећи разред, за трећи разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-304/17-01, од 9.3.2018.

31

Словачки

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Јурај Суђи, Марјена Станковић Кривак

CD Музичка култура уз уџбеник музичке културе, за трећи разред, за трећи разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-44/2017-01, од 12.7.2017.

32

Словачки

Ликовна

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Данијела Трјашка, Михал Ђуровка

Додатак уџбенику Ликовна култура за трећи и четврти разред основне школе, за трећи разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-267/2017-01, од 31.1.2018.

33

Словачки

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Габриела Губова Червени

Додатак уџбенику Природа и друштво, за трећи разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-252/2017-01, од 27.12.2017.

34

Словачки

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милосав Марјановић,

Matematika (Математика), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00130/2009-06/1, oд 28.7.2009.

35

Словачки

Математика

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Бранислав Поповић, Маријана Зељић,

Matematika – cvičebnica (Математика – вежбанка), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00130/2009-06/1, oд 28.7.2009.

36

Словачки

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Габријела Губа- Червени

Додатак уз уџбеник Природа и друштво, за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-252/1017-01, од 27.12.2017.

37

Словачки

Природа и друштво

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Náš kraj – Pracovný zošit z prírody a spoločnosti (Завичајница – Радна свеска уз уџбеник Природа и друштво), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00115/2009-06, од 24.07.2009.

38

Словачки

Природа и друштво

3

Креативни центар д.о.о.

др Симеон Маринковић, Славица Марковић

Prirodaa spoločnost’ 3 – učebnicа (Природа и друштво 3 – уџбеник), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00162/2008-06, од 25.6.2008.

39

Словачки

Музичка култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариена Станковић-Кривак, Данка Накић

Hudobná kultúra 3 (Музичка култура 3), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00277/2006-01, од 13.9.2007.

40

Словачки

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић, Бранислав Николић, Татјана Лалић

Učím sa a tvorím (Учим и стварам), за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00035/2005-06, од 9.5.2005.

41

Словачки

Ликовна култура

3

ЈП „Завод за уџбенике”

Данијела Трјашка, Михаил Ђуровка

Додатак уз уџбеник Ликовна култура, за трећи разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-267/2017-01, од 30.1.2018.

42

Словачки

Словачки језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Карделис

Ako vznikajú rozprávky – čítanka (Читанка), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00312/2006-01, од 24.12.2006.

43

Словачки

Словачки језик

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Марјена Корош, Власта Верле, Зузана Тир

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania, за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00055/2006-01, од 24.5.2006.

44

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Зорослав Спевак

Словенчина моја вила – читанка, за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00052/2004-01, од 25.5.2004.

45

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Михал Тир

Не плашим се граматике – граматика, за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-0003/2004-01, од 25.5.2004.

46

Словачки

Словачки

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорјан, Светлана Золњан

Звучна читанка уз уџбеник Словенчина за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-437/2018.01, од 21.8.2018.

47

Словачки

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Matematika (Математика), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00070/2009-06/1, oд 28.7.2009.

48

Словачки

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Matematika – cvičebnica (Математика – вежбанка), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00070/2009-06/1, oд 28.7.2009.

49

Словачки

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 4, за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00219/2011-06, oд 22.9.2011.

50

Словачки

Математика

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић

Математика 4 – вежбанка, за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00037/2011-06, oд 15.8.2011.

51

Словачки

Математика

4

Креативни центар д.о.о.

др Мирко Дејић, др Јасмина Милинковић, мр Оливера Ђокић

Matematika 4 – učebnica (Математика 4 – уџбеник), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00158/2008-06, од 25.6.2008.

52

Словачки

Математика

4

Креативни центар д.о.о.

Александра Стефановић, Симеон Маринковић, Славица Марковић

Zábavná matematika 4 (Забавна математика 4), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00168/2008-06, од 25.6.2008.

53

Словачки

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин

Príroda a spoločnosť – učebnica Природа и друштво – уџбеник и Истраживанка- радна свеска, за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-123/2012-06, од 25.12.2012.

54

Словачки

Природа и друштво

4

Креативни центар д.о.о.

