Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Неважећи акт

 

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

PDF-ови гласила у којима су објављени основни текст прописа и текстови измена и допуна налазе се у рубрици са десне стране "Преглед гласила у PDF-у", док HTML-ове прописа можете погледати у рубрици "Референце - Основни текст, измене, допуне, исправке".