Ивана Васиљевић, Александра Блажић, Весна Радовановић-Пеневски; др Зорослав Спевак

Prirodaa spoločnost’ 4 – učebnicа (Природа и друштво – уџбеник са националним додатком), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00019/2010-01, од 10.8.2010.

55

Словачки

Природа и друштво

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Самуел Человски, Габриела Губа

O Словацима – додатак из националне историје Словака, уз уџбеник Природа и друштво, за четврти разред основне школе на словачком језику и писму

128-61-226/2013-01, од 14.2.2014.

56

Словачки

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Јурај Суђи, Марјена Станковић Кривак

CD Музичка култура уз уџбеник музичке културе за четврти разред основне школе, за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-284/2017-01, од 28.12.2017.

57

Словачки

Музичка култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Марјена Станковић-Кривак, Данка Накић

Hudobná kultúra 4 (Музичка култура 4), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00275/2007-01, од 18.12.2007.

58

Словачки

Ликовна култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, Бранислав Николић, Татјана Лалић, Рајка Бошковић

Vymýšľam a tvorím – Výtvarná kultúra (Маштам и стварам – Ликовна култура), за четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

6-00-00090/2006-06, од 15.5.2006.

59

Словачки

Ликовна култура

4

ЈП „Завод за уџбенике”

Данијела Трјашка, Михал Ђуровка

Додатак уз уџбенике Ликовна култура за трећи и четврти разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-267/2017-01, од 30.1.2018.

60

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Зорослав Спевак

Словенчина моја вила – читанка, за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00052/2004-01, од 25.5.2004.

61

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Михал Тир

Не плашим се граматике- граматика, за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-0003/2004-01, од 25.5.2004.

62

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорјан, Светлана Золњан

Звучна читанка уз уџбеник Словенчина за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-437/2018.01, од 21.8.2018.

63

Словачки

Словачки

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Томаш Человски; Мирослав Дудок

Читанка Словачки језик и култура изражавања, за пети разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-712/2019-01, од 20.9.2019.

64

Словачки

Математика

5

Клет д.о.о.

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Миливојевић, Ненад Вуловић

Математика 5 (уџбеник, Збирка задатака, Решења задатака из уџбеник и Решење задатака из Збирке задатака), за пети разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-558/2019-01, од 13.6.2019.

65

Словачки

Историја

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Александра Смирнов Бркић

Историја, за пети разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-590/2019-01 од 05.07.2019.

66

Словачки

Географија

5

Клет д.о.о.

Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Географија 5, за пети разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-779/2018-01, од 20.12.2018.

67

Словачки

Биологија

5

НОВИ ЛОГОС д.о.о.

Гордана Субакоб- Симић, Марина Дрндарски

Биологија 5, зза пети разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-529/2019-01, од 21.05.2019.

68

Словачки

Техника и технологија

5

Клет д.о.о.

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

Техника и технологија, за пети разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-12/2019-01, од 28.10.2019.

69

Словачки

Информатика и рачунарство

5

Клет д.о.о.

Светлана Мандић

Информатика и рачунарство, за пети разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-14/2019-01, од 25.03.2019.

70

Словачки

Музичка култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариена Станковић-Кривак, Јурај Суђи

Hudobná kultúra (Музичка култура), за пети разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00149/2009-01, од 10.6.2010.

71

Словачки

Ликовна култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Даниела Трјашка, Михал Ђуровка

Обједињени додатак уз уџбеник (Ликовна култура), за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-518/2018-01, од 22.11.2018.

72

Словачки

Ликовна култура

5

ЈП „Завод за уџбенике”

Коста Богдановић, мр Рајка Бошковић

Výtvarná kultúra (Ликовна култура), за пети разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00205/2007-06, од 13.7.2007.

73

Словачки

Словачки језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Јармила Ходолич

Čítanka (Читанка), за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00086/2010-01, од 9.8.2010.

74

Словачки

Словачки језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

мр Јозеф Валихора, Алена Пешкова

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania (Словачки језик и култура изражавања), за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00107/2008-01, од 20.6.2008.

75

Словачки

Словачки језик

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорјан, Светлана Золњан

Звучна читанка уз уџбеник Словенчина за четврти, пети и шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-437/2018.01, од 21.8.2018.

76

Словачки

Математика

6

Клет д.о.о.

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Прево уџбеничког комплета Математика 6- уџбеник и Збирка задатака, за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-822/2019-01, од 13.2.2020.

77

Словачки

Математика

6

Клет д.о.о

Слађана Димитријевић, Небојша Икодиновић; Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић;

Уџбенички комплет, Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе, Збирка задатака за шести разред основне школе; на словачком језику и писму

128-61-822/2019-01 од 13.2.2020.

78

Словачки

Историја

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Габриела Губова- Червени

Историја Словака из Словачке, за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-110/2017.01, од 6.9.2017.

79

Словачки

Историја

6

Клет д.о.о.

др Ивана Коматина, Јелена Јеврић

Историја 6, за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-788/2019-01, од 12.11.2019.

80

Словачки

Географија

6

Клет д.о.о.

Тања Парезановић

Географија 6, за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-798/2019-01, од 09.12.2019.

81

Словачки

Биологија

6

НОВИ Логос

Гордана Субаков- Симић, Марина Дрндарски

Биологија, за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-790/2019-01, од 20.11.2019.

82

Словачки

Физика

6

Клет д.о.о.

Марина Радојевић

Физика 6 (уџбеник и збирка), за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-819/2019-01, од 14.01.2020.

83

Словачки

Техника и технологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Слободан Попов, Тијана Тешан

Technické a informatické vzdelávanie (Техничко образовање и информатика), за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00316/2008-06, од 3.6.2008.

84

Словачки

Техника и технологија

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Слободан Попов, Никола Чудић

Technické a informatické vzdelávanie (Техничко и информатичко образовање – радна свеска), за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00315/2008-06, од 30.6.2008.

85

Словачки

Техника и технологија

6

НОВИ ЛОГОС д.о.о.

Дијана Каруовић, Иван Ђисалов, Жељко Васић, Марија Бокан; Иван Ђисалов и Жељко Васић

Превод уџбеничког комплета-Техника и технологија 6, уџбеник и материјал за конструторско моделовње за 6.разред основне школе; на словачком језику

128-61-784/2019-01, 28.10.2019.

86

Словачки

Музичка култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Јурај Суђи, Мариена Станковић-Кривак

Hudobná kultúra (Музичка култура), за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00091/2010-01, од 6.10.2010.

87

Словачки

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

Даниела Трјашка, Михал Ђуровка

Обједињени додатак уз уџбеник Ликовна култура, за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-518/2018-01, од 22.11.2018.

88

Словачки

Ликовна култура

6

ЈП „Завод за уџбенике”

др Рајка Бошковић

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-32/2020-01 од 17.3.2020.

89

Словачки

Информатика и рачунарство

6

Едука

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Информатика и рачунарство, за шести разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-780/2019-01 од 28.10.2019.

90

Словачки

Словачки језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Марјена Корош, Марија Андрашик

Читанка, за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61- 46/2011-01, од 10.6.2011.

91

Словачки

Словачки језик

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Михал Тир, Зузана Тирова

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania (Словачки језик и култура изражавања), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00107/2009-01, од 14.7.2009.

92

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Ана Макишова, Маријена Корош

Словачки језик са елементима националне културе – Граматика за 7. и 8. разред), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-524/2018-01, од 22.11.2018.

93

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милина Флорјан, Светлана Золњан

ЦД уз уџбеник Slovenčina, moja sila – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – čítanka pre 7. a 8. ročník (Словачки језик са елементима националне културе – Читанка за 7. и 8. разред), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-738/2018, од 3.12.2018.

94

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Зорослав Спевак

Slovenčina, moja sila – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – čítanka pre 7. a 8. ročník (Словачки језик са елементима националне културе – Читанка за 7. и 8. разред), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-61-00013/2007-01, од 23.2.2007.

95

Словачки

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Matematika (Математика), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00173/2009-06, од 7.7.2009.

96

Словачки

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Zbierka úloh z matematiky (Збирка задатака из математике), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00179/2009-06, од 7.7.2009.

97

Словачки

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Збирка задатака из математике, за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00075/2011-06, од 16.8.2011.

98

Словачки

Математика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

Математика, за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00081/2011-06, од 16.8.2011.

99

Словачки

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Душан Т. Батаковић; др Самуел Человски

Dejepis (Историја), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00278/2009-061, од 11.9.2009; 106-61-00210/2010-01, од 8.11.2010.

100

Словачки

Историја

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Душан Т. Батаковић

Историја, за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00061/2011-06, од 15.8.2011.

101

Словачки

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милутин Тадић

Zemepis (Географија),за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00189/2009-06, од 6.7.2009.

102

Словачки

Географија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Милутин Тадић

Географија,за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00063/2011-06, од 15.8.2011.

103

Словачки

Биологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Бригита Петров, др Смиљкa Стевановић-Пиштелић, мр Кaтицa Пaуновић

Biológia (Биологија), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00194/2009-06, од 7.7.2009.

104

Словачки

Биологија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Бригита Петров, мр Катица Пауновић

Pracovný zošit z biológie (Радна свеска за биологију), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00194/2009-06, од 7.7.2009.

105

Словачки

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Јован Шетрајчић, Дарко Капор

Fyzika (Физика), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00208/2009-06, од 3.7.2009.

106

Словачки

Физика

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић

Zbierka úloh z fyziky s laboratórnymi cvičeniami (Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00183/2009-06, од 03.07.2009.

107

Словачки

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија,

Chémia (Хемија), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00202/2009-06, од 3.7.2009.

108

Словачки

Хемија

7

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, мр Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Zbierka úloh z chémiе a laboratórne cvičenia (Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00185/2009-06, од 6.7.2009.

109

Словачки

Техничко и информатичко образовање

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Technické a informatické vzdelávanie (Техничко и информатичко образовање), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00207/2009-06, од 7.7.2009.

110

Словачки

Техничко и информатичко образовање

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Иван Тасић, Драгана Глушац

Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit (Техничко и информатичко образовање – радна свеска), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00204/2009-06, од 6.7.2009.

111

Словачки

Музичка култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Мариена Станковић Кривак, мр Јурај Суђи

Музичка култура, за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-302/2012-01, од 02.04.2013.

112

Словачки

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић; Павел Чањи, Владимир Валећик

Výtvarná kultúra (Ликовна култура), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00193/2009-06 , од 07.07.2009; 128-61-254/2011-01, од 29.03.2012.

113

Словачки

Ликовна култура

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Даниела Трјашка, Михал Ђуровка

Обједињени додатак уз уџбеник Ликовна култура, за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-518/2018-01, од 22.11.2018.

114

Словачки

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

Informatika a výpočtová technika (Информатика и рачунарство), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00187/2009-06, од 6.7.2008.

115

Словачки

Информатика и рачунарство

7

ЈП „Завод за уџбенике”

Драгољуб Васић, Драган Маринчић, Миодраг Стојановић

Výpočtová technika a informatika –cvičebnica (Рачунарство и информатика – вежбанка), за седми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00187/2009-06, од 6.7.2008.

116

Словачки

Словачки језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Котваш-Јонаш, мр Зузана Чижикова

Čítanka (Читанка), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61- 26/2011-01, од 18.5.2011.

117

Словачки

Словачки језик

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Михал Тир, Зузана Тирова

Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania (Словачки језик и култура изражавања), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-00074/2010-01, од 9.8.2010.

118

Словачки

Словачки језик са елементима националне културе

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Зорослав Спевак

Slovenčina, moja sila – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry – čítanka pre 7. a 8. ročník (Словачки језик са елементима националне културе – Читанка за 7. и 8. разред), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

106-61-61-00013/2007-01, од 23.2.2007.

119

Словачки

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Matematika (Математика), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00129/2010-06, од 21.07.2010.

120

Словачки

Математика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић

Zbierka úloh z matematiky (Збирка задатака из математике), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-133/2010-06, од 21.07.2010.

121

Словачки

Историја

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић; Габриела Губа

Dejepis (Историја), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00342/2010-06, од 22.07.2010; 128-61-174/2011-01, од 11.01.2012.

122

Словачки

Географија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Србољуб Стаменковић, мр Драгица Гатарић

Zemepis (Географија), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-000198/2010-06, од 21.07.2010.

123

Словачки

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Biológia (Биологија), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-223/2010-06, од 21.7.2010.

124

Словачки

Биологија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић

Биологиј – радна свеска, за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00238/2010-06, од 21.7.2010.

125

Словачки

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, др Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Chémia (Хемија), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-196/2010-06, од 21.07.2010.

126

Словачки

Хемија

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Љуба Мандић, др Јасминка Королија, Дејан Даниловић

Zbierka úloh z chémiе
s laboratórnymi cvičeniami
(Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама)
, за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00553/2010-06, од 21.09.2010.

127

Словачки

Техничко и информат. образовање

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, мр Марина Петровић

Technické vzdelávanie (Техничко образовање), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00164/2010-06, од 21.07.2010.

128

Словачки

Информатика и рачунарство

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Драган Маринчић, Драгољуб Васић,
Миодраг Стојановић

Информатика и рачунарство, за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-963/2016-06,од 15.8.2016.

129

Словачки

Техничко и информат. образовање

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, мр Марина Петровић

Техничко и информатичко образовање – радна свеска, за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00298/2011-06, од 15.9.2011.

130

Словачки

Музичка култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Марјена Станковић- Кривак, Јурај Суђи

Музичка култура, за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-221/2013-01, од 13.2.2014.

131

Словачки

Ликовна култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

др Здравко Милинковић, Катарина Ђорђевић; мр Павел Чањи, Владимир Валећик

Výtvarná kultúra (Ликовна култура), за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00492/2011-06, од 27.02.2012; 128-61-321/2012-01, од 16.4.2013.

132

Словачки

Ликовна култура

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Даниела Трјашка, Михал Ђуровка

Обједињени додатак уз уџбеник (Ликовна култура), за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на словачком језику и писму

128-61-518/2018-01, од 22.11.2018.

133

Словачки

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

Дарко В. Капор, Јован П. Шетрајчић

Физика, за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-179/2010-06, од 21.7.2010.

134

Словачки

Физика

8

ЈП „Завод за уџбенике”

В. Цветковић, Милан О. Распоповић, Јован П. Шетрајчић

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама, за осми разред основне школе, на словачком језику и писму

650-02-00166/2010-06. од 21.7.2010.

135

Словачки

Словачки језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Јозеф Валихора

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за први разред средње школе, на словачком језику и писму

106-61-107/2006-01, од 26.6.2006.

136

Словачки

Словачки језик

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Мијавец

Словачки језик и култура изражавања 1, на словачком језику и писму

106-61-146/2005-01, од 1.8.2005.

137

Словачки

Историја

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Татјана Катић, Снежана Ферјанчић

Историја, за гимназије (сви смерови), на словачком језику и писму

650-00-29/2003-03, од 4.7.2003.

138

Словачки

Географија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић

Географија, за 1. гимназије, на словачком језику и писму

650-02-33/2003-03, од 27.6.2003.

139

Словачки

Биологија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

Биологија, за први разред гимназије и пољопривредне школе, на словачком језику и писму

650-02-45/2003-03, од 28.8.2003.

140

Словачки

Математика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Павле Миличић, Владимир Стојановић, Зоран Каделбург, Бранислав Боричић

Математика, за први разред средње школе, на словачком језику и писму

601-04-92/1991, од 20.6.1991.

141

Словачки

Информатика и рачунарство

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, за први разред средње школе, на словачком језику и писму

650-02-54/2003-03, од 15.9.2003.

142

Словачки

Физика

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан Распоповић

Физика, за гимназије, на словачком језику и писму

650-02-3043/03, од 17.11.2003.

143

Словачки

Хемија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

Општа хемија, за први разред средње школе, на словачком језику и писму, на словачком језику и писму

650-506/1988, од 2.6.1988.

144

Словачки

Хемија

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Милена Шурјановић, Радивој Николајевић

Збирка задатака из хемије, за I и II разред гимназије и средње школе, на словачком језику и писму

650-404/1987, од 30.6.1987.

145

Словачки

Музичка култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Соња Маринковић; аутор додатка Ана Медвеђова

Музичка култура за гимназије, на словачком језику и писму

632-03-9/93-03, од 16.7.1993. 106-61-169/2008-01, од 3.12.2008.

146

Словачки

Ликовна култура

I

ЈП „Завод за уџбенике”

Видосава Галовић, Бранка Гостовић

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, на словачком језику и писму

601-04-51/74, од 20.12.1990. 106-61-318/2007-01, од 11.12.2007.

147

Словачки

Стоматологија

I

‚Освета’’

Аутори додатка: Павел Чањи, Владимир Валенћик

Stomatolológia 1, за први разред средње школе, на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01, од 25.7.2012.

148

Словачки

Стоматологија

I

‚’Освета’’

Ivan Dilenski, Stanislav Trojan

Stomatolológia 2, за други разред средње школе, на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012. АП Војводина

149

Словачки

Прва помоћ

I

‚Освета’’

Ivan Dvoržaček, Jaromir Hrabovski

Prvá pomoc, за први разред средње школе, на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012. АП Војводина

150

Словачки

Неговатељство

I

‚Освета’’

Marta Stankova

Ošetrovatelstvo – teória, за први разред средње школе, на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012. АП Војводина

151

Словачки

Неговатељство

I

‚Освета’’

Maria Rosipalova i saradnici

Ošetrovatelstvo – cvičenia, вежбе за први разред средње школе, на словачком језику и писму

128-61-236/2012-01 oд 25.7.2012. АП Војводина

152

Словачки

Словачки језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Јан Кмећ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима, за други разред гимназије, на словачком језику и писму

61-360/88, од 29.6.1988.

153

Словачки

Словачки језик

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Марија Мијавец

Словачки језик и култура изражавања 2, на словачком језику и писму

106-61-146/2005-01, од 1.8.2005.

154

Словачки

Историја

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица Аутор додатка: Габриела Губа

Историја, за други разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, на словачком језику и писму

650-02-53/2002-03, од 24.9.2002. Одобрење за додатак: 106-61-68/2004-01, од 19.8.2004.

155

Словачки

Психологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Рот, Славољуб Радоњић

Психологија, за други разред гимназије и 2. и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, на словачком језику и писму

632-02-18/92-03, од 24.3.1992.

156

Словачки

Географија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Владимир Ђурић

Географиja, за други разред гимназије, на словачком језику и писму

601-01-194/91, од 20.6.1991.

157

Словачки

Биологија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић

Биологија, за други разред гимназије општег смера, на словачком језику и писму

650-02-44/2003-03, од 28.8.2003.

158

Словачки

Математика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радивоје Деспотовић, Бранимир Шешеља

Математика, за други разред средње школе, на словачком језику и писму

601-04-51/129, од 11.4.1991.

159

Словачки

Физика

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Милан О. Распоповић, Светозар Божин, Емило Даниловић

Физика, за други разред гимназије, на словачком језику и писму

601-04-123/91, од 20.6.1991.

160

Словачки

Информатика и рачунарство

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Никола Клем

Рачунарство и информатика, за други разред гимназије, на словачком језику и писму

650-02-54/2003-03, од 15.9.2003.

161

Словачки

Хемија

II

ЈП „Завод за уџбенике”

Розалија Хорват

Неорганска хемија, за други разред средње школе, на словачком језику и писму

650-02-48/93-01, од 18.4.1994.

162

Словачки

Патологија

II

‚Освета’’

Jaroslav Krejéi, Čestimir Dvoráéek

Patólogia, udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole, на словачком језику и писму

128-61-96/2013-01, od 16.7.2013.

163

Словачки

Фармакологија

II

‚Освета’’

Margita Križanová a kolektiv

Farmakológia, udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole, на словачком језику и писму

128-61-96/2013-01, od 16.7.2013.

164

Словачки

Хигијена

II

‚Освета’’

Ivan Rovny a kolektiv

Hygiena 1, 2 i 3, udžbenik za 2. razred medicinske škole, на словачком језику и писму

128-61-96/2013-01, oд 16.7.2013.

165

